-- 20101201-Brev-til-Statens-Innkrevingssentral-fra-RLH.html  --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

RLH:
Dette brev avsendt pr. e-post og telefax onsdag 01.12. 2010.  
 
Til:
Statens Innkrevingssentral,
Fax 75 15 55 02.

Fra:
Rune L. Hansen, født 06.12. 55,
Tindeland,
5568 Vikebygd

                                             Dato: 01.12. 2010.


   Henviser til deres brev datert 02.11. 2010 med overskriften "Betalingspåminnelse" ( ekstern ), hvor dere skriver at dere "viser til tidligere avtale om betalingsutsettelse for ovennevnte krav. / Gebyrer kan påløpe hvis du ikke betaler innen forfall". 
Hvor dere fremsetter et krav om kr. 10268,75.
   Samt til deres brev datert 11.06. 2010 ( ekstern ).
   Og mitt brev-svar til dere datert 07.09. 2010 ( ekstern ).

   I mitt svar-brev til dere skrev jeg følgende:
   
"Henviser til de flere penge-krav dere stiller til meg. Alle disse har sin bakgrunn i at jeg har blitt og blir forfulgt og forsøkt til-intetgjort av representanter for norske myndigheter. Denne deres terror og trakassering har blandt annet medført at jeg ikke mere har økonomi til å kunne overleve lenge eller uten fortløpende "Krisehjelp" fra NAV Vindafjord og andre. Har altså blitt gjort til tigger og sosial-klient. Det har pågått lenge nu. Vedlegger som dokumentasjon på dette en "Melding om vedtak" datert 07.05. 2010 fra NAV Vindafjord ( ekstern ). Dere har mitt samtykke til evt. å få dette og situasjonen bekreftet fra de.
   Jeg arbeider derfor blandt annet og særlig for å få saks-komplekset bragt inn for Menneskerettsdomstolen i Strassburg.
   Derfor og med dette ber jeg derfor om at dere tar hensyn til dette, og ikke stiller meg slike penge-krav."

   Situasjonen og forholdene som beskrives i dette mitt overnevnte brev er nokså uforandret. Og jeg arbeider enda under særdeles vanskelige forