-- 20100426-fra-Stauda-talsperson-til-Fylkesnemnda.html    --- BREVENE ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:
Dette ankom meg tirsdag 04.05. 2010 i en forsendelse pr. e-post fra min advokat Thingvold. Skrivet utarbeidet av en talsperson som som bakgrunns-materiale hadde en 13-siders versjon datert 22.02. 2010 av den såkalte Barnevern-tjenesten i Haugesund sitt Saksfremlegg og sin Heksebok for Fylkesnemnda i Rogaland ( ekstern )! Jeg mottok sist-nevnte i samme forsendelse. Jeg henviser iøvrig f. eks. til 20081217-dommeravhoor-Stauda.html ( ekstern )

((Stemplet: Rogaland Fylkeskommune,
28. apr. 2010, og påskrevet: dok. 21 ))
26.04.2010

Til
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland
Sak 10/087.


Angående Stauda Sofie Hansen født 24.05.1997.

Jeg er Stauda Sofie sin talsperson og er bedt av Fylkesnemnda om å gi en skriftlig rapport om Stauda Sofie sine ønsker i sak 10/087.

Jeg har hatt en samtale med Stauda Sofie hjemme hos fosterfamilien hennes.

Først snakket vi generelt om Fylkesnemnda. Jeg spurte om hun visste hva det var, og hun vet at det er en rettsak, at jeg er hennes talsperson og skal fremme hennes ønsker.

Stauda Sofie sier hun er like glad i både mamma og pappa, og vil bo like mye hos begge to. Men hvis hun måtte ta et valg mellom de to, ville hun valgt å bo hos pappa. Hun omtaler småbruket deres i Tindeland i Vindafjord som hennes hjem, og der hun aller helst ønsker å bo. Hjemme liker hun å være utendørs med pappa og søsknene sine. Pappa er flink til å lage ting han finner i naturen, dyrke grønnsaker og lære barna om naturen. Stauda Sofie forteller at i sommer hadde de lagd fruktbutikk, noe hun syntes var gøy. Vi snakker også litt om hva hun liker å gjøre; hun liker å ri, strikke, tegne, lese og fotografere. Jeg spør hva slags kontakt hun har med jevnaldrende venner, og hun svarer hun kjenner noen naboer. Ellers er det familiemedlemmene hun foretrekker å tilbringe tid med. Stauda Sofie sier hun har god kontakt med to av søstrene sine, Idun og Frøydis. Hun og søstrene har ikke snakket om det å flytte i fosterhjem eller om pappas sykdom.

Jeg spør om hun vet hva som er årsaken til at barnevernet mener hun ikke kan bo med pappa, og hun forstår ikke helt grunnen til det. Jeg spør om hvordan pappa er som person og om hun vet at han er psykisk syk. Jeg spør henne videre om hun tror det kan ha noe med mamma eller pappa å gjøre at hun kanskje må i fosterhjem. Stauda Sofie snakker positivt og beundringsfullt om sin far og synes ikke han har gjort noe dumt mot ungene sine. Hun synes pappa tar seg godt av ungene og at han ikke er sint. Hun sier hun ikke liker barnevernet og at de ikke har vært snille mot pappa og barna. Jeg spør henne hva hun legger i at barnevernet ikke har vært "snille". Da sier hun at de lyver om pappa og hvordan han er. Hun synes mye rundt denne saken er forvirrende, og det virker som hun har litt vansker med å fortelle om møtene med politiet og barnevernet. Hun skjønner ikke det, fordi pappa er bare snill og hun ikke har opplevd at han har gjort noe dumt mot ungene sine. Ting var bedre før mamma og pappa skiltes, men samtidig var det nok bra de ikke bor sammen, sier hun. Jeg spurte om hvordan det hadde vært når mamma og pappa var gift, og da svarte Stauda Sofie at de hadde kranglet mye. Hun husket ikke hva kranglingen besto av.

Jeg spurte om hun visste hva et fosterhjem er og om hun hadde tenkt på hva slags fosterhjem hun eventuelt kunne tenke seg å bo i. Stauda Sofie sa at hun ikke hadde tenkt på det, fordi det var hjemme hos pappa hun ville bo. Hun ville ikke bo i en by, og ikke i det nåværende beredskapshjemmet heller. Stauda Sofie sier hun ikke har sett eller snakket med pappa på over to måneder og at hun savner han masse. Hun uttaler seg positivt om begge foreldrene og sier flere ganger at hun er like glad i de begge to.

Stauda Sofie går nå på Steinerskolen i Haugesund og syntes det er greit der. Men hun vil helst ha hjemmeundervisning slik de alltid har hatt. Vi snakket litt om hjemmeskolen, og hun fortalte at mamma og pappa har undervist alle barna hjemme. Hun syns foreldrene har mer tid enn lærere har. Hun kjenner også til en annen familie som har hatt hjemmeskole.

Stauda Sofie ønsker å bo delt hos mamma og pappa. Hun ønsker å bo sammen med alle søsknene sine.


Mvh

Henriette S. Lindanger,  (( + underskrift ))
talsperson.


---