-- 20100419-forhastede-slutningers-dommere.html       --- BREVENE ( ekstern ) ---        RUNE-SAKEN
Politi-anmeldelses-nr. 11059001.  
RLH: Avsendes pr. e-post 19.04. 2010. Retter opp etpar små-feil efterpå: parti-tilhørigheten til Bergsvåg og Austrheim er vel Senterpartiet, tror jeg. Jeg henviser iøvrig til politi-anmeldelsens konkretisering datert og avsendt samme 19.04. 2010 ( ekstern ).        De forhastede slutningers dommere.

   Hva og hvem er det som egentlig har dømt meg og min familie i dette saks-komplekset?
   Jo, skal jeg fortelle det? Det er det de som har vært involvert i saken som har gjort. Og hvem er så det?
   En kan gjerne kalle de sammenslutningen av de forhastede slutningers dommere:
   Balder, mormor, Per Schnabel, Jens Tveit og hans familie, Åse Kristensen, Ingeborg Nyland, Øyvind Valen, Gudmund, Olav Høstad og slikt noe av synsende, troende, menende, løgnaktig søppel og skrot! Disse og noen til sin synsing, frykt og egoisme. Synse-mafiaens første instans i dette saks-komplekset, under kommando og regi av Iren K. Hebnes. Hva disse har sagt og syns eller trodd har hun skrevet ned og samt vridd og vrengt på efter forgodtbefinnende - i sin hensikt.

   Dette har hun så fremlagt for og diskutert med visse andre, så som psykiater Kirsten Westlye i Stavanger, og representanter i kommunestyret i Vindafjord, så som ordfører Arne Bergsvåg (Sp), overpolitibetjent Arild Austrheim (Sp) og kommunelege Terje Egil Kleiven (H).
   Ut av synsingen, troingen, sladder, sverting og diskusjons-temaer iscenesatte hun videre terror, trusler, frykt, splittelse, trakassering, forvridninger og løgner.
   Hvilket så ble horvet sammen til Hekseboken 2008 ( ekstern ). Verre var det ikke!
Med oppspinn og falsum i et mylder fra ende til annen, usystematisk spredt gjennom hele heftet for å tilkjennegi og tydeliggjøre sin egen hensikt, og for å gjøre det tilnærmet umulig for offeret å imøtegå. (Overfor mange gir nettopp det et troverdighetens inntrykk!) En bare dynger på. Sammen med en svak jevn strøm av halv-sannheter og forvridninger og allehånde synsing i forhold til diskusjons-temaer og tildels oppdiktede men forvridde familiære hendelser, med diverse "troverdige" vedlegg og kommentarer. Ifra synsingen og forvridningen av nevnte forhastede slutningers dommere.

   En Heksebok og heksegryte - fra en snever krets av forhastede slutningers dommere. Synsende om kontroversielle forhold de knapt skjønner noe som helst av. En snever krets som i selvgodhet roper på medhold og om hjelp til å bære ved til kjetter-bålet og om hjelp til å servere heksegryten. Hvem kan vel mot-bevise slikt noe - en heksegryte av synsing, løgner, forvridninger, sverting og teorier? Hvem kan vel, eller gidder eller makter vel, å bruke sin tid på slikt noe? Og hvem gjennomskuer vel slikt noe? Og altså hvem gidder eller makter å forsøke? Og hvem skal det være pålagt? Et ork! Og hvor mange av synsingens detaljer og påstander skal en måtte være nødt til å forholde seg til? Og nødt til å mot-bevise?

   Jeg hevder min integritet, visdom og forstand imot denslags! Så selvfølgelig som noe selvfølgelig bare kan være.
   Men anstendige mennesker som ikke kjenner oss, meg eller vår familie ... Hva skal de tro overfor slikt noe? Fremlagt som et seriøst og meget så alvorlig dokument for norske myndigheter!
   Og hva skal ofrene og de eventuelt anstendige mennesker som virkelig kjenner ofrene kunne si til slikt noe? Og gjøre hva med det?
   Si at det ikke er sant, - greit nok. Så kommer synse-mafiaen og sier: - Jo da, det er sant så. Det er det det så! Og selv om ikke det ene er sant så er hundrevis av alt det andre sant! Og selv om ikke halvparten er sant så er resten og i det heletatt det meste sant! Det er det det så!
   Det er det ikke det så, sier jeg. Det er også alt for dumt og lavmålt til å være sant. Ikke noe som helst av det er sant, - heller ikke de ubetydelige fakta-opplysninger som stilles i en slik ramme. Og hvem kan vel vite hva som er sant i en slik heksegryte av synsing, halv-sannheter, løgn og forvridninger i et mylder av ingredienser, og i en slik overdådig frekkhet - og hensikt?!

   En skal ikke ustraffet kunne fremlegge slikt noe så som saks-dokumentasjon for myndighetene! Saks-dokumentasjon dreier seg ikke om krenkelser, sverting, sjikane, sladder, rykter, antipati, falsum, fortielser, halv-sannheter, ensidighet, diskriminering og trakassering!
   Enn desto mindre når sakens hensikter eller eventuelle konsekvenser er særdeles alvor!

   Det var dog det Iren K. Hebnes gjorde overfor Fylkesnemnda i Rogaland. Jeg og mine vitner sa at hennes dokument ikke er sant.
   Fylkesnemnda regnet med at jeg ikke var troverdig, i henhold til Iren K. Hebnes, og de anså derfor at Iren K. Hebnes sitt dokument var og er sannheten. Derfra ble dokumentet overbragt Haugaland tingrett via Fylkesnemnda. Haugaland tingrett gjorde det samme som Fylkesnemnda. Og Iren K. Hebnes sitt dokument ble videre via disse kanaler fremført for andre representanter for norske myndigheter, som gjorde og gjør det samme. Underveis i det hele alt med katastrofale konsekvenser for de angjeldene.

   De forhastede slutningers dommere i hvert ledd trodde automatisk på Iren K. Hebnes og hennes dokumentasjon, og la dette til grunn for hvordan de forholdt seg til det hele. Slik og under slike forhold ble Iren K. Hebnes sine hensikter og dokumentasjon videreført.

   Med intenst stadig pågående katastrofale kriminelle konsekvenser ingen burde kunne tro er mulig!
   
   Krig-førende med sine hensikter - å til-intetgjøre barnas far - og med sitt dokument og de hvitvaskede versjoner av det sprer hun sideløpende også nye og flere løgner, og får ved falskhet, trusler og fristelser også visse andre med seg på det.

   Meget så langt har hun i så måte nådd, og hun må stoppes - og uretten rettes opp!
   På flere hold har det underveis gått både prestisje og mere til i uretten, hvilket er et forhold som ikke må forhindre håndhevelsen av sann lov og rett.
   I tillegg til at de skyldige blir straffeforfulgt har jeg på vegne av mine barn og våre omgivelser samtidig krav på både mortifikasjon, gjenopprettelse, oppreisning og erstatning.

   Satt makt bak er de livsfarlige og må ikke få ende opp i kort-slutninger.

---
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 mob. 91 72 99 20,
E-post: hunwww@online.no
Internett: http://hunwww.net