--- Denne side:  siste-nytt-2008.html   <--- hunwww.net/ekte-kristendom  ( eksternt )  <----- linker.html  ( ekstern ) <----- saker-index.html  ( ekstern )Siste nytt, - kortfattet om og ifra
hunwww.net/ekte-kristendom:
----- Tirsdag 19. februar 2008, rlh:

     PRESSE-KONFERSANSE:  13. - 15. juni 2008!

   Familien Rune L. og Trude Hansen, med barn, utsatt for uhyre grovt justismord med kriminelle Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune i spissen, arrangerer en PRESSE-KONFERRANSE over tre dager hjemme hos seg.

   Dato:  fredag 13. juni, lørdag 14. juni og søndag 15. juni, 2008.

   Venner og kjente av familen inviteres og oppfordres til å komme. Og presse og journalister! Like så de som av et godt hjerte ønsker å bli kjent med familien og deres situasjon.

   Hele familien, far og mor og deres ti barn sammen, vil forventet og forhåpentlig være til stede. Hver av disse dagene, særlig fra klokken 13.00 til 14.00, evt. annet forespurt tidspunkt, vil familien særlig stå til rådighet for spørsmål og henvendelser ifra journalister og fotografer.

   Det blir enkel gratis servering, i deres store private eventyrhage og arboretum.

   De som ønsker det kan få anledning til overnatting i det fri på deres store og innholdsrike eiendom, hvis de har med telt.

   Og de som ønsker å være med på forberedelsene til disse tre døgnene vil ha anledning til å komme også dagen før.

   Still opp for familien, som Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune med uhyre løgner og falske vitnemål truer med å tilintetgjøre fullstendig!

   Les evt. først mere om saken: HER! ( ekstern )!

   Denne deres tre-dagers Presse-konferanse er særskilt i forbindelse med at Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune har gjort et vedtak om en begjæring til Fylkesnemda i Rogaland om at de ønsker å overta "omsorgen" for barna i familien, for å "omplassere" de til fosterhjem, etc. Det vil si: om å tilintetgjøre familien. Fylkesnemnda i Rogaland skal i Stavanger mandag 16. juni 2008 behandle saken, - og deres beslutning vil antagligvis foreligge en uke eller to senere. Til dette er blandt annet og følgende å si: At Fylkesnemndene omtrent alltid gir de kommunale Barnevern-tjenestene medhold, - uansett hvor fullstappet løgnaktig og kriminell Barnevern-tjenesten sin Saks-dokumentasjon er. Og i dette tilfellet er den det i all sin verste uhyrlighet!

   Familien og barna har det godt og lever utrolig så fint, ryddig og harmonisk de. Det er ikke det det gjelder. Men de har hjemme-undervisning for alle sine barn, og har aldri hatt noe annet. Og har dessuten vært kritiske overfor Barnevern-tjenesten. Dette har ikke denne Barnevern-tjenesten sine representanter tålt. Og dette har medført uhyre mye kriminell trakassering og terror ifra Barnevern-tjenesten og deres medspillere sin side overfor familien.
 
   Familen bor på sitt småbruk nord i Vikebygd, sør for Bjoa. Omkring 45 km østlig for Haugesund.   
   De som ønsker å ta kontakt med familien allerede nu eller i tiden før denne presse-konferansen, kan ta kontakt med de på følgende adresse:

   Familen Rune L. og Trude Hansen, Tindeland, N-5568 Vikebygd, Norge. Tlf. 53 76 76 87. E-post: hunwww@online.no


*****


---
---


------