-- 20100825-fra-Familievernkontoret-Haugesund-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- Ang-samvaer-etc.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: 
I posten følgende brev datert 25.08. 2010 fra det såkalte Familievernkontoret i Haugesund, ang. mekling bestilt av meg og min advokat Tone Thingvold. Mekling mellom meg og Trude ( ekstern ). - Pluss et annet brev, som angår det samme, datert det også 25.08. 2010, fra advokat-mekler Ellen Sandvold Strømme i Haugesund, som tilvist av samme Familievernkontoret skal foreta meklingen ( ekstern )


Fra:
Familievernkontoret i Haugesund,
(Tilknyttet Kirkens Familievern),
Postboks 388,
5501 Haugesund.

Til:
Rune Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.

                 Dato:  25.08.10

VEDR. MEKLINGSBESTILLING

Viser til henvendelse fra adv. Tone Lill Thingvold til Familievernkontoret i Haugesund ( ekstern ) der det blir bedt om at det innkalles til mekling mellom deg og Trude Hansen.

På grunn av stor pågang i meklingssaker vil saken din bli videre henvist til advokat Ellen Sandvold Strømme, som også er godkjent mekler. Dere vil derfor motta innkalling fra henne.


Med hilsen

Kari Lampe
( + underskrift )


Kopi: Adv. Thingvold


---