-- Arv-og-livsverdier.html   --- BREVENE ( ekstern ) -- Beskrivelser-av-fam-Hansen.html ( intern ) -- Barns-rettigheter-i-Menneskerettslovens-Barnekonvensjon.html ( intern ) --  20090718-menneskerettsloven-og-huv.html ( intern ) -- Barnets-rettigheter-Index.html  ( intern ) ---
RUNE-SAKEN                
RLH pr. 26.05. 2010:  


UFERDIG!

   Foreløbig noen få ord om arv og livsverdier for familien Hansen

   Kidnappingene og fangeholdene av barna og deres far, er for barna og far grovt alvorlig på så mange og forskjellige slags vis. Ikke bare hva angår deres mangel på indre og ytre velbefinnende i denne stund, og ikke bare deres mangel på trivsel og trygghet.
   Det er ikke bare barnas unike, uerstattelige, frodige, innholdsrike hjemsted, arkiver, biblioteker, manuskripter og skole som ødelegges og går tapt, frarøves de, men også omtrentlig hele deres verdifulle, livsviktige arv!
   De der kriminelle tull-hønsene i Barnevern-tjenesten skjønner mikroskopisk lite eller ingenting av slikt noe. De tenker, seg selv lik, på arv så som penger og fyskiske, materielle gjenstander. Selv er de jo komplett fattige mennesker sånn sett, som har ingenting annet å gi sine barn og barnebarn eller samfunnet i arv! Enn kanskje i beste fall noe så fattigslig som noen penge-summer og IKEA-møbler. Ånds-fattige stakkarslige bur-høns som de er! Endog deres egne barn er av liten verdi for de! Og med-mennesker, selvfølgelig. Og kultur, anstendighet, landskaper, fortid, perspektiver, sødme, erkjennelsesmessige, sjelelige og åndelige skattkamre. De har ganske enkelt ikke slikt noe, og skjønner det ganske enkelt ikke! Annet enn i beste fall i særdeles innskrenket forstand og betydning.
   Så hva gjør det vel om de frarøver vår familie og våre barn alt slikt noe, som de kanskje endog til og med forakter! Eller ikke engang vet om eksistensen av!
   De tror seg vel endog som rikere og bedre enn barnas far og familiens livsverdier, og berettiget til å ødelegge og å tilintetgjøre hva de anser som mindreverdig og uten verdi! Fordi de selv tror seg å ha noe bedre: fangehold, kidnappinger, dokument-falsk, trakassering, trusler, krenkelser, terror, hærverk og ødeleggelser - sine metoder og standarder!
   Hva bryr de seg vel om menneskerettighetene, grunnloven, straffeloven og slikt noe skrap? Det er skap og verdiløst for de - også det. De er den allmektige synse-mafiaen! Den kriminelle, livsfarlige synse-mafiaen.
   Det tortur-kammeret de har satt Frøydis og Stauda i, er vel et analogiens vitnesbyrd om hvordan de behandler sine egne - og andres - barn!

   De har hverken kjærlighet, omsorg, visdom, forstand, trygghet eller trivsel å gi - hverken egne barn eller andre.
   De er falskhetens farlige kriminelle dusin-varer!
   Men om de så hadde eller har noe å gi, - så får de iallfall heller så, høste, nyte og gjødsle sine egne frukter!
---

