-- 20081217-dommeravhoor-Stauda.html           <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

KOPI / AVSKRIFT: RLH, 07.11. 2009.  Jeg henviser iøvrig til f. eks.
20100426-fra-Stauda-talsperson-til-Fylkesnemnda.html ( ekstern ).  
Side: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24


Side 1 av 24:


HAUGALAND TINGRETT


PROTOKOLL FOR DOMMERAVHØR

Den 17.12.2008 ble det i medhold av straffeprosessloven § 239 foretatt dommeravhør av Sofie Hansen i lokalene til Haugaland tingrett.

Saksnr.              08-177119ENE-HAUG

Dommer:           Dommerfullmektig Øyvind Bø, med alminnelig fullmakt

Saken gjelder:    Dommeravhør
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt     Politiadvokat Øyvind Bore

mot

Rune Leander Hansen                               Advokat John Steinar RaknesIkke offentlig

Side 2 av 24:


Dommeren ba Anne Gro Haugen, som ble vurdert som en særlig skikket person, om å forestå avhøret under dommerens kontroll. Haugen er politibetjent ved Stord lensmannskontor. Barnet ble avhørt i et spesialinnredet rom i henhold til § 2 i forskrift om dommeravhør og observasjon av 2. oktober 1998.

Til stede i observasjonsrommet var foruten dommeren forsvareren advokat Raknes, advokat Hjelde, politiadvokat Bore og setteverge Anette Førland.

Forsvareren, advokat John Steinar Raknes opplyste at han har vært i kontakt med siktede før dommeravhøret.

Barnets verge ble på forhånd orientert om framgangsmåten ved avhøret og om reglene om fritak for vitneplikt og rett til å nekte å svare på visse spørsmål, jf. straffeprosessloven § 122 og § 123. Vergen samtykket i at barnet ble avhørt.

Barnet ble formant av Haugen og informert om at hun ikke var forpliktet til å forklare seg eller svare på spørsmål.
Advokatene fikk anledning til å foreslå spørsmål til barnet.
Dommeren bestemte at utskrift av lydopptaket trer i stedet for protokollasjon, og at utskriften ville bli gjennomlest og bekreftet og vedlagt rettsboken, jf. forskriften § 14 tredje ledd. Avhøret ble ikke foretatt innen toukersfristen i straffeprosessloven § 239 fjerde ledd pga. vanskeligheter med å få berammet avhøret tidligere.


Avhøret varte fra kl. 09.10    til ca. kl. 10.05.


Øyvind Bø
dommerfullmektig

08-177119ENE-HAUG    


Side 3 av 24:


Anne Gro:  Her er det jeg pleier å sitte når jeg snakker med barn og unge og sånn. Så har de pyntet litt ekstra i dag med en blomst...sånn (flytter på blomsten). Når jeg snakker med barn og sånn så pleie vi og sitte her, så pleier barnet ofte å sitte i den stolen (peker på stol til venstre for seg), og så sitter jeg her (peker på sin egen stol). Men det som er litt spesielt med dette rommet det er at det er et kamera (peker på kamera), og så er det denne mikrofonen (peker/tar på mikrofonen). Og det gjør at noen andre som sitter på andre siden av veggen de kan høre og så kan de se oss.
Sofie:  Ja.....
Anne Gro:  Ja. Og de som sitter der det er en dommer, også så er det en, ehh en advokat og forsvarer og så en fra politiet. Ja.... Så er den en, noe som heter setteverge.
Sofie:  Ja......
Anne Gro:  Ja.... Og hun skal passe på at, at du har det greit og at vi ikke gjør noe som ikke er lov.
Sofie:  Ja......
Anne Gro:  Ja.... Så da, det gjør vi fordi at det ville ikke vært så lett å sitte og snakke her hvis alle de skulle sitte her, og se på oss her.
Sofie:  Ja.....
Anne Gro:  Ja.... Derfor gjør vi det sånn. Og så ehh, når jeg snakker med barn ehh, så tar vi det opp og da lagrer vi det på en sånn DVD plate.
Sofie:  Ja.....
Anne Gro:  Og det betyr at da har vi jo alt det vi har sagt og gjort.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Mmm...... så da kan ingen si at du sa sånn og jeg sa sånn og så har vi det likesom, da kan vi jo bare se på CD plata.

Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Mmm....så det er jo litt lurt.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Ja. Men så er det sånn når vi sitter i dette rommet, så er det bare du og jeg som kan sitte der. Mamma må vente på det rommet (peker på rommet ved siden av).
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Mmm. Hva tenker du om det?
Sofie:  Mmmh?
Anne Gro:  Tror du det går greit at du og jeg hadde vært her?
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Ja. Mmh. Og så er det sånn at vi tar pauser og så hvis vi må på do og sånn og så gir vi bare beskjed om det.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Så det er lov. Det er ikke noe sånn at du ikke får lov til ting, he he (smiler). Det går fint.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Mmmh. Tror du at jeg og du skal sitte og snakke litt sammen?
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Er det greit for deg?
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Ja.....mmmh


08-177119ENE-HAUG    


Side 4 av 24:

Mor:  Kan bare gå inn på det andre rommet jeg da....?
Anne Gro:  Ja. Hvis du gidder å lukke døra etter deg.
Mor:  Ja da.
Anne Gro:  Mmm.
Mor:  Hade så lenge.....
Anne Gro:  He he (smiler). Vil du sitte i den stolen, skal vi se, så fyller jeg opp litt vann til oss. Sånn.... (Finner vann til seg selv og Sofie). Har du vært i et slikt rom før?
Sofie:  Neeei....
Anne Gro:  Nei, første gangen?
Sofie:  Ja...
Anne Gro:  Ja...jeg har vært her mange ganger før, for min jobb det er, litt av min jobb i alle fall det er å snakke med barn og høre hvordan de har det og hvis det er noe som de ikke syns er greit og hvis de syns det er greit.
Sofie:  Ja..
Anne Gro:  Da pleier vi å sitt her i dette spesielle rommet med video og lyd
Sofie:  Ja...
Anne Gro:  Ja...og så er det et slikt lite bord for de aller minste da...(peker på bordet).
Sofie:  Ja..
Anne Gro:  Ja....for noen synes det er veldig kjekt å sitt der og tegne eller leke med dukker eller lese litt og sånn.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Mmmmh, men jeg har hørt at du har vært her i dette huset før?

Sofie:  Ja..... Ja.
Anne Gro:  Du har det ja..
Sofie:  Ja, men ikke her i rommet.
Anne Gro:  Ikke i dette rommet?
Sofie:  Nei.
Anne Gro:  Men hvilke rom var du i da?
Sofie:  Det som vi satt innpå i sted tror jeg.
Anne Gro:  Åja......
Sofie:  Snakket med dommeren...
Anne Gro:  Åhhh, så du har vært i det andre rommet der før?
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Aaaaah, og da snakket du med en dommer?
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Okay. Var det flere....
Sofie:  Helene tror jeg...nei. Nei det var bare en.
Anne Gro:  En dommer og så deg da?
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Aaah. Hva var det da dere snakket om?
Sofie:  Mmmmh, hun spurte meg om jeg trivdes på skolen og, og hvordan jeg har det og....
Anne Gro:  Ja....
Sofie:  Og sånn da.
Anne Gro:  Mmmh.... Synes du det gikk greit?
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Ja. For jeg forstod det var sånn, det var litt i forbindelse med når, når noen voksne skal bestemme litt om hvilkne barn som skal bo hvor?
Sofie:  Ja.
 
