-- 20100512-Orientering-fra-Hoyesterett-til-RLH.html     --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn RLH ( ekstern ) ---> Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html ( intern ) ---
     

Kopi / avskrift - RLH: I en brev-konvolutt post-stemplet 21.05. 2010 dette dokument ankom meg med posten lørdag 22.05. 2010 (pinseaften) fra advokatfirmaet Elden i Oslo, med et kort brev datert 20.05. 2010 ( ekstern ) samt enda to dokumenter - følgende: 20100512-Beslutning-fengslingen-fra-Hoyesterett.html ( intern ) -- 20100512-Orientering-fra-Hoyesterett-til-Riksadvokatembetet.html ( intern--

UFERDIG