   Det hærjes sånn med mine barn at jeg jo gråter ved bare tanken!
   Om og om igjen, nu i snart to år, og litt mere til hvis en regner med de tidligere kidnappingene og fangeholdene - og de hører selvfølgelig også med.
   Og alt og det hele på grunn av en såkalt Barnevern-tjeneste!
   I Norge er så sannelig om mye snudd opp ned!
   Til grøsselig det motsatte av hva det egentlig skal være!
---
   Mord, terror, trakassering, kidnapping, dokument-forfalskning, etc., er forbudt og straffbart. Uansett hvem som gjør det.
   Er det noen som ikke har skjønt såpass enda?!
---
--- --- --- 20.03. 2010:
---
   I og for vår familie har jeg for vårt vedkommende alltid vært kvalitets-orientert, historisk og kulturelt i tid og rom. Vi har anvendt og brukt de beste kvaliteter fra verdens skattkamre, som den selvfølgeligste ting av verden. I og for våre livsverdier. For eksempel har særlig indisk musikk, sang og dans vært av sentral og stor betydning for oss.
Samtidig med de beste kvaliteter fra allehånde vestlig sang og musikk, som vi også har i vårt store skattkammers bibliotek og arkiv. Det beste i de beste innspillinger fra ifra Duke Ellington, Giuseppe Verdi, Mozart, Bach, vise-sang, forskjellige lands folke-musikk, cøntri & western, horn-musikk, osv. Samt selvfølgelig i det heletatt lyder og idyller ifra Guds store og frodige skaperverks utfoldelse i skjønnhet, glede og sannhet.
   Hva gjelder film har forkjærligheten særlig gått i retning av særlig kinesisk, indisk og asiatisk, og da og iøvrig særlig historiske og episke filmer. Slikt noe har vi alltid sett mye av og vært særlig glad i. Det beste av gamle-tidens Jackie Chan og Jet Li for eksempel hva angjelder kinesiske forkjærligheter. Også for eksempel japanske Akira Kurosawa, selvfølgelig. Og bengalsk, persisk og mye annet. Langt på vei det samme hva gjelder poesi, litteratur og bøker og kunst, akrobatikk, vitenskap, tradisjoner og kultur. Men ikke minst også våre vestlige lands og kulturers skatter, perler og tradisjoner, så som Richard Attenborugh, Mary Poppins, James Uyis Gudene må være gale, Huset på prærien, Dr. Quinn, osv.!
   De beste kvaliteter - i globale historiske perspektiver og tradisjoner. I og for vår uskyld, glede og trivsel, i og for våre livsverdier, arbeider, studier, drømmer og lengsler. Dette og slikt og så veldig mye annet - og særlig for oss og vårt - har vært og er våre liv, omgivelser og livsverdier. Sideløpende iøvrig for eksempel også med veldig mange forskjellige frodigheter av vitenskaplige studier, håndverk og arbeider. Ikke minst også i direkte sammenheng med landskapers krinker og kroker og frodigheter.
   Hva vet vel eller aner vel mennesker så som Iren K. Hebnes, Anne Sternhoff, Ødegårder og Per Schnabler - eller for den saks skyld Åse Grynt Kristiansen-er - om våre liv og livsverdier? Bortimot absolutt ingenting! (Åse og hennes familie også tror seg å vite, men vet og skjønner egentlig veldig lite.)
   Jeg ville her nu i forbi-farten hastig få sagt noen ord om dette og slikt. Også alt slikt noe angår på vesentlige vis dette saks-komplekset.
---
   Det er kvelden og jeg setter meg kanskje for å se en film.
   En blir både et klokere og bedre menneske av å se film og å lese bøker av god kvalitet. Og en ser bedre hvordan virkeligheten ser ut, og opplever og erfarer hva med-mennesker i allehånde tid og rom forsøker å viderebringe med-mennesker og samfunn.
   Og i det heletatt av å utfolde seg i glede, nysgjerrighet, engasjement, uskyld og trivsel!
   Trude har aldri brydd seg særlig om slikt noe. Hun har bare i og med glede og stolthet verdsatt tilstedeværelsen. Men hva gjelder mennesker som for eksempel Iren K. Hebnes og Anne Sternhoff, så er jeg sikker på at de i forhold til oss ekstremt er så som analfabeter å regne, så som bunn-slammet i erkjennelsens proletariat. De vet hverken hvordan virkeligheten skal være eller er. Og dette sier jeg så absolutt ikke for å forhåne de. De forhåner både seg selv og virkeligheten. Forhåner alt og ethvert som har med menneskelig oppførsel og lov og rett å gjøre.
---
--- --- --- 09.04. 2010:
---
   Vår familie og våre barn sin situasjon i hele dette sakskomplekset:
   Vår fortid, alle våre og våre foreldres og forfedres iherdige investeringer og alt vårt arbeide gjennom alle år, alt vi har bygd opp, i ferd med å bli borte vekk i galskapen til Iren K. Hebnes og hennes medhjelpere! Sammen med vår integritet og identitet, og vårt rettsvern og våre talenter.
   Vår nutid, all vår trygghet, glede, trivsel og identitet, all vår tillit, rettferdighetssans, livsverdier, fred og ro, nærhets omgivelser, soliditet, i full kultur-kollisjon - med Iren K. Hebnes og hennes medhjelpere sine løgner og sin standard! I fremmed-gjøring, omskolering, ødeleggelse, krenkelser, terror og tortur.
   Vår fremtid, alle våre håp,
fremtids-utsikter, planer, lengsler, drømmer, all vår utfoldelse, vår familie, vårt hjemsted, våre skatter og skattkamre, våre standarder, våre eiendeler, våre røtter, bort vekk, av-kappet, destruert, av Iren K. Hebnes og fremmede mennesker sine løgner, drømmer og begjær! Og måtte erstattes av hvem, og når!
   Vår livets rett, benektet av hvem og hva?!
   Og med hvilken rett?!
   Mishandlingens, terrorens, trakasseringens, torturens og kneblingens lov og rett?!
   Skal vi måtte leve Iren K. Hebnes sitt liv? Eller måtte til-intetgjøres?
   I galskapens rett?!