08-177119ENE-HAUG    


Side 5 av 24:

Anne Gro:  Mmmh. Når mammen og pappen våre ikke er isammen lenger?
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Men, men i dag er det ikke helt det. I dag er det ingen som skal bestemme hvor du skal bo eller noen av søsknene dine. For i dag, dette her er litt annerledes ser du at i dag er det snakk om hvis noen har gjort noe som ikke er lov.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Ja...så derfor så sitter vi her i dette rommet. Så nå har du byttet rom (barnegråt høres langt borte). Oj, er det Tormod som skriker tror du?
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  He he he, vi hører han godt. Ja, men da kan jeg fortelle litt om hvordan jeg tenker som skal skje her. Jeg skal fortelle deg litt ting, og så skal du få lov å svare, og så eehh så snakker vi litt sammen og sånn og så tar vi en pause etter hvert.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Mmm. Og så da skal jeg gå og snakke med de som sitter på det andre rommet, og du kan få gå og snakke med mamma.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Og så kommer vi tilbake igjen her, og så snakker vi litt til.
Sofie:  ja.
Anne Gro:  Mmm. Høres det greit ut?

Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Ja. Er det noe du lurer på? Hva som helst?
Sofie:  Mmmh.....nei.
Anne Gro:  Nei, du må ikke være redd for å spør hvis det er noe du lurer på.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  For det er ingen, det er masse rare ting vi kan lure på når vi sitter på en sånn plass som her.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Ja, så det må du ikke være redd for (kremter). Men siden, siden det er på en video dette her skal når vi snakker sammen, så må jeg bare si at vi er i Haugaland tingrett i Haugesund.
Sofie:  Ja det vet jeg.
Anne Gro:  Det vet du, vet du hvilken dato det er i dag også kanskje?
Sofie:  17.
Anne Gro:  17 desember ja, en uke til jul.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  He he, det er ganske, det er ikke lenge igjen altså.
Sofie:  Neeei...
Anne Gro:  Nei, så skal vi se, nå er klokka blitt til på halv ti.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Mmm, så vi var litt sene med å komme i gang. Og du skulle vel kanskje vært på skolen?
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Ja. Når er det dere begynner på skolen?
Sofie:  Halv ni ca, ti over halv ni.
Anne Gro:  Okay, så dere har, jo da har dere hatt gjerne en time.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Ja, mmm, men kan du si hva du heter?

Sofie:  Stauda Sofie.

08-177119ENE-HAUG    


Side 6 av 24:

Anne Gro:  Stauda Sofie....?
Sofie:  Hansen.
Anne Gro:  Hansen ja, og når har du bursdag?
Sofie:  24. mai.
Anne Gro:  24. mai?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, og hvor gammel er du nå?
Sofie:  Elleve.
Anne Gro:  Elleve år ja. Hee, elleve år, så du blir tolv år neste år da?
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Ja, mmm. Så kjekt. Nå har jeg en sånn liten jukselapp slik at jeg skal huske å spør deg om alt, ser du. Mmmm, ehh det som jeg vil at du skal få vite det er at når vi sitter i dette rommet her så er det viktig at alt det vi sier det er sant.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Jeg må si det som er sant, og du må si det som er sant.

Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Ja, men hvis vi ikke husker noe eller du har glemt det eller noen sånt, så bare sier du det.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  At det klarer jeg ikke å huske.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Ja, men det er viktig at du prøver så godt du kan.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Mmm. Eh, og så er det jo sånn at vi er her fordi at ehhh, pappen din ikke bor sammen med dere lenger.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Ja, og det er sånn at han er i fengsel nå.
Sofie:  Mmm.
Anne Gro:  Mmm, og da er det en regel som sier at hvis du ikke vil så trenger du ikke snakke med meg i dag. Du trenger ikke å fortelle om ting som du ikke har lyst til selv.

Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Men hvis du vil så har jeg lyst til å høre på det.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Hva tenker du om det?
Sofie:  Jeg synes at det er dumt at pappa er i fengsel.
Anne Gro:  Mmm, det skjønner jeg veldig godt. Men er det sånn at du har lyst å snakke med meg her i dag, eller synes du det er greit at vi ikke gjør det det?
Sofie:  Jeg har lyst til det.
Anne Gro:  Du har lyst til det?
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Ja, det er fint, for jeg har lyst å snakke med deg og. Men hvis jeg spør spørsmål så kan du si at du ikke har lyst å svare på de.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Hvis jeg spør spørsmål som, som går på pappa.

Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Ja, mmm. Men jeg vil jo vite mest mulig da, men det er du som bestemmer det til syvende og sist.
Sofie:  Ja.

08-177119ENE-HAUG    


Side 7 av 24:

Anne Gro:  Ja, mmm. Men Stauda Sofie, bruker du begge navnene.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Du gjør det ja?
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Ja, ehh, husker du hva jeg heter?
Sofie:  Ehhh.....
Anne Gro:  Anne Gro heter jeg.
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Så vet du det i tilfelle du skal si navnet mitt.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Ja, Anne Gro heter jeg og jeg jobber som politi.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Mmm, men jeg jobber på en plass som heter Stord.

Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Ja, og i dag så har jeg ikke politiuniformen på, men jeg har dette skiltet som sier at jeg er politi (viser ID kort til Sofie).
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Ja, eeeh, og en del av min jobb er det er å snakke med barn og unge.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Så da sitter vi i dette rommet, og det har jeg gjort mange ganger før, men det er første gangen for deg.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Ja, mmm. Men Stauda Sofie vet du hvorfor vi er her i dag?
Sofie:  Jaaaa.....
Anne Gro:  Mmmh
Sofie:  Mmmmhhh, for......ehhhhmmmm.
Anne Gro:  Hva tror du?
Sofie:  For å snakke
Anne Gro:  Mmm, men hva skal vi snakke om?
Sofie:  Om at det kanskje er gjort noe som er ulovlig.
Anne Gro:  Mmm, hvem tror du, hvem, hvem er det som har gjort noe som er ulovlig kanskje?
Sofie:  Barnevernet
Anne Gro:  Barnevernet?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, okay. Hva tror du de har gjort som ikke er lov da?
Sofie:  De har ikke hørt på hva ungene vil.
Anne Gro:  Mmm
Sofie:  Og så har de brutt mange regler
Anne Gro:  Okay, ja, det var ikke jeg klar over. Var det i forbindelse med når dere snakket med dommeren sist eller?
Sofie:  Neeei.
Anne Gro:  Å nei, nei. Det er nesten rett ehhh, vi skal snakke om ting som er gjort som ikke er lov, men vi skal ikke snakke om ting som barnevernet har gjort som ikke er lov.
Sofie:  Nei.
Anne Gro:  Nei, ehhh vi skal snakke om ting som har skjedd i din familie.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Som har, som ikke er lov.
Sofie:  Ja.

