-- 20100329-fra-Fy-nemnda-til-talsp-Stauda.html        --- BREVENE ( ekstern ) ---
 
Kopi / avskrift - RLH:
Kopi av dette brevet ankom meg pr. post 07.04. 2010 ( ekstern ).    

(( KOPI ))        

FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER
ROGALAND      ( + våpenskjold / kongelige norske løve )                                     
Til:
Henriette S. Lindanger
Havnavegen 41
5561 Bokn

DATO: 29.03.2010         


Sak 10/087: Haugesund kommune, barneverntjenesten - Trude Monica Hansen m.fl.
Oppnevning av talspersonI medhold av barnevernlovens § 7-9 oppnevnes du som talsperson for:

Navn:                                           Født:
Stauda Sofie Hansen                     24.05.97

Kommunen er pålagt å utarbeide et kort sammendrag av saken som vil bli sendt deg direkte, jfr. vedlagte kopi av brev til kommunen ( ekstern ).

Som særskilt bilag følger en nærmere rettledning om talspersonens oppgaver og om møteplikt, inhabilitet, m.v. ( ekstern ).Martin Fadnes Hermansen  ( + underskrift )
Nemndleder


Kopi til:        Adv. Kari Nesse
                   Adv. Lill Hege Furulund Høimyr
                   Adv. Trond Hjelde
                   Adv. Tone Linn Thingvold


 


Adresse:

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker,
Rogaland,
Postboks 247,
4002 Stavanger.
Kontoradresse: Langgt. 96, 4306 Sandnes. Telefon: 51685350. Telefax: 51685369.
E-post: stavanger@fylkesnemnda.no  

---