---
   Det er i tider som dette mange som tror at barne-oppdragelse er beroende på flaks, og ikke på nærhet, omsorg, tilstede-værelse, visdom, trygghet, tillit og ansvarlighet!
   De tar feil. Og all verdens sosialisering eller omsorgs-fraskrivelse eller lureri hjelper ikke til å rette på feilen.

---
--- --- ---

   Utsnitt fra Dagboks-notatene til Rune L. Hansen for 25.05. 2010:
---
   Det blir antagligvis ikke så jeg får skrevet de bøkene jeg hadde tenkt og som jeg anså som nødvendig, om så forskjellig. Ikke heller offentliggjøre eller viderebringe de som er tildels ferdig-skrevne og jeg nedla veldig meget i. Heller ikke særlig meget videre å hjelpe dere med de og det dere hadde på hjertet og i dere. Og heller ikke leve det livet vi var i ferd med. Vi ble fratatt livets rett, både utplyndret og gjort verdiløse. Vår inderlige trivsel, våre studier, våre skattkamre, vår kjærlighet, vår samvittighet, glede, vår fremtid, fortid, nutid, vår integritet, vår identitet, vårt liv, vårt hjemsted, vår skole, hele vår arv og de livsverdier vi levde for og vi sammen foredlet, hele vår familie og familiens verdier, alt og det hele ble rasert, utplyndret og ødelagt - av konkret de som tok det hele alt fra oss, mennesker som ikke engang enser eller verdsetter det og slikt eller med-menneskers kultur, røtter, integritet og identitet.

   Det ble bare stakkarslige rester og hen-døende smuler igjen av det hele alt. Alt og det hele ble fra-røvet oss og ødelagt av stakkarslige kriminelle, fattige og usle på og for det meste. Hovmodige, fattig-lemmer, som nærsagt hadde og har bare stakkarslige dusin-varer og elendighet å gi og å vise frem!

   I steden ble vi involvert i en uhyre kriminal-historie, hvor med-mennesker oppførte seg som monstre! Og fra-røvet alt og det hele og forsøkt drept og til-intetgjort! Hva av oss som overlever er enda ikke lett å si. Det blir uansett kanskje bare smuler og rester.

