-- 20101210-fra-Statens-Innkrevingssentral-til-RLH.html  --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html --- BREVENE ( ekstern ) ---  dbn.html  ( ekstern ) ---  

RLH: Ankom med posten 15.12. 2010. Statens Innkrevingssentral (SI) påberoper seg kanskje fullstendig alle og allslags "rettigheter" i forhold til penge-krav de stiller til noen ser jeg. Det fremgår av side 2 i dette brevet datert 10.12. 2010. Som det fremgår: Å påplusse sine opprinnelige krav ved purringer, å "ta pant i din kono, fast eiendom eller andre eiendeler". Det kan (sier de videre) "føre til tvangsdekning eller tvangssalg for å få oppgjort kravet. Det vil da påløpe rettsgegyr. Du har plikt til å gi SI de opplysninger som er nødvendig for tvangsinnkrevingen." Og: "En klage har som hovedregel ikke oppsettende virkning. Det betyr at innkrevingen fortsetter selv om klagen er til behandling." Og: "SI sender anmodning om soning på bøter vi ikke har klart å kreve inn." Osv. Og alt og ethvert synes som å foregå på deres betingelser og bestemmelser. Hvor iherdig og brutalt de iverksetter ethvert av sine forskjellige krav er kanskje noe mennesker i Norge har opplevd og erfart noe forskjellig. Forskjeller som kanskje beror på bak-mennenes iver eller hensikt?

 
(( Strekkode ))            
Fra: 
Statens Innkrevingssentral,
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana

Til:
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 VIKEBYGD

Journalnummer: 1101593663           Vår referanse:  061255*****      Dato:  10.12.2010


AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTSETTELSE


Statens Innkrevingssentral (SI) viser til henvendelse av 01.12.2010 ( intern ) vedrørende følgende krav:

--- Kravnummer:  2068 10 1000 1032 - Kravtype:  Saksomkostninger i benefiserte saker - Krav dato:  24.03.09 - Opprinnelig kravbeløp: kr. 1000,00  - Gebyr og omk.:  kr. 0,00  - Restbeløp:  kr. 1000,00
--- Kravnummer:  2068 10 10100002 - Kravtype:  Saksomkostninger i benefiserte saker - Krav dato:  25.01.10 - Opprinnelig kravbeløp: kr. 4893,75  - Gebyr og omk.:  kr. 0,00  - Restbeløp:  kr. 4893,75
--- Kravnummer:  2068 10 10100012 - Kravtype:  Saksomkostninger i benefiserte saker - Krav dato:  21.06.10 - Opprinnelig kravbeløp: kr. 4375,00  - Gebyr og omk.:  kr. 0,00  - Restbeløp:  kr. 4375,00

--- --- --- Sum kr. 10268,75

SI finner ikke grunnlag for å innvilge søknaden på bakgrunn av følgende:

Vi viser til tidligere korrespondanse, som følge av at du ikke dokumentert din økonomiske situasjon kan SI dessverre ikke innvilge deg utsettelse eller avdrag.

Alle inntekter og utgifter skal dokumenteres; for eksempel kopi av trygdeslipp, kopi av betalte regninger som forsikring, kommunale avgifter, bekreftelse på husleie og lignende.
Udokumenterte utgifter vil nødvendigvis ikke bli tatt hensyn til. Alle innsendte dokumenter vil bli skannet og makulert. Originaler vil ikke bli returnert.

Dokumenterte opplysninger som kan ha betydning for avgjørelsen må sendes til SI innen 14 dager fra dette brevets dato. Dersom dokumentasjon ikke mottas innen fristen, forfaller udekket beløp i sin helhet. Alle innsendte dokumenter vil bli skannet og makulert.
Originaler vil ikke bli returnert.


Med hilsen
Statens Innkrevingssentral

I. Østrem  (( + underskrift ))
saksbehandler
tlf. 75 14 93 00


---
(Side 2 av 2:)


Statens Innkrevingssentral,  Organisasjonsnummer 971 648 198
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana
-- Kontonummer 4714.10.00167.
www.statens-innkrevingssentral.no
E-post: firmapost@sismo.no
Tlf. 75 14 90 00. Fax 75 15 55 02


Hvordan betaler du?
rlh: uferdig


Hva gjør du hvis du ikke kan betale?
rlh: uferdig


Hva skjer hvis du ikke betaler?
rlh: uferdig

SI sender anmodning om soning på bøter vi ikke har klart å kreve inn.

Tvangsinnkreving
Utleggstrekk i lønn eller trygd
rlh: uferdig


Utleggspant og tvangssalg av eiendeler

SI kan også ta pant i din kono, fast eiendom eller andre eiendeler". Det kan (sier de videre) "føre til tvangsdekning eller tvangssalg for å få oppgjort kravet. Det vil da påløpe rettsgegyr.
Du har plikt til å gi SI de opplysninger som er nødvendig for tvangsinnkrevingen.

Klage
rlh: uferdig

En klage har som hovedregel ikke oppsettende virkning. Det betyr at innkrevingen fortsetter selv om klagen er til behandling.

Har du gjeldsproblemer?
rlh: uferdig


Taushetsplikt
rlh: uferdig


Fullmakt
rlh: uferdig
---