-- 20100603-fra-adv-TLT-til-adv-TH.html             --- BREVENE ( ekstern ) ---   

Kopi / avskrift - RLH: Kopi av dette brevet ankom meg med posten 05.06. 2010.Til:
Advokat Trond Hjelde,
Postboks 267,
5501 Haugesund

Fra:
Advokat Tone Linn Thingvold,
Advokatfellesskapet Torstrup § Grøsfjeld,  
Postboks 140 Sentrum,
4001 Stavanger

Stavanger, 03.06.2010                                


VEDR. SAMVÆRSRETT - TRUDE HANSEN OG RUNE LEANDER HANSEN.

Det vises til vårt brev av 3. juni 2010 (rlh: trykkfeil, skal være 19.05. 2010) som fortsatt står ubesvart ( ekstern ).

Far har fortsatt ikke samvær med barna og det bes om umiddelbar tilbakemelding og senest innen til 10. juni 2010. Dersom brevet ikke besvares ser min klient ingen annen utvei enn å ta rettslig skritt. '


Med vennlig hilsen

Tone Linn Thingvold  (( + underskrift ))
     advokat


Kopi: klient---
Adresse:
Advokatfellesskapet Torstrup § Grøsfjeld
I kontorfellesskap: Adv.fa.  Torstrup, Lerum & Eskeland ANS - Advokat Magnus Grøsfjeld

Advokat Odd Rune Torstrup (H)                      St. Olavsgt. 6, 4005 Stavanger                      Telefon: 51 84 47 70
Advokat Magnus Grøsfjeld                               Postboks 140 Sentrum, 4001 Stavanger         Telefax: 51 84 47 71
Advokat Knut Lerum                                                                                                          www.torstrup.no
Advokat Ørjan Eskeland
Advokat Hege Veland
Advokat Tone Linn Thingvold
Advokat Berit Johannessen

---