-- 20100302-fra-NAV-til-RLH-ang-barnetrygden.html           --- BREVENE ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Ankom med posten torsdag 04.03. 2010.            


Til:
Hansen Rune Leander
Vikebygd
5568 Vikebygd

Fra:
NAV VINDAFJORD
NAV FORVALTNING KARMØY


020310                


KLAGE - UTVIDET BARNETRYGD - ORIENTERING OM SAKSBEHANDLINGSTIDEN
F.nr. 061255 *** ** (Oppgi f.nr. ved henvendelser til oss)

Vi har mottatt klagen din av 17. februar 2010 ( ekstern ) over vedtaket vårt av 9. februar 2010 ( ekstern ).


BEHANDLINGSTID
Saksbehandlingstiden er vanligvis 6 måneder.

Dersom saken din ikke blir avgjort i løpet av denne tiden, vil du høre nærmere fra oss.

MELD FRA OM ENDRINGER
Vi ber om at du holder oss orientert om forhold som kan ha betydning for avgjørelsen av saken.


Vennlig hilsen

NAV VINDAFJORD
NAV FORVALTNING KARMØY

WENCHE O. HAALAND  ( + underskrift )
saksbehandler


---