08-177119ENE-HAUG    


Side 8 av 24:

Anne Gro:  Ja, og da, da er det sånn at jeg har lyst å høre hvordan du har det? Hvordan du har det i din familie? Hvordan er det å være Stauda Sofie?
Sofie:  Hmmm....
Anne Gro:  Hmmm, det skal vil snakke litt om. For du har veldig mange brødre og søsken?
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Hvor mange er det du har?
Sofie:  Mhh, 10.
Anne Gro:  10 stk, det er mange.
Sofie:  Men alle bor ikke hjemme.
Anne Gro:  Alle bor ikke hjemme.
Sofie:  Nei
Anne Gro:  Å nei, hvem er det som ikke bor hjemme da?
Sofie:  Jeg har en halvsøster som heter Bjørg
Anne Gro:  Okay

Sofie:  Og hun bor ikke hjemme
Anne Gro:  Nei
Sofie:  Og Balder. han bor i Skjold
Anne Gro:  Jaha
Sofie:  Og Idun hun, hun reiser litt sånn fram og tilbake da
Anne Gro:  Okay, hvor...
Sofie:  I Vikebygd, og i Skogland og.
Anne Gro:  Akkurat.
Sofie:  Litt sånn...
Anne Gro:  Ja...
Sofie:  Og Gudmund han har flyttet hjem nå nettopp.
Anne Gro:  Han har nettopp flyttet hjem?
Sofie:  Ja..... Mmm
Anne Gro:  Men han bodde hjemme før?
Sofie:  Nei, han bodde i hybel.
Anne Gro:  Okay, ja, så Bjørg og Gud, nei Balder og Idun bor ikke hjemme?
Sofie:  Nei...
Anne Gro:  Eller Idun hun flytter, pendler litt mellom Vikebygd og Skogland?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Mmm, og Gudmund har akkurat flyttet hjem?
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Ja, men når du sier hjem, hvor er det hen?
Sofie:  Egentlig så er det i Vikebygd da.
Anne Gro:  Okay?

Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Ja
Sofie:  Men jeg har ikke sett det på lenge nei..
Anne Gro:  Du har ikke....
Sofie:  Men jeg har lyst å være der
Anne Gro:  Ja, ehh, men hvor er ditt andre hjem da?
Sofie:  I Skogland
Anne Gro:  I Skogland?
Sofie:  Ja

Anne Gro:  Med mamma?
Sofie:  Ja

08-177119ENE-HAUG    


Side 9 av 24:

Anne Gro:  Mmm, så er det der dere bor nå da?
Sofie:
 Ja
Anne Gro:  Så alle barna bor hos mamma på Skogland?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, men du har lyst å bo i Vikebygd?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Hva er grunnen til det?
Sofie:  Mhhh, bare ha, jeg syns vi har det bedre der.
Anne Gro:  Åja, hva er det som er bedre da?
Sofie:  Mmhh, plassen og naturen, og masse dyr og alle de fine plantene og.... I Skogland så er det jo ikke sånn da
Anne Gro:  Nei, ja, så du liker dyr, planter og skog og sånn.
Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Mmm, da skjønner jeg at Vikebygd kanskje er litt finere

Sofie:  Ja.
Anne Gro:  Men der på Skogland bor dere på et byggefelt eller?
Sofie:  Neei
Anne Gro:  Neivel
Sofie:  Det er sånn, det er sånn enger og sånn der
Anne Gro:  Mmm, er det litt på landet eller er det?
Sofie:  Det er litt på landet, og litt ved Sveio
Anne Gro:  Åja....
Sofie:  På grens.., det er i Haugesund kommune da men på nesten grensen da
Anne Gro:  Akkurat. Men det er ikke så fin som i Vikebygd?
Sofie:  Neei
Anne Gro:  He he, så du savner litt å reise å bo der?

Sofie:  Ja, veldig mye
Anne Gro:  Ja, mmm, da skjønner jeg det. Men bor du på gård i Vikebygd?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Åja, så dere har dyr og sånn da eller?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, hvilke dyr har dåkke?
Sofie:  Vi har ender, moskusender..
Anne Gro:  Okay..
Sofie:  Påfugl..
Anne Gro:  Jaha...
Sofie:  Og de går sammen da..
Anne Gro:  Åja..

Sofie:   De er snille med hverandre, og passer på hverandre da..
Anne Gro:  Mmm....
Sofie:  Og så høner, forskjellige sorter da..
Anne Gro:  Ja vel..
Sofie:  Og så har vi to hunder men de har flyttet til Skogland nå, men egentlig så bor de i Vikebygd da..
Anne Gro:  Åja...

Sofie:  Så de savner nok Vikebygd de også
Anne Gro:  Ja, det gjør de nok
Sofie:  Og katter
Anne Gro:  Ja
Sofie:  Mmmh, tre stykker ca og så har vi sånne bier som vi får honning fra

 
08-177119ENE-HAUG    


Side 10 av 24:

Anne Gro:  Åhhh?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Jøss...
Sofie:  Og det er veldig kjekt å ha bier, dem mater vi med sukker eller noe sånn
Anne Gro:  Gjør dere det?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Men stikker de dere ikke da?
Sofie:  Nei, jo litt, men det er ikke ja, noen ganger men vi er forsiktige da
Anne Gro:  Ja, men har dere sånn en drakt på dere da?
Sofie:  Ja, når vi skal ta inne sånne svermer
Anne Gro:  Mmm. Har dere, så bor de i sånne små hus
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Jeg vet ikke hva de heter jeg he, he, husker du det

Sofie:  Bier 
Anne Gro:  Ja, men det de bor i?
Sofie:  Bikube
Anne Gro:  Bikube ja, det er det. Har dere mange sånne?
Sofie:  Ja, men noen av dem tror jeg har dødd ja
Anne Gro:  Åja..
Sofie:  Siden de fryser veldig lett..
Anne Gro:  Ja, men det er vel ei dronning som.......hun lager mer
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, kult, og så samler dere inn honningen da
Sofie:  Ja, og så har de veldig mye blomster som de flyr på og sånn
Anne Gro:  Ja, det hørtes spennende ut

Sofie:  Og så har vi sånn vann, sånn bekk
Anne Gro:  Åhhh?

Sofie:  Bekk som går ned til vannet vårt da
Anne Gro:  Åja
Sofie:  Og så har vi sånn båt på vannet og, og så har vi masse fisk i bekken som jeg og storesøstera mi Frøydis vil går og har med oss sånn stor håv da og så har vi en sånn pinne, en lang stokk da som vi kaller for jagepinne da. Så når Frøydis setter ned håven en plass, i vann..., i bekken, som ikke er så veldig dyp da, bare sånn kanskje (viser ca med hendene), og så jager jeg fiskene inn i håven.
Anne Gro:  Nei
Sofie:  Med pinnen
Anne Gro:  Uten å bruke fiskestang?
Sofie:  Nei, men det er jo vanskelig å fiske med fiskestang
Anne Gro:  Ja det, kanskje hvis der ikke er så mye vann
Sofie:  Ja..
Anne Gro:  Hvor store er disse fiskene da?
Sofie:  De er sånn kanskje (viser med hendene), ørreter da..
Anne Gro:  Nei...

Sofie:  Bekkørreter da, og så har vi sånn at, sånn at vi, vi har gravd på land så har vi gravd en sånn, sånn grop da, det er veldig lett å grave der da..
Anne Gro:  Mmm...
Sofie:  Siden det er ganske myk jord. Og når det blir sånn oversvømmelse så, så har det kommet masse sånne så små fisker (viser med den ene hånden) oppi den gropa som vi, så , så....

