--- Denne side:  linker.html   <---- div-andre-linker.html ( ekstern )   <---- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )   <---- hunwww.net  ( ekstern)  

Linkwb.gif

LINKER

---

------------------------------------------------------------------
--->
Flere linker ang. familie- og barne-vern ( intern ) ---  Diverse andre linker - ( intern ) -
----->
----->
BarnasRett.no  -
-----> Barnevern på ekte? ( intern ) -
----->
www.bevarekteskapet.no -
 
-----> Den Norske Sannhets- og Forsonings- Kommisjon / DNSF-K  ( intern ) -
-----> Familie og menneskevern - linker ( intern) -
-----> FAMPO / Folkeaksjonen mot maktmisbruk -
----->
www.jatilfar.no  -

-----> Dagen, kristelig dagblad -
-----> Human Rights Alert - Norway / Menneskerettene Beredskap Norge -
-----> NKI Nettstudier (gammelt navn, før 01.06. 2009: NKI Fjernundervisning) -
-----> Nordiske Kommiteen for Menneskelige Rettighet / NKMR -
-----> Registre og arkiv ( intern ) -
----->
Skattekontorene - Ligningskontor - Folkeregisteret
-
-----> Trygde-etaten / NAV -
-----> Samfunnsmagasinet

-----> Senter mot antisemittisme (SMA) -
----->
Søke-motorer - Internettet - BIBSYS - Div. om søke-motorer -

----->
----->


---


mänskliga rättigheter---
---

---