-- 20100825-fra-Familievernkontorets-mekler-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- Ang-samvaer-etc.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: 
I posten brev datert 25.08. 2010 fra det såkalte Familievernkontoret i Haugesund ( ekstern ), ang. mekling bestilt av meg og min advokat Tone Thingvold. Mekling mellom meg og Trude ( ekstern ). - Pluss følgende brev, som angår det samme, datert det også 25.08. 2010, fra advokat-mekler Ellen Sandvold Strømme i Haugesund, som altså tilvist av samme Familievernkontoret skal foreta meklingen. 


Fra:
Advokat Ellen Sandvold Strømme,
Advokatene ved Smedasundet,
Smedasundet 98,
5501 Haugesund.

Til:
Rune Hansen,
Tindeland,
5568 VIKEBYGD.

Dato:  25.08.2010                              

INNKALLING TIL MEKLING

Alle som har felles barn under 16 år plikter å møte til mekling i følgende situasjoner:
   * før seperasjon eller skilsmisse kan innvilges,
   * før samlivsbrudd mellom samboende foreldre (vilkår for å få trygderettigheter som enslig foreldre)
   * før det reises sak for domstolen om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast eller om samvær.

Formål med meglingene er å få til en skriftlig avtale om foreldreansvaret, om hvor barnet skal bo fast eller om samvær. Mer informasjon om mekling finner du på www.advokatvs.com

Etter begjæring fra en av foreldrene innkalles dere med dette til megling (likelydende brev er sendt til den andre av barnas foreldre).

Det er avsatt tid til meklingsmøte den   02 09 2010  kl. 09 30.

Mitt navn er Ellen Sandvold Strømme. Jeg skal foreta meklingen. Jeg har bevilling fra Fylkesmannen i Rogaland til å utføre mekling etter ekteskapsloven § 26 og barneloven § 54. Jeg er også godkjent mekler av Den norske Advokatforening.

Møte finner sted på mitt kontor i Smedasundet 98. Dere finner kontoret mitt lettest ved å gå nordover på kaien fra Amanda Home Hotell til dere kommer til et stort gult murbygg.

Meglingen er obligatorisk. Det er derfor pliktig å møte med mindre fravær skyldes alvorlig sykdom. Dette må i så fall dokumenteres.

Jeg ber om at dere ikke tar med barn til meklingstimen.


Med vennlig hilsen

Ellen Sandvold Strømme  
( + sign. )


---