-- Beskrivelser-av-fam-Hansen.html >>>  --- familien-hansen.html  ( intern--- BREVENE ( intern ) --- dbn-rlh ( intern ) ---          

RLH pr. 31.05. 2010:  

Iøvrig f. eks.:  foto-album-fam-hansen  ( ekstern ) -- Arv-og-livsverdier.html ( intern ) -- Sakens forspill og begynnelse, fra 1992 ( intern ) --  
BIOGRAFI:  Rune L. Hansen ( ekstern ) - Trude Monica Hansen ( ekstern ) -
Barna: Balder 1986 ( ekstern ) - Idun 1988 ( ekstern ) - Gudmund Cusanus 1991 ( ekstern ) - Frøydis 1993 ( ekstern ) - Stauda Sofie 1997 ( ekstern ) - Alfredo Ao 1999 ( ekstern ) - Mariel Rose 2001 ( ekstern ) - Urda Lilje 2003 ( ekstern ) - Solborg Sera 2006 ( ekstern ) - Tormod 2008 ( ekstern ) -.  

Mere forskrudde fremstillinger ---


HELE FAMILIEN, ymse fra og med. 1984:
 
DENNE SIDEN NOKSÅ FULLSTENDIG UFERDIG ENDA! --- Reportasje NRK Radioen Distriktssendingen Sør-Trøndelag, ca. år 1988? Lyd-opptak ( ekstern ). Kommer.
--- Flere reportasjer i dagsavisen Dagen for mange år siden. Kommer.

--- 19930813-Rapport-fra-PST-fam-Hansen.html  ( intern ) - Offentlig rapport.
--- 19980107-Rapport-bvt-Sveio-fam-Hansen.html  ( intern ) - Offentlig rapport. 
--- 20060325-Haugesunds-Avis-lordag-25.html ( intern ) - Avis-reportasje.
--- Dr-Tungesvik-index.html  ( intern )
--- 20081201-fra-Haugaland-tingrett-ang-barna.html  ( intern ) -
--- 20091004-Vitnesbyrd-fra-Trygve-Einar-Gjerde.html  ( intern ) -
--- 20081217-dommeravhoor-Stauda.html  ( intern ) -
--- 20100426-fra-Stauda-talsperson-til-Fylkesnemnda.html  ( intern ) -
--- 20090823-Forklaring-ifra-Froydis-og-Stauda.html  ( intern ) -
-
-- 20090931-Til-NAV-fra-F-og-S.html  ( intern ) -
--- 20100403-fra-TEG-vedr-Runesaken.html  ( intern ) -
--- 20100606-Brev-om-uretten-fam-Hansen.html  ( intern ) -
---

   MERE FORSKRUDDE FREMSTILLINGER,
   UNDER ENDA MERE LØGN, TRUSLER, FORVRENGNINGER, ETC.:


---
--- 20080526-Rapport-fra-Barnevernvakta-SHedmark.html  ( intern ) -
--- 20080530-fra-Talsperson-Rapport-Sak-08-015.html  ( intern ) -
--- 20090508-Dom-i-Haugaland-tingrett.html  ( intern ) -
--- 20100125-Klage-til-Fy-nemnda-fra-Froydis.html  ( intern ) -
--
- 20100318-Tilsvar-fra-Froydis-til-FY-nemnda.html  ( intern ) -
---
---


---