-- 20100820-Brev-vedr-samvaersrett-fra-adv-TLT-RLH-til-Trude.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- Ang-samvaer-etc.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:  


Til:
Advokat Odd Arild Helland,
Postboks 490,
5501 Haugesund

Fra:
Advokat Tone Linn Thingvold,
Advokatfellesskapet Torstrup § Grøsfjeld,
Postboks 140 Sentrum,
4001 Stavanger

Stavanger, 20.08.2010                   

VEDR. SAMÆRSRETT - TRUDE HANSEN OG RUNE LEANDER HANSEN

Det vises til tidligere korrespondanse og senest Deres brev av 08.06.2010 ( ekstern ).

Slik det fremgår av Deres brev at De skulle ta kontakt med familievernkontoret for iverksettelse av tilsyn. Fortsatt har en ikke mottatt tilbakemelding i forhold til dette. Det har ikke vært praktisert samvær slik fremgår av dommen fra mai 2009 ( ekstern ).

Det fremgår klart av dommen at det kun skal være tilsyn i forbindelse med avslutning av samvær, det skal således ikke være tilsyn under samværet. Det har nå gått år uten at far har hatt kontakt med sine barn, bortsett fra Stauda og Frøydis. Det er derfor viktig at samværet starter opp umiddelbart. Mor bes nok en gang vurdere behovet for tilsyn i forbindelse med avslutning av samvær, hensiktsmessigheten i tiltaket ut i fra dagens situasjon.

Situasjonen er endret siden saken var opp i 2009. Det har vært sak om omsorgsovertakelse ( ekstern ), og både Stauda og Frøydis nekter å forholde seg til at de skal bo fast hos sin mor. Barna er store, og Deres mening skal tillegges vekt i saken. En har derfor begjært mekling ved familievernkontoret og vil med bakgrunn i dagens situasjon ta ut stevning i forhold til fast bosted og samvær.


Med vennlig hilsen

Tone Linn Thingvold  ( + underskrift )
    advokat


Kopi: klient
---
Adresse:
Advokatfellesskapet Torstrup § Grøsfjeld,
I kontorfellesskap: Adv.fa. Torstrup, Lerum & Eskeland ANS - Advokat Magnus Grøsfjeld,
Advokat Odd Rune Torstrup (H)           St. Olavsgt. 6, 4005 Stavanger                   Telefon: 51 84 47 70
Advokat Magnus Grøsfjeld                    Postboks 140 Sentrum, 4001 Stavanger     Telefax: 51 84 47 71
Advokat Knut Lerum                                                                                               www.torstrup.no
Advokat Ørjan Eskeland
Advokat Hege Veland
Advokat Tone Linn Thingvold
Advokat Berit Johannessen


 
---