-- 20100511-Fra-Politiet-ang-Henleggelse.html      --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet datert ankom meg med posten onsdag 12.05. 2010.POLITIET
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT
POSTBOKS 278 
5501 HAUGESUND


Til:
Rune Leander Hansen
5568 VIKEBYGD


Deres referanse              Vår referanse:  11059001   2477/10-32          Dok. nr.  07Vedrørende anmeldt forhold

Jeg viser til dagens telefonsamtale med deg.

Som nevnt i telefonsamtalen har jeg gjennomgått saken på ny, ved også å vurdere dine e-poster av h h v 19 ( ekstern ) og 21. april 2010 ( ekstern ) uten at dette medfører noen endring i min henleggelsesbeslutning ( ekstern ).

Som jeg sa til deg kan nok din e-post av 19. april 2010 ( ekstern ) betraktes som en klage på min henleggelse. Slik jeg oppfattet deg ville du tenke deg litt om vedrørende dette. Dersom det er slik at e-posten skal betraktes som en klage ber jeg om at du snarest tar stilling til dette, og senest må jeg i tilfelle ha tilbakemelding innen 28. mai 2010.


Med hilsen

Thor Buberg  (( + underskrift ))
politiadvokat

TKB001    
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
Påtaleenheten, Haugesund politistasjon, besøk: Smedasundet 50
Post: Postboks 278, 5501 HAUGESUND
Tel: 52868000 Faks: 52868100
E-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no  

---