-- 20100217-til-NAV-lokalt-ang-barnetrygd-fra-RLH.html            --- BREVENE ( ekstern ) -

RLH: Avsendes pr. telefax 17.02. 2010, samt pr. e-post.Til:

NAV Vindafjord,
Postboks 3,
5589 Sandeid.
Telefax: 52048711. 

Fra:
Rune L. Hansen (født 06.12. 1955), tlf. 53 76 76 87,
Tindeland,
5568 Vikebygd
                                                                          Dato: onsdag 17. februar 2010, Tindeland.

Klage ang. vedtak barnetrygd
 
   Jeg henviser til brev med vedtak fra dere datert 09.02. 2010 ( ekstern ).

   Dere skriver at dere fra februar 2010 har stoppet barnetrygden for Frøydis og Stauda fordi jeg ikke lenger fyller vilkårene for rett til barnetrygd. Fordi dere har fått opplyst fra Barnevern-tjenesten i Haugesund at Frøydis og Stauda har flyttet til beredskapshjem 13.01. 2010.

   Til dette er å si at Frøydis og Stauda så absolutt ikke har flyttet.
   De ble 13.01. 2010 uten lovhjemmel i en hus-inkvisisjon kidnappet av Barnevern-tjenesten i Haugesund og satt i fangenskap frarøvet bevegelses-frihet og muligheter for kommunikasjon.
   En ulovlig kidnapping og et ulovlig fangehold de fikk til med et løgnaktig, ulovlig og straffbart vedtak de skrev dagen efter, 14.01. 2010 ( ekstern ).
    Kidnappingen og fangeholdet ble politi-anmeldt ifra min side 02.02. 2010 ( ekstern ). I tillegg ble Barnevern-tjenesten sitt vedtak påklaget til Fylkesnemnda ifra min side i tre omganger, datert 15.01. 2010 ( ekstern ) og fra min advokat Tone Thingvold datert 22.01. 2010 ( ekstern ) og fra meg igjen 24.01. 2010 ( ekstern ). Og ifra Frøydis i fangenskapet sin side datert 25.01. 2010 ( ekstern ). Stauda ble nektet advokat. I tillegg ble Fylkesnemndas ulovlige forsøk på å nekte protester inn-stevnet for Haugaland tingrett 26.01. 2010 ( ekstern ).

   Frøydis og Stauda har så absolutt ikke flyttet. De er foreløbig ulovlig kidnappet og fangeholdt av Barnevern-tjenesten i Haugesund.
   For Barnevern-tjenesten i Haugesund å opprettholde kidnappingen og fangeholdet av Frøydis og Stauda vil også være ulovlig og straffbart.
   Alt dette av terror ifra Barnevern-tjenesten i Haugesund og visse andre delaktige og medskyldige sin side som manipulering og ledd i en nu i fire år pågående grovt kriminell bestrebelse på å tilintetgjøre barnas far, familie, hjemsted, integritet, identitet, rettigheter, menneskeverd, livsverdier, trivsel og glede.

   Kjernepunktet i den kriminelle virksomhet og de kriminelle angrep det er snakk om er falsk dokumentasjon. Og hvitvasking av og krigføring og manipulering med falsk dokumentasjon. Innunder dette manipuleres det særlig med mere eller mindre hemmeligholdte vedtak, og med lov og rett.   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen---