-- 20100126-til-Fy-nemnda-fra-RLH.html                --- BREVENE ( ekstern ) -

RLH: Avsendes pr. e-post tirsdag 26.01. 2010 kl. 09.30.    


Til:
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker,
Rogaland,
Postboks 247,
4002 Stavanger.
Kontoradresse: Langgt. 96, 4306 Sandnes. Telefon: 51685350. Telefax: 51685369.
E-post: stavanger@fylkesnemnda.no


Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf.: 53 76 76 87. E-post: hunwww@online.no  

Dato: tirsdag 26.01. 2010, Tindeland

   PS angjeldende mitt brev 24.01. 2010 til Fylkesnemnda i Rogaland vedr.:
   Sak 10/021: Haugesund kommune, barneverntjenesten - Trude Monica Hansen m.fl.


   En venn av familien, Trygve E. Gjerde, har også gjennomlest det midlertidige vedtaket ifra Barnevern-tjenesten i Haugesund, og jeg har aldri hørt ham så sint og forskrekket som han var efterpå!
   Både han og hans familie er meget så rystet og forundret over det som nu har skjedd.
 
  Han skrev et brev til Barnevern-tjenesten i Haugesund, i 16 punkter, angående dette. Og han oversendte kopi til meg pr. e-post.
 
   Jeg finner det riktig å videresende til Fylkesnemnda denne hans e-post brev til Barnevern-tjenesten i Haugesund, og gjør jeg nu derfor samtidig med dette brev i dag. 
 
   Den angjeldende Barnevern-tjenesten synes som å ha null forståelse for at det er mennesker de hærjer med.
 
 
   Hilsen
 
   Rune L. Hansen,
   far til barna
 
 
---