-- 20100419-Til-Fylkesnemnda-fra-TEG.html           --- BREVENE ( ekstern ) ---      

Kopi / avskrift - RLH:


Til / Fylkesnemnda for Barnevern og sosiale saker i Rogaland. / Sender dere vedlagt et vitnesbyrd om Fam. Rune Hansen i anledning den sak som skal reises nå i slutten av denne måned. / Med vennlig hilsen / Trygve Einar Gjerde / 5440 Mosterhamn.


Til
Fylkesnemnda for Barnevern og sosiale saker i Rogaland.
Vedrørende familien Rune Hansens barn, Frøydis (16 år) og Stauda Sofie (12år).
Vitnesbyrd om far og barn.


Undertegnede, Trygve Einar Gjerde, og min hustru, Ingrid Lovise Gjerde, ble kjent med familien Hansen i Pinsen 2007 og har sener jevnlig besøkt dem på Tindeland. De to barna som saken nå først og fremst gjelder, Frøydis og Stauda Sofie er vell de av barna vi kjenner aller best siden de bodde hos oss fra 4/11 til 9/11, 2009. De jobbet da på miljøbutikken Plant Et Tre som jeg er bestyrer for her på Mosterhamn. De fikk da innføring i globalt naturvernarbeid og skogplanting i Etiopia, samtidig som de malte opp en gammel kiste på butikken. Her utførte de et fremragende arbeid til å være to unge jenter. Kista ble sener solgt for Kr. 400,-. Butikkpersonalet, 15 eldre damer, ble veldig glade i de to jentene, de var så høflige, vennlige, pliktoppfyllende og viste på alle måter en slik god oppførsel at det var påfallende. Det er nemlig ikke vanlig at ungdommen i dag viser en slik respekt og kjærlighet til eldre folk, men det gjorde disse to.

Vi ble alle forskrekket da vi hørte at disse to jentene var bortført med tvang av barnevernet den 13. januar 2010, fra sin far og sitt hjem på Tindeland og satt inn på beredskapshjem. Her har de det usigelig vondt, de lengter hjem til sin kjære far og det har vært mye gråt både fra dem og deres far over dette.

På Tindeland hadde de alt de ønsket seg, 140 mål til å boltre seg på, hest og dyr, trampoliner og mye annet. Der var et fiskevann tilknyttet eiendommen der de fisket og fanget ørret.

Da de var hos oss så var de flittige med skolearbeid, delvis på Internett. Deres far har drevet med hjemmeskole for alle barna og de er flinke og oppvakte barn. Disse to jentene viste gode kunnskaper og i naturfag og alt som hadde med planter og vekster å gjøre viste de særdeles flid og kunnskap langt over det vanlige. Nå synes alt å bli ødelagt!

Da jentene ble bortført av barnevernet så ble de frastjålet sine mobiltelefoner og nektet all forbindelse med far. Vi stod alle hjelpeløse i det å hjelpe og trøste disse fortvilede jenter. Nå har de fått tilbake sine telefoner har jeg forstått men de får fortsatt ikke lov til å ringe sin kjære far.

Jeg må jo si at en familie med 10 barn fra 23 til 2 år, burde etter så lang tid og etter alle de kamper og rettsrunder som myndighetene og barnevernet har påført dem, på grunn av ondsinnet sladder og løgn, en gang å få fred! En burde i det minste ha undersøkt sannheten i disse påstander og ikke bare la dem gå videre fra den ene til den andre. Jeg har selv tatt meg møye med å undersøke noen av dem og fant at dette var bare løgn og baktale og ondsinnet snakk mot en familie som ønsket å leve annerledes. De var medlemmer av en selvberger forening i Norge og ønsket å leve så enkelt som mulig. De underviste sine barn hjemme og sparte samfunnet for store beløp. Faren oppdro sine barn til ikkevold og det å vise respekt for øvrigheten og andre mennesker, samt at mennesker og dyr skulle leve sammen på denne jord i skjønn forening.

Alfredo som nå er 10 år har i den tid han har vært borte fra sin far, siden 3. april 2008, totalt forandret adferd, fra å ha vært en livlig glad gutt inne på Tindeland, med lek og moro dagen lang, er han nå blitt så stillferdig og innesluttet. Han er avmagret og innhul i øynene. Jeg har vært på Skogland 8 ganger og besøkt barna og disse minste har det ikke godt når de er borte fra far! En gang jeg kom der var Alfredo så glad da han så meg komme, men da han oppdaget at hans pappa ikke var med denne gangen heller, så sprang han inn på soverommet og kastet seg på sengen og gråt. Han fikk ingen trøst av sin mor, men farmor som kom sammen med meg gikk inn og trøstet ham. Men hvor lang tid kan et barn overleve en slik hjertesorg og savn? Hva blir konsekvensen av det om barnet får vokse opp til voksen mann og hva blir da erstatningen som myndighetene må betale både ham, Frøydis, Stauda, Mariel, Solborg og de andre?

Jeg påpekte overfor barnevernet i Haugesund 16 åpenbare feil og løgner ( ekstern ) i deres saksdokument som de sendte til Fylkesnemnda ( ekstern ) og ba dem rette de! Jeg ble ikke verdiget et svar!

Når de kaller seg Barnevernstjeneste så burde de også stå til tjeneste for barnet og ikke det motsatte! Jeg har i de 14 år jeg har vært leder i Kristenfolkets Nasjonale Støttefond ikke opplevd maken til dette og jeg har vært borti en del barnevernssaker. Som tidligere skipsreder, maskinist, leder for Det Haugianske Vennesamfunn, redaktør for Haugianeren, styremedlem i Motorførernes Avholdsforbund i nær 30 år, så har jeg vært vant til å omgås mennesker og takle mange forskjellige livssituasjoner og oppgaver, men dette er det verste jeg har vært borti. Nå håper jeg at Fylkesnemnda skjærer gjennom, gir far og mor deres gudgitte rett til sine barn, og trygghet og visshet om at barnevernet holder seg til lov og rett og samtidig lar familien Hansen få lov til og fortsatt å vise sine barn den nødvendige gudgitte kjærlighet!

Mosterhamn, 19-04-2010
Trygve Einar Gjerde,
5440 Mosterhamn.
Tlf. 53 42 62 06  Mobil 93030803 


---