08-177119ENE-HAUG    


Side 11 av 24:

Anne Gro:  Nei...
Sofie:  Også de farer bort igjen da, neste gang det er oversvømmelse
Anne Gro:  Åja, så kult..
Sofie:  Ja og så, og så har vi mange sånn sjeldne planter, pølse, pølsetre og
Anne Gro:  Åh, det vet ikke jeg hva er...
Sofie:  Det er sånn med sånne blå pølser, som går an å spise da, sånn gummi
Anne Gro:  Okay
Sofie:  Det er sånn det går an å lage gummi av
Anne Gro:  Jøss

Sofie:  Og mange andre sjeldne ting
Anne Gro:  Ja, hm det høres ut som dere har..
Sofie:  Mange pære sorter og eplesorter og..
Anne Gro:  Ja
Sofie:  Og roser også
Anne Gro:  Mmmh, så gøy
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja
Sofie:  Det er veldig fint der da, så har vi en sjø, litt av en sjø, vi har en sånn litt sjø også, hvis vi ror, vi tar båten da og så ror vi fra vannet bort til sjøen
Anne Gro:  Mmm
Sofie:  Og så, og så er det en sånn epleplass der det er masse epler der
Anne Gro:  Ja
Sofie:  Og så har vi naust da, der
Anne Gro:  Ja
Sofie:  Med en stor båt
Anne Gro:  Det høres ut som dere har mange ting å finne på
Sofie:  Ja, veldig stor eiendom da, litt mer enn toår... nei, litt mer enn 200 mål
Anne Gro:  Åhh
Sofie:  Med masse rart
Anne Gro:  Ja
Sofie:  Mange planter og engene som går vidt ja
Anne Gro:  Mmm, men nå er det jo sånn ehh at jeg forstår at mamma og pappa de er separert
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, ehhh og da ehh, så bor ikke de i lag lenger
Sofie:  Nei
Anne Gro: Nei, og da har det jo skjedd noen ting i den siste tiden 

Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, ehm, og jeg vet ikke om du husker i september om det skjedde noe da
Sofie:  Nei jeg husker ikke akkurat helt
Anne Gro:  Nei, ehm, da var det sånn jeg forstod det at du og Frøydis reiste til pappa
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Og så kom du og pappa og Frøydis tilbake igjen
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, fortell det du husker om den gangen der
Sofie:  Vi var hjemme da og så, og så var Idun der også

Anne Gro:  Eh, når du sier hjem, hvor mener du da?
Sofie:  Vikebygd

 
08-177119ENE-HAUG    


Side 12 av 24:

Anne Gro:  I Vikebygd. Men du og Frøydis var jo først hos mamma på Skogland
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, og hvordan kom dere dere til Vikebygd?
Sofie:  Tok bussen fra Flotmyr
Anne Gro:  Åja, helt alene
Sofie:  Jaaa..
Anne Gro:  Okay. Hadde dere penger og visste dere hvor dere skulle gå?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Hvordan visste dere det?
Sofie:  Vi så, vi så at det stod hvilken buss vi skulle ta og sånn
Anne Gro:  Med mer, men, men hvordan fant dere ut at dere skulle reise
Sofie:  Vi hadde lyst til det for vi hadde ikke lyst til å være der mer
Anne Gro:  Hvorfor hadde du ikke lyst til det?

Sofie:  Det er fordi at vi savnet det sånn
Anne Gro:  Hvem dere savnet?
Sofie:  Plassen hjemme og pappa og
Anne Gro:  Ja, så dere satte dere på bussen og reiste helt til Vikebygd?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, og husker du hvilken dag det var?
Sofie:  Nei
Anne Gro:  Nei, det er ikke så enkelt å huske det kanskje
Sofie:  Også når vi var hjemme så spiste vi masse plommer og epler for pappa hadde plukket masse plommer
Anne Gro:  Okay
Sofie:  Så vi spiste plommer hele dagen nesten da
Anne Gro:  Oj, fikk du ikke vondt i magen da?
Sofie:  Idun laget pasta
Anne Gro:  Åja, så var det...
Sofie:  Så gikk vi på en sånn tur da, vi gikk til naustet, så fikk vi ha med oss sjokolade og
Anne Gro:  Åja, så da var det du og Frøydis og Idun og pappa som var på, i Vikebygd?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, men så skjønte jeg at, at dere reiser tilbake igjen?
Sofie:  Ehh, ja
Anne Gro:  Mmh, hva skjedde da?
Sofie:  Vi var der, vi var i Skogland og så, og så var vi der igjen da, og så var, så tror jeg pappa for igjen neste dag, eller dagen etter. Jeg husker ikke helt, hva som skjedde akkurat da
Anne Gro:  Mmm, men sånn jeg skjønte det så hadde, det var veldig tidlig
Sofie:  Mmh, jeg vet ikke helt, vi har reist til pappa mange ganger da
Anne Gro:  Ja

Sofie:  Så vi visste godt hvilken buss vi skulle ta og sånn
Anne Gro:  Okay, for den, den episoden jeg tenker på det var en lørdag i september, og da reiste dere, du og Frøydis og pappa kjempetidlig fra Vikebygd og til mamma
Sofie:  Ja, jeg tror det
Anne Gro:  Husker du det, den episoden, eller når dere gjorde det?
Sofie:  Ja jeg tror det
Anne Gro:  Hva husker du?
 
08-177119ENE-HAUG    


Side 13 av 24:

Sofie:  At, at vi skulle reise ganske tidlig da, og så var det ganske mørkt da, og så reiste vi dit da
Anne Gro:  Mmm, hvorfor reiste dere så tidlig?
Sofie:  Vet ikke helt
Anne Gro:  Nei
Sofie:  Vi skulle vel til Skogland, mamma hadde ringt mange ganger da
Anne Gro:  Okay
Sofie:  Og vi hadde jo vært hos pappa ganske mange ganger da, vi hadde tatt bussen dit mange ganger
Anne Gro:  Mmm, men visste ikke mamma at dere hadde reist eller?
Sofie:  Pappa pleide jo å kjøre oss til skolen hver dag da
Anne Gro:  Men denne gangen liksom når dere reiste?
Sofie:  Mmm, hva da?
Anne Gro:  Visste mamma at, at du og Frøydis reiste til pappa?

Sofie:  Ja
Anne Gro:  Åja, du tror det
Sofie:  Ja, det visste hun
Anne Gro:  Ja, også ehh kjørte pappa og du og Frøydis tilbake igjen til mamma, og det var mørkt ute når dere kjørte?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, menn sa pappa hvorfor han kjørte så tidlig?
Sofie:  mmh, han sa jo, jeg husker ikke helt, han sa nå at vil skulle til Skogland ja
Anne Gro:  Okay
Sofie:  Til mamma
Anne Gro:  Ja
Sofie:  Og så var vi veldig trøtte når vi kom dit da, så da bare sovna vi
Anne Gro:  Okay

Sofie:  Bare gikk og la meg der
Anne Gro:  Hvor du la deg hen da?
Sofie:  På rommet mitt
Anne Gro:  På rommet ditt ja, og Frøydis da?
Sofie:  Hun også, vi har delt rom
Anne Gro:  Dere deler rom ja
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Hva gjorde pappa?
Sofie:  Han gikk og la seg han også
Anne Gro:  Hvor la han seg hen?
Sofie:  Inne på det rommet som alle, det er et sånt stort rom med en køyseng og en stor seng og en til seng tror jeg
Anne Gro:  Okay
Sofie:  Der
Anne Gro:  Men var det noen andre der inne da?
Sofie:  Ja, Urda og Mariel og Solborg og Tormod og mamma
Anne Gro:  Så alle de sover på samme rom?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, og så gikk han og la seg på det rommet han også?

