-- 20081204-Politiet-fantasi-rapport-om-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) ---

RLH: Et nokså fullstendig falskt, forskrudd og forvrengt intervju foretatt av politibetjent Kjetil Nesbu. Han nektet fullstendig å skrive det som ble sagt og nektet både underveis og efterpå å rette noe som helst. En metode som brukes av korrupte i politiet (og andre steder) som har som hensikt å ødelegge den de snakker med. Grunn-falsk dokumentasjon. (Mange er dumme nok til å gi sin underskrift til slikt, eller lures eller presses til det.) Efterpå sendes dokumentet til påtale-myndigheten, retten eller andre instanser for å bli hvitvasket. Også selv om det absolutt ikke ble underskrevet. De kanskje fleste vil ikke engang legge merke til at det ikke er underskrevet, eller vil tro at underskriften er på originalen, eller vil ikke syns det er særlig nøye eller viktig.---> 20081204-Politiet-fantasi-rapport-om-RLH.pdf ( ekstern )

---
---