-- 2010041319-Fra-Politiet-Henleggelse-dok-falsk-etc.html     --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet datert 13.04. 2010 ankom med posten mandag 19.04. 2010 i politi-konvolutt uten post-stempel. Både dette og det at dette brevet kom innen tre uker fristen angitt i samme politiets brev 29.03. 2010 ( ekstern ) noe bemerkelsesverdig? Samme dag, 19.04. 2010, hadde jeg oversendt de en utdypende konkretisering ( ekstern ) av det politi-anmeldte saks-forhold ( ekstern ). 


HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT                             13/04-2010
POSTBOKS 278                                                                                             2477/10-32
5501 HAUGESUND


JUS101


     12858
     RUNE LEANDER HANSEN

     5568 VIKEBYGDUNDERRETNING TIL KLAGER :


ANMELDELSESNR.                  :  11059001  REGISTRERT DEN 25/03-10
FORHOLDETS ART                  :  DOKUMENT  FALSK,  DIVERSE
GJERNINGSDATO/-STED         :  13/01-10/
SAKEN REGISTRERT VED       :  HAUGESUND POLITISTASJON/LEDELSE

PÅTALEANSVARLIG  :  BUBERG,  THOR
ETTERFORSKER        :

12/04-10
   DE UNDERRETTES OM AT FORHOLDET ER HENLAGT FORDI DET
   IKKE ER RIMELIG GRUNN TIL Å UNDERSØKE OM DET
   FORELIGGER STRAFFBART FORHOLD,
   JF. STRAFFEPROSESSLOVEN PAR. 224.

   SKULLE DET SENERE FREMKOMME NYE OPPLYSNINGER SOM FØRER
   TIL AT ETTERFORSKNINGEN BLIR GJENOPPTATT, VIL DE FÅ
   NY UNDERRETNING.

   HENLEGGELSEN KAN PÅKLAGES TIL NÆRMESTE OVERORDNEDE
   PÅTALEMYNDIGHET (STATSADVOKATEN I DISTRIKTET /
   RIKSADVOKATEN). FRISTEN FOR Å KLAGE ER TRE UKER
   FRA DENNE UNDERRETNINGEN KOM FREM TIL DEM.
   KLAGE SKAL SENDES OM POLITIDISTRIKTET.
          MED HILSEN
   HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT


---