-- 20100622-fra-Trudes-adv-Hjelde-til-Runes-adv.html      --- BREVENE ( ekstern ) --- Ang-samvaer-etc.html ( intern ) --- 

Kopi / avskrift - RLH: Til:
Adv. Tone Linn Thingvold,
p.b. 140,
4001 Stavanger
   Telefax 51 84 47 71

Fra:
Advokat Trond Hjelde,
Advokatene Hjelde & Grindhaug,
Postboks 267,
5501 Haugesund

Haugesund, den 22.06.10      

Vedr. samværsrett - Trude Hansen og Rune Leander Hansen.

Det vises til ditt brev av 19.05.10 ( ekstern ), og mitt brev av 09.06.10 ( ekstern ).

Jeg skal få opplyse at Trude Hansen har skiftet advokat. Hennes nye advokat er:

        Adv. Odd Arild Helland,
        p.b. 490
        5501 Haugesund

Adv. Hellands sekretær vil i løpet av denne uken komme innom og hente saksdokumentene.

Du må derfor henvende deg direkte til ham.

Dette til orientering.

Dette brevet sendes kun pr. faks.


Med vennlig hilsen

Trond Hjelde  (( + signatur ))
advokat


---