-- 20100304-Tilsvar-fra-Froydis-ad-fars-partsrettigheter.html          --- BREVENE ( ekstern ) ---

RLH: Kopi av dette Tilsvar ankom meg fra min advokat Thingvold pr. e-post torsdag 11.03. 2010 og pr. post 12.03. 2010.        


Til:
Haugaland tingrett,
Postboks 385,
5501 Haugesund


Fra:
Advokat Lill Hege Furulund Høimyr,
Advokatfirmaet Høimyr,
Karenslyst Allè 8 B,
0278 Oslo.

                                                                                                   Oslo, 4. mars 2010.


TILSVAR
TIL
HAUGALAND TINGRETTSaks nr:  10-018935TVI-HAUG
Rune Leander Hansen - Haugesund kommune v/Barneverntjenesten

Det vises til tilsvar fra adv Kari Nesse av 19.02.10 ( ekstern ), rettens brev av 24.02.10 ( ekstern ), samt telefonsamtale med retten i går med frist for tilsvar til i dag.

På vegne av den private part, Frøydis Hansen, bemerkes kun kort at fornuftige grunner taler for at far gis partsrettigheter i saken. Dette på bakgrunn av at Frøydis og hennes søster i realiteten har bodd fast hos sin far fra mai 2009 frem til akuttvedtaket ble fattet 13. januar 2010 ( ekstern ). Selv om mor formelt sett har hatt fast bosted med barnet (jf diverse rettskraftige avgjørelser om dette), er det reelt sett far som faktisk hadde barnet boende fast hos seg og utøvet den daglige omsorgen da akuttvedtaket ble fattet.


Med vennlig hilsen

Lill Hege Furulund Høimyr  ( + signatur )
Advokat


Tilsvar er sendt i 3 eks til retten, og 2 eks er sendt motparten, pr post direkte.
Adresse:

Advokat Lill Hege Furulund Høimyr,
Advokatfirmaet Høimyr,
Karenslyst Allè 8 B,
0278 Oslo.

Tlf: 23 12 06 35.
Faks: 23 12 05 10.
Mob: 93 05 16 16.
E-post: post@advokat-hoimyr.no  
www.advokat-hoimyr.no  
Driftskonto: 810 122 565 15
Klientkonto: 810 122 565 90
Org.nr.: NO993 779 180MVA

---