Sofie:  Ja
Anne Gro:  Okay, men hvilken seng er det han sover i da?
Sofie:  Vet ikke helt
Anne Gro:  Nei, så du at pappa gikk inn der?
 

08-177119ENE-HAUG    


Side 14 av 24:

Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja
Sofie:  Mamma ble nå glad da, når hun ville snakke, hun, ehh pappa ville jo snakke med mamma
Anne Gro:  Åjs, hva ville han snakke med henne om da?
Sofie:  Vet ikke helt, han ville jo at vi skulle være like mye hos begge da
Anne Gro:  Ja
Sofie:  Til mamma og pappa
Anne Gro:  Mmm
Sofie:  Det ville vil jo og
Anne Gro:  mmm
Sofie:  Vil og ville det
Anne Gro:  Mmm

Sofie:  Mamma er jo redd for det da
Anne Gro:  Hun er redd for det?
Sofie:  Ja for at barnevernet sier at da, da vi får ikke være hos pappa
Anne Gro:  Okay, hva tenker du om det da
Sofie:  At det er veldig slemt
Anne Gro:  Ja, mmm....

Sofie:  Og de kan ikke bestemme det
Anne Gro:  Nei. Hva vil du mest da?
Sofie:  Til begge like mye, eller at de skal bo sammen
Anne Gro:  Mmm, det hadde liksom vært det beste?
Sofie:  Mmm, i Vikebygd
Anne Gro:  Ja, det skjønner jeg. Men av og til er det jo sånn at voksne personer ikke klarer å bo sammen lenger
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, og da er det jo litt vanskelig når de har barn isammen
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Mmm, og det er da det blir vanskelig å finne ut, å bli enige hvertfall om hvem som skal bo hvor
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Mmm, det er veldig vanskelig for mange, og da er det jo sånn at (sukker), når de voksne ikke klarer å finne ut av det sjøl da må de ha kanskje hjelp av noen som kan se situasjonen bedre enn de sjøl
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, og så er det gjerne, føles det kanskje urettferdig for barna det som blir bestemt, mmm. Men nå er det jo sånn at din pappa han bor jo ikke på, i Vikebygd heller han.
Sofie:  Nei, jo han gjør egentlig det
Anne Gro:  Ja han gjør egentlig det men han er ikke der nå
Sofie:  Nei
Anne Gro:  Nei. Hva er grunnen til det?
Sofie:  At han er i fengsel
Anne Gro:  Ja han er i fengsel. Hvor hen da? Vet du det?
Sofie:  Nei
Anne Gro:  Nei, men hva tror du er grunne til at pappa er i fengsel?
Sofie:  For at mamma tuller vel, har sagt noe om pappa som ikke er sant
Anne Gro:  Okay, hva da?
Sofie:  Vet ikke
 
08-177119ENE-HAUG    


Side 15 av 24:

Anne Gro:  Vet du ikke?
Sofie:  Nei, men jeg vet ikke helt om mamma bare tuller
Anne Gro:  Nei. Du sier at mamma har tullet og sagt noe som ikke er sant, men du vet ikke helt om hun tuller heller
Sofie:  Nei
Anne Gro: Nei 
Sofie:  Men jeg tror at hun bare tuller da
Anne Gro:  Okay. Hva er det du tror hun tuller om?
Sofie:  Mmm, hun, du kan jo spørre hun da
Anne Gro:  Ja, hvis du, hvis du skal si hva du tror?
Sofie:  Mmm, mamma vet ....(mumler)...
Anne Gro:  Hæ
Sofie:  Du kan vel spør mamma
Anne Gro:  Ja jeg kan det men nå spør jeg deg, jeg har lyst å høre hva du tror

Sofie:  Mmm, (mumler)...
Anne Gro:  Nei, du sier du tror mamma tuller om noe som hun sier. Men så er du litt usikker på om hun tuller
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Men så tror du egentlig at hun tuller?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Og så lurer jeg på om hva, hva er det du tror at mamma tuller om?

Sofie:  Jeg vil heller at du skal spør mamma om det
Anne Gro:  Ja, da skal jeg gjør det. Men, ehh, er det sånn at du har snakket med pappaen din i det siste
Sofie:  Nei, veldig lite
Anne Gro:  Men har du snakket med han i det hele tatt?
Sofie:  Nei, ikke i det siste
Anne Gro:  Nei
Sofie:  Ikke på noen uker tror jeg
Anne Gro:  Noen uker ja
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Hvor mange uker er det da?
Sofie:  Vet ikke helt, mmh, jeg vet ikke helt jeg
Anne Gro:  Nei

Sofie:  Det er i hvert fall veldig lenge siden
Anne Gro:  Ja, men når du snakket med han sist, ehh, hvor var det?
Sofie:  Når vi var gått til naboen så ringte det og så sa han at han var i fengsel og at han bare fikk lov til å snakke veldig lite i telefonen
Anne Gro:  Åja, åja du snakket med han på telefonen ja
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Okay, og da sa han at han var i fengsel
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, og at han ikke kunne snakke så lenge?
Sofie:  Nei
Anne Gro: Nei, hva sa han for noe da? 
Sofie:  Han sa bare det at hvordan, jeg spurte, han spurte hvordan det gikk og sånt. Jeg snakket ikke så lenge med han da. Frøydis snakket litt med han hun da
Anne Gro:  Åja, var det bare dere to

Sofie:  Ja
Anne Gro:  Hvilken telefon var det han ringte til?
 
08-177119ENE-HAUG    


Side 16 av 24:

Sofie:  Hvilket telefonnummer? Det var vårt telefonnummer
Anne Gro:  Mobil da eller?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Så har du og Frøydis en mobil?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Åja, så han ringte på den da fra fengselet?
Sofie:  Ja, men den finner vi ikke nå for den er tullet bort
Anne Gro:  Har dere tullet den bort?
Sofie:  Ja, vi har letet masse men vi finner den ikke
Anne Gro:  Men da kan han ikke ringe mer på den da?
Sofie:  Jo, altså vi kan vel det men vi kommer vel til å finne den
Anne Gro:  He he he, ja, men sa han noe mer?

Sofie:  Nei
Anne Gro:  Sa han noe om mamma?
Sofie:  Nei jeg sa ikke det, jeg sa bare at han skulle kanskje ha snakket med mamma. Og så sa han at det var vel ingen vits i
Anne Gro: Åja, ja. Hva sa han til Frøydis? 
Sofie:  Det vet ikke jeg
Anne Gro:  Nei, hun sa ikke det til deg etterpå?
Sofie:  Hun har, hun sa, han sa vel bare det samme, spurte hvordan det går og
Anne Gro:  Ja
Sofie:  Men Frøydis har jo en advokat da
Anne Gro:  Har hun det ja?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Okay, hvorfor det?

