-- 20090402-til-politiet-fra-rlh.html          --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---


For oversikt se særlig: Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html  ( ekstern ) -
Til:
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
Postboks 278,
5501 Haugesund

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd

          Dato: Torsdag 02. april 2009, Tindeland.

   Jeg innleverer i dag til politiet flere skriv, som jeg her vil nevne.
   Det ene er en Bekymringsmelding vedrørende politioverbetjent Arild Austrheim ved Etne og Vindafjord politidistrikt i Ølen i Vindafjord kommune. Han har både ledet og vært delaktig i saksbehandling og efterforskning i et saks-kompleks hvor jeg og min familie har vært involvert. Dette dreier seg også om et forhold til den kommunale barneverntjenesten i Vindafjord, hvor hans delaktighet har vært mere enn kritikkverdig og bekymringsfull. Og like så når det gjelder en straffesak han har stått i spissen for imot meg. Det ene skrivet er en kronologisk rekonstruksjon (pr. 31.03. 2009) av denne straffesaks første halvdel, som blandt annet viser hva som egentlig skjedde og hvordan og hvorfor jeg uberettiget ble varetekts-fengslet i nesten fem måneder. Som også påviser og beviser både at jeg uberettiget ble holdt varetekts-fengslet i nær fem måneder, og at Trude og Balder Hansen gav grove og alvorlige falske vitnemål i sakens politi-avhør. Jeg henviser iøvrig til mine politi-anmeldelser i saks-komplekset, blandt annet den datert 23.12. 2008 ( ekstern ) og den datert 24.12. 2008 ( ekstern ). Og vedlegger her et entydig og solid bevis i så måte: Kopi av et postkort håndskrevet og avsendt ifra Balder Hansen ( ekstern ) - omtalt også i den kronologiske rekonstruksjonen ( ekstern ). Jeg ønsker i så måte både Trude og Balder Hansen straffeforfulgt og forbeholder meg retten til å kreve erstatning og oppreisning.

   De to øvrige skriv jeg i dag innleverer politiet er angående anmeldelsesnummer 10622624, hvor Balder Hansen også er involvert - og muligvis eller trolig også Trude Hansen. Hvilket fremgår av det ene skrivet (pr. 30.03. 2009) som også er en kronologisk rekonstruksjon. Det andre skrivet av disse to er en liste pr. 29.03. 2009 over hva som da ble stjålet og ødelagt. Dette blandt annet som en følge av at politiet i Vindafjord, tilsynelatende med Arild Austrheim i spissen, gjennom lang tid synes som å ha gitt blandt annet Trude og Balder Hansen fri-billett til kriminelle ugjerninger av så forskjellig slag i saks-komplekset, hvilket jeg iøvrig nevner i en av politi-anmeldelsene.

   Hermed dette sagt.


   Hilsen ifra
   Rune L. Hansen

***-