-- 20100611-fra-Statens-Innkrevingssentral-til-RLH.html         --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---


--- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---  

Kopi / avskrift - RLH: Dette brev-kravet datert 11.06. 2010 ankom meg pr. post 18.06. 2010.    

UFERDIG

det står at det er et krav av dato 25.01.2010 på kroner 4.893,75 med forfall 01.07.2010
"Saksomkostninger i benefiserte saker" ilagt av Justis- Og Politidepartementet
Det ser altså ut til å være penge-kravet fra Trudes advokat Hjelde som det står om i kidnapper-kjennelsen datert 25.01. 2010 fra Norges Høyesterett ( ekstern ). En av de yrende mange omkostningene og utplyndringene som følge av at ens barn kidnappes og fangeholdes.---