Sofie:  Vet ikke jeg, hun har vel bare det, hun vil jo ha det selv og
Anne Gro:  Okay, mmh, så du vet ikke hvorfor hun har advokat?
Sofie:  Nei, hun vil vel ha det, hun har ikke tenkt å bruke den til noe spesielt da
Anne Gro:  Ånei, heh, men du har ikke advokat?
Sofie:  Nei
Anne Gro:  Nei, tror ikke du trenger det heller sånn, når du er elleve år, så tror jeg ikke du trenger advokat kanskje. Har Frøydis oppsøkt advokat selv?
Sofie:  Mmh
Anne Gro:  Jøss
Sofie:  Hun ville ha da også, også spurte hun pappa og sånn da, og pappa hjalp henne
Anne Gro:  Åja
Sofie:  Sa, sa han visste om en, en veldig bra advokat. Han trodde hun var bra da hvertfall
Anne Gro:  Okay, mmh, husker du navnet?

-Sofie:  Ehhh, nei hun har ikke hatt det så veldig lenge
Anne Gro:  Mmm
Sofie:  Ehh, nei jeg husker ikke
Anne Gro:  Nei, det er ikke så lett. Men, når du snakket med pappa, eller vi har jo snakket med Gudmund
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, politiet har snakket med han, eller jeg har ikke snakket med han jeg har bare snakket med deg jeg
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Men noen andre har snakket med han
 
08-177119ENE-HAUG    


Side 17 av 24:

Sofie:  Frøydis da?
Anne Gro:  Ja, noen har snakket med henne også
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, vi har nesten snakket med alle
Sofie:  Ja
Anne Gro:  He, he, så nå tenkte vi at vi skulle snakke med deg
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, eh, men jeg tror Gudmund sa noe om, om, som du hadde fortalt at pappa hadde sagt
Sofie:  Hva da?
Anne Gro:  Nei, noe om en lærepenge
Sofie:  Hvordan da?
Anne Gro:  Om at pappa skal ha nevnt noe om en lærepenge

Sofie:  Nei det husker jeg ikke
Anne Gro:  Nei
Sofie:  Men hva da tenker du på?
Anne Gro:  Nei, det var ehh, du hadde, eg, tror Gudmund hadde oppfattet at du hadde sagt noe om at pappa sa noe om en lærepenge men hvis ikke du husker det så kan det være at han også husker feil
Sofie:  Nei, jeg husker ikke
Anne Gro:  Nei, nei da husker du det ikke. Men når pappa er i fengsel ehh, hvor mange ganger har du snakket med han der?
Sofie:  Kanskje fir.., kanskje tre kanskje
Anne Gro:  Ja, og da har han ringt på den telefonen til du og Frøydis?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Og nå finner dere ikke telefonen?
Sofie:  Mmm, nei den ble vel, den ble vel ikke borte for så lenge siden hvertfall
Anne Gro:  Okay
Sofie:  Borte for ca to eller tre dager siden
Anne Gro:  Åja
Sofie:  Og så tror jeg at det er utgåtte batterier da
Anne Gro:  Ja
Sofie:  Så vi kan ikke ringe til den, for den ligger en plass da, under sofaen eller noe sånt
Anne Gro:  Ja akkurat mmh, men hva synes du er det beste med pappaen din?
Sofie:  At han er veldig omtenksom
Anne Gro:  Okay
Sofie:  Ok at han er veldig snill
Anne Gro:  Mmm
Sofie:  Og så er han veldig plantegal da, han planter hele tiden nesten, han liker å plante helt fra det blir lyst til det blir mørkt, og han ikke kan se mer og så kommer han og så bare vasker han seg på hendene , han er veldig skitten på hendene
Anne Gro:  Åja, ja

Sofie:  Fordi han har plantet så mye, frukttrær og sånt, så er han veldig opptatt med det da
Anne Gro:  Mmm
Sofie:  Han har skrevet veldig mange sider om nesten hver busk han har plantet
Anne Gro:  Åja
 
08-177119ENE-HAUG    


Side 18 av 24:

Sofie:  Da skriver han hvor han har plantet det og sånn, også, så han vet hvor han har plantet det og sånt da. Og så er det veldig smart da for vi har høner og sånn, når vi skal ta ut, når vi skal rengjøre i hønehuset, så har vi sånn sagspon der da, så det blir veldig fin gjødsel da. Da blir hønene glad og
Anne Gro:  Ja
Sofie:  En gang så hadde vi en mår i hønehuset, som vi tok
Anne Gro:  En mår?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Åja
Sofie:  Som bodde inne i hønehuset uten at vi visste det
Anne Gro:  Nei

Sofie:  Jo, så tok den mange ender
Anne Gro:  Gjorde han det?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Og spiste de?
Sofie:  Ja, den bodde under rugekassene og sånn uten av vi visste det. For det var sånn to rom da, vi hadde bygd sånn to rom med sånn store, mange rugekasserda, så var det netting mellom de to rommene, så bodde den under rugekassene. Så den kunne springe frem og tilbake på hvilket rom den ville.
Anne Gro:  Ja
Sofie:  Og så jeg og Frøydi vi tok en sånn fiskekake da, eller pølse eller noe sånn da, så tok det, vi hørte at det freset og sånn da, og så tok den det og spiste det og sånn da
Anne Gro:  Jøss
Sofie:  Og så visste vi at den var der da, og så skulle vi fange den da uten at noen visste det
Anne Gro:  Mmm
Sofie:  Og så, og så var den veldig sånn vill da, så den klatret oppover taket og vegger og sånn, og så sprang den frem og tilbake og var helt sånn vill
Anne Gro:  Mmm

Sofie:  Og så tok Frøydis og mamma, og så kom mamma, og så ble vi helt forskrekket. Frøydis tok den i halen da.
Anne Gro:  Okay
Sofie:  Tok måren i halen og så tok vi den under en stamp da, og så spiste den rottegift og så døde den
Anne Gro:  Åja
Sofie:  Den har drept mange ender
Anne Gro:  Ja, jøss
Sofie:  Og så tok Frøydis skinnet
Anne Gro:  Hæ
Sofie:  Frøydis hadde så lyst å ta av skinnet
Anne Gro:  På måren?
Sofie:  Ja hun er glad i ta av skinn hun
Anne Gro:  Okay

Sofie:  Hun er ganske flink til det da
Anne Gro:  Ja, heh, men er det noen ting som du synes ikke er så bra med pappa?
Sofie:  Nei
Anne Gro: Ingenting? 
Sofie:  Nei
Anne Gro: Han er bare snill og grei?
 

08-177119ENE-HAUG    


Side 19 av 24:  

Sofie:  Ja
Anne Gro:  Men er det noe du har sett eller opplevd som pappa har gjort som ikke er så bra?
Sofie:  Nei
Anne Gro: Nei. Har han bare vært snill med deg hele tiden? 
Sofie:  Ja
Anne GroMmm. Har han vært snill med alle de andre barna og? :  
Sofie:  Mmm
Anne Gro:  Mmm, hmm, det er jo bra da hvis det er sånn
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Det er jo noen av de andre søsknene dine som ikke syns...
Sofie:  Mamma og pappa krangler jo da, de er jo ikke så snille med hverandre når de krangler sånn
Anne Gro:  Nei. Men når de krangler, hva krangler de om?

Sofie:  Pappa vil jo at vi skal være hos han også da
Anne Gro:  Mmm
Sofie:  At vi skal være hos han halvparten da, mamma vil jo ikke det da. Mamma vil jo det da egentlig men hun kan jo ikke det da
Anne Gro:  Nei
Sofie:  Så derfor er det ganske dumt
Anne Gro:  Det skjønner jeg jo. Jeg skjønner at pappaen din savner, savner alle barna sine
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Og så savner sikkert mamma alle dere når dere ikke er der og

Sofie:  Ja
Anne Gro:  Men nå er det jo sånn at politiet skal finne ut om det har skjedd noe som ikke er lov i din familie
Sofie:  Mmm
Anne Gro:  Mmm. Og mamma har jo fortalt til politiet om ting som hun har opplevd
Sofie:  Mmm
Anne Gro:  Mmm. Og så har vi snakket med mange av brødrene og søstrene dine og om hvordan de har det i din familie, eller deres familie
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, og så nå snakker jeg med deg
Sofie:  Alle har det nå bra nå når vi er hjemme
Anne Gro:  Ja
Sofie:  Men ikke så bra i Skogland
Anne Gro:  Ikke så bra i Skogland?

Sofie:  Nei
Anne Gro: Nei, hvorfor ikke det? 
Sofie:  For at de har, de syns det er mye bedre å bare springe ute og ha det artig og gøy og sånt, enn å sitte å kjed.., å sitte inne ja og gå, det er jo ikke så stor plass så og det er jo ikke så mange plasser, det er jo ikke så mange ting å gjøre der heller
Anne Gro:  Mmm. Men da skjønner jeg litt sånn på det at du, det er kjekkere å bo i Vikebygd
Sofie:  Ja
Anne Gro:  For det er mer ting å finne på og det er flott natur og sånne ting
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, mmm. Men hvis du hadde bodd med mamma i Vikebygd da?
 

08-177119ENE-HAUG    


Side 20 av 24:

Sofie:  Neei, jeg vil bo med begge der
Anne Gro:  Mmm
Sofie:  For det er best
Anne Gro:  Ja, det er jeg enig i, men hvis de krangler hele tiden så er kanskje ikke det så kjekt
Sofie:  Nei
Anne Gro:  Nei, og da er det ikke så greit å bo i lag alle mann?
Sofie:  Nei
Anne Gro: Hvis mamma og pappa krangler hele tiden 
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Og det er vel kanskje derfor vi ...
Sofie:  Men da må vi nå være hos begge like mye da
Anne Gro:  Ja, men da forstår jeg det sånn at du har snakket med pappaen din tre-fire ganger på telefon

Sofie:  Ja, men ikke noe lenge hver gang da, for han får ikke lov til å snakke noe lenge
Anne Gro:  Okay, hvor lenge tror du hver gang?
Sofie:  20 minutter ca men han snakker ikke noe, han snakker ikke så lenge som 20 minutter
Anne Gro:  Å nei
Sofie:  For han snakker jo ganske, han snakker jo med advokat og han snakker jo med Trygve som han kjenner og, han snakker jo med de and.., han må jo snakke med de andre og
Anne Gro:  Åja, så han har 20 minutter til å snakke med mang på?
Sofie:  Ja, ca, for han ringer ca tre ganger hver uke, eller to ganger hver uke
Anne Gro:  Okay

Sofie:  Det er veldig lite det da
Anne Gro:  Mmm. Men er det bare du og Frøydis han snakker med?
Sofie:  Ja, mest det
Anne Gro:  Ja, men har han snakket med noen av de andre barna?
Sofie:  Han har lyst til å snakke med de (mumler)....
Anne Gro:  Han har lyst til det ja men han har ikke gjort det enda
Sofie:  Nei
Anne Gro: Nei 
Sofie:  Og så rekker han ikke det for de bruker å si til han at nå må vi få telefonen igjen, sånn at vi bare får snakket "pittelitt" med han
Anne Gro:  Åja, mmm. Så du har snakket tre-fire ganger med pappa?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Hva er det han sier når han snakker med dere?

Sofie:  Han spør på hvordan vi har det og hva vi gjør og, og, han spør bare om det og sånn
Anne Gro:  Ja. Hva sier han? Hvordan har han det da?
Sofie:  Han sier at han er i fengselet, og at han ikke får ringe så mye og sånn da og så sier vi at vi kan, ja vi kan sende brev da, siden vi har adressen hans. Men han har ikke gitt oss den da, det har en venn av han eller en som heter Trygve. Han er veldig grei da han bruker å mate dyrene våre og
Anne Gro:  I Vikebygd?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja
Sofie:  Bruker å gå dit og mate dem og sånn
 

08-177119ENE-HAUG    


Side 21 av 24:

Anne Gro:  Akkurar, men det var jo bra da
Sofie:  Og så har han gitt en sånn adresse for vi ville sende brev og sånn da, uten at pappa visste det
Anne Gro:  Mmm, okay. Har du fått sendt brev da?
Sofie:  Jeg holder på å skrive noe, jeg sendte et for ikke så veldig lenge siden da
Anne Gro:  Ja, han blir nok glad for et brev
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, det tror jeg
Sofie:  Så skal vi sende tegninger og kort og sånn da
Anne Gro:  Okay
Sofie:  Så hadde han jo bursdag og, den 6 desember tror jeg
Anne Gro:  Åja, det er jo ikke så lenge siden
Sofie:  Det er ikke (mumler)..., han har iallafall bursdag den 6.
Anne Gro:  Mmm, sendte dere tegning til han da?

Sofie:  Vi skulle sende gaver men det var ikke så lett da for vi, det er ikke så lett å sende gaver (mumler)....
Anne Gro:  Nei, er det Trygve som hjelper dere da og sendt de?
Sofie:  Nei, han har jo hjulpet oss med å finne adressen og sånt
Anne Gro:  Åja, dere har gjort det selv?
Sofie:  Ja det er lett å sende dem da, bare skrive på kor er adressen og sette på et frimerke og sende
Anne Gro:  Ja, dere klarer dere jo helt selv? He he
Sofie:  Neei, ikke helt selv
Anne Gro:  Synes dere er flinke jeg, mmm. Men da, okay, så du har hvertfall snakket med pappa og han spør hvordan dere har det og dere sender litt brev og sånn og?