   Bak ordene til meg som videre-bringer iallfall denne kriminal-fortellingen ser og gjenfinner dere barna mine og med-mennesker restene av mitt hjerte og derigjennom skygger og smuler av det hele alt som ble fra-stjålet oss og ødelagt!

   Dette ble dessverre en kriminal-fortelling ifra den spede begynnelsen, en kriminal-dokumentar fra virkelighetens verden. Den overgår det meste i så måte! Den har minst av alt manglet skurker, spenning, intriger, terror, tortur og drap. Og den pågår enda. Jeg så i kveld en storslagen film som handlet om slikt. Denne vår kriminal-fortelling overgår overdådig den og det meste!

   Mirakler skal nu til for å kunne gjenopprette våre liv og redde vår uskylds og integritets utfoldelse! Pappa gjør inderlig som best han kan og makter hele veien! Med hele min helse, mitt liv og alt. Vær aldri ikke det minste som helst i tvil om det.
---


--- --- ---

   Utsnitt fra Dagboks-notatene til Rune L. Hansen for 26.05. 2010:
---
   Integritet, arv, kultur,
livsverdier, identitet, - de vet ikke engang hva slikt noe er! De tror det er noe hva som helst, hist og pist, hverken det ene eller andre av spesiell verdi, iallfall ikke i forhold til sitt eget. De tror at vårt liv, at våre liv, er deres liv! Alt og det hele mere eller mindre dusin-varer og av liten eller ingen spesiell verdi! Gjenstander de kan flytte på og mishandle som det passer seg, for å omskolere og å oppdra til Donald Duck og Arbeiderparti-ideologiens videreførere og opprettholdere og derunder griske til seg en jobb å utholde!
   De er fattig-lemmer, tomsingen, som tror seg å ha noe, dusin-varer, men som mere eller mindre fullstendig mangler respekt for de felles-menneskelige verdier, med-mennesket og menneske-verdet! De er erkjennelsens og lidelsens forvillede og forvirrede proletariat.
   Integritet, arv, kultur, livsverdier, identitet, - de vet ikke engang hva slikt noe er! Gi de makt og ansvar, og de blir mordere og det som verre er! De hverken spør eller er hensynsfulle, - de tror seg å ha svarene. De for tiden mest populære eller lønnsomme dusin-vare-svarene.
   De tror en må gå eller sendes til et offentlig kontor eller en fabrikk-inngjerding for å finne seg og å forsøke hente seg et liv. Virkelighetens overdådig store og frodige bok, visdom og lærdom er så selvfølgelig at de hverken ser eller enser den. Hvordan skulle de vel kunne det, - de er som avskårne, ned-trampede, over-trampede blomster, busker og trær, nærsagt uten arv og røtter. Analfabeter. Kråke-tær kan de knapt lese, se eller forstå. Og hva bryr de seg vel egentlig om annet?

   
De bryr seg om de for tiden mest populære eller lønnsomme dusin-vare-svarene. Det deres poesi. Som de tror seg å være de eneste som har enset og forstått! De er som babels-tårnet, - og øverst der oppe og nedefter renner det bråk, spetakkel, forvirring og bla-bla, som de knapt selv skjønner noenting som helst av. Og hva bryr de seg vel? En pyntelig fasade for å overleve blandt de andre dusin-varene er ofte nok for de. De har lite av andre verdier. Sånn tror de det er for oss andre også. De vil vi andre skal være utskiftbare gjenstander, - deres gjenstander, deres liv! Det å karre til seg av hva som helst eller noe som ligner verdier. Det at våre liv og med-mennesker og hva de har og hva de lengter efter og bygger på er små og usle verdier.
   Hovmodige, farlige babels-tårn. Ødeleggere, og ødeleggelsens opprettholdere.
Hverken seende, hørende eller lyttende.
---
--- --- ---

---
--- --- ---