-- 20100608-fra-Trudes-advokat-til-Runes-advokat.html      --- BREVENE ( ekstern ) --- Ang-samvaer-etc.html ( intern ) --- 

Kopi / avskrift - RLH: Kopi av dette brevet samt av brev datert 09.06. 2010 fra Trudes adv. Hjelde ( ekstern ) ankom meg med posten fredag 18.06. 2010 i brev-konvolutt poststemplet 16.06. 2010 fra min advokat Thingvold.

   Advokat Odd Arild Helland var Gudmund sin advokat samt Trude sin advokat Trond Hjelde sin ferie-vikar i 2008. Jeg henviser mht. sist-nevnte til kidnapper-prosesskrivet datert 11.07. 2008 til Haugaland tingrett fra advokat Odd Arild Helland ( ekstern )  

Til:
Advokatfellesskapet Torstrup og Grøsfjeld,
v/ Advokat Tone Linn Thingvold,
Postboks 140,
4001 Stavanger

Fra:
Advokat Odd Arild Helland,
Advokatene Erik Lea - Knut Magnus Haavik - Odd Arild Helland,
Haraldsgt. 94, Postboks 490,
5501 Haugesund

Deres ref.:         Vår ref.:  9197/10 OAH            Dato:  08.06.10


VEDR.: TRUDE HANSEN - RUNE LEANDER HANSEN

Det vises til Deres brev datert 19.05.10 ( ekstern ).

Undertegnede har nå overtatt som prosessfullmektig for Trude Hansen, som nå vil ta kontakt med familievernkontoret for iverksettelse av tilsyn under samvær.

Som kjent er det offentlige tilsyn begrenset til 16 timer pr år, og det må således påregnes at disse timene ikke kommer til å rekke så mange samvær. I tingrettens dom fremkommer at partene selv må finne frem til alternative tilsynsordninger når det offentlige tilsynet er oppbrukt. I så måte vil det like mye være fars initiativ som mors med hensyn til å få i stand en tilsynsordning som fremstår som balansert og forsvarlig og som vil kunne godtas for eksempel av barneverntjenesten. Dette får en imidlertid komme tilbake til.

For øvrig gjøres oppmerksom på at Trude Hansen ikke kommer til å akseptere at Rune Leander Hansen legger ut hele familiens liv og lagnad på internett, og slik jeg forstår har disse opplysninger til dels vært sjikanøse slik at en fra denne side vil vurdere politianmeldelse dersom de ikke straks opphører.


Med hilsen

Odd Arild Helland  (( + underskrift ))
advokat


---