Sofie:  Ja
Anne Gro:  Mmm
Sofie:  Vi har ikke fått sendt da men..
Anne Gro:  Nei
Sofie:  Fordi at ja, mobilen er borte og, jeg har han på mobilen
Anne Gro:  Mmm, men ja og så har du fortalt meg at du liker best å bo i Vikebygd?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Og det har dere masse dyr, masse fin natur..
Sofie:  Det er alltid noen en kan gjøre der og sånn
Anne Gro:  Ja
Sofie:  Noen ganger så hjelper vi pappa å plante og
Anne Gro:  Ja, pappa planter masse der

Sofie:  Ja vi har ikke så masse, vi har mest sånne planter som vi får frukt og sånn på da
Anne Gro:  Mmm
Sofie:  Det er sånne planter vi har, for det er det pappa liker best
Anne Gro:  Ja og så har du fortalt meg at pappa er snille og grei og masse ute og, det er ingenting dum med han
Sofie:  Nei
Anne Gro: Men det er jo litt dum at mamma og pappa krangler da? 
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, og så fortalte du at ehhm, at pappa er i fengsel og at mamma har fortalt noen som du tror er tull?
Sofie:  Ja
 
08-177119ENE-HAUG    


Side 22 av 24:

Anne Gro:  Ja, du vet ikke helt men du tror
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, og så vil at jeg skal sn...
Sofie:  Det kan du jo snakke med mamma om
Anne Gro:  Så vil du at jeg skal snakke med mamma det som du sier
Sofie:  Ja hvis du lurer på det og sånn så kan du vel snakke med mamma
Anne Gro:  Mmm, ehm og så har du fortalt, er det noe mer?
Sofie:  Neeei. Har jo fortalt litt om hvordan det er i Vikebygd da
Anne Gro:  Ja, det har du fortalt masse om, det høres veldig kjekt ut synes jeg, jeg har vært i Vikebygd
Sofie:  Ja vil skulle neste, pappa snakket om vil skulle ha hest og sånn, men først så må alle de små trærne bli større sier han for at de ikke spiser opp alle plantene
Anne Gro:  Åja
Sofie:  Og så hadde vi tenkt å bygge et til hus og sånn da, vi har papirene liggende da
Anne Gro:  Ja

Sofie:  På sånt stort hus, for det er jo ikke så stort det huset vi har
Anne Gro:  Nei
Sofie:  Så vi, vi hadde tenkt å bygge et kjempestort et, så hadde pappa tenkt å sende inn papirene, men så har han ikke gjort det enda
Anne Gro:  Nei, litt vanskelig det når han er i fengsel da
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, men ehh, ehh, hva var det jeg tenkte på, nå må jeg bare tenke litt.....Men har pappa, har pappa sagt at du skal fortelle noen til meg i dag?
Sofie:  Neei
Anne Gro:  Nei. Har mamma sagt at du skal fortelle noe spesielt til meg?

Sofie:  Nei
Anne Gro:  Nei, det er ingen som har bedt deg om å fortelle ting..
Sofie:  Nei
Anne Gro: Okay, jeg kommer ikke på mer å spør deg, he he, kanskje vi skal ta en paude? 
Sofie:  Mmm
Anne Gro:  Og så skal jeg gå og snakke med de på andre siden, og så kan du gå og snakke med mamma litt og så må eg på do og, og så går jeg og henter deg og så går vi inn her igjen? Er det greit?
Sofie:  Ja, mmm.
Anne Gro:  Da tar vi en pause, og klokka er blitt fem over ti.
Sofie:  Oj
Anne Gro:  Mmm, det går fort
Sofie:  Ja

Anne Gro:  Det ble en kjempekort pause, men det var bare fordi at det er ingen som har noen flere spørsmål. Så da lurer jeg om det er noe du vil spør meg om? Noe du lurer på eller noe du har lyst til å si eller?

Sofie:  Det er litt vanskelig å komme på akkurat nå
Anne Gro:  Ja? Kommer du ikke på noe?
Sofie:  Ikke akkurat nå
Anne Gro:  Nei, men da er det jo sånn at hvis du skulle komme på noe senere som gjelder liksom om det, som gjelder ting som ikke er lov, altså ikke hvor du
 

08-177119ENE-HAUG    


Side 23 av 24:

vil bo men om du kommer på ting som har skjedd i familien som du tror ikke er lov, så kan du fortelle det til mamma, så har du telefonnummeret mitt
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Så kan vi, så hvis du tror at det skjer, at du vet noe eller noe sånn så kan du be mamma ringe til meg
Sofie:  Ja
Anne Gro:  For det kan vi
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, så, ellers så kan du ringe bare til politiet så kan du spør etter Anne Gro
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Mmm, hvis du kommer på noe som du gjerne ønske at du skulle sagt
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja. Hvordan synes du det har vært å være her, å sitte å snakke med meg?
Sofie:  Mmm, det har vært greit
Anne Gro:  Mmm, så bra, jeg synes det var veldig greit å sitte å snakke med deg og, mmm. Det er mange som gruer seg veldig til å komme her, men så går det som regel greit etter hvert

Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja
Sofie:  Hvilke saker bruker du å snakke med?
Anne Gro:  Hva?
Sofie:  Jeg mener hvordan bruker du å snakke med, jeg mener hvordan unger bruker du å snakke med?
Anne Gro:  Åh, jeg snakker med mange forskjellige, jeg har snakket med barn som er mindre enn deg og, som er 8, 9, 10 år, og de har kanskje opplevd ting som voksne har gjort med de som ikke er lov
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Og da kommer de og prøver så godt de kan å fortelle om hva de har opplevd, eller hva de har sett eller hørt eller sånn

Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, så det er når noen voksne gjør noe med barn som ikke er lov, da snakker de ofte med meg
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Så, ehm å og når de kanskje gjør noe med hverandre som heller ikke er bra
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Så kanskje sant, det er jo noen som blir slått, det er jo ikke lov
Sofie:  Nei
Anne Gro:  Ingen som har lov til å slå et barn
Sofie:  Nei
Anne Gro:  Eller voksne har ikke lov til å slå barn i alle fall
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Og det er det noen voksne som gjør, og da hvis politiet får kjennskap til det så må vi finne ut hva som har skjedd

Sofie:  Ja
Anne Gro:  Og da må vi jo snakke med det barnet som har vært utsatt for det vet du
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Og da sitter vi her og prøver å fortelle om hva de har, hva som har skjedd
Sofie:  Ja
 
08-177119ENE-HAUG    


Side 24 av 24:

Anne Gro:  Ja, og da snakker jeg sånn med deg fordi at du, du er i en familie som det skjer masse ting nå
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Og da må vi høre hvordan du har det, og hvordan du opplever ting
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Ja, så jeg snakker med barn i mange forskjellige anledninger da
   Men ofte så er det jo når noe, som har skjedd med barnet
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Så da sitter vi her kanskje
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Mmm. Var det svar på spørsmålet ditt synes du?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Hva skal dere gjøre nå da?
Sofie:  Vi skal vel gå og kjøpe litt mat
Anne Gro:  Må ha litt lunsj kanskje

Sofie:  Ja
Anne Gro:  For du skal vel ikke tilbake til skolen igjen nå?
Sofie:  Mmm, vet ikke helt, kanskje men mamma sa ikke tenk på det
Anne Gro:  Flott, men hvis du ikke lurer på noe mer så gjør ikke jeg heller det
Sofie:  Nei
Anne Gro:  Nei, skal vi si at vi er ferdige da?
Sofie:  Ja
Anne Gro:  Og hvis det er noe så bare gir du beskjed til mamma

Sofie:  Ja


Utskrift av dommeravhør foretatt


Avhør av Stauda Sofie Hansen, født 24.05.1997

Avhøret ble foretatt av Anne Gro Haugen09.01.2009


Øyvind Bø
Dommerfullmektig
08-177119ENE-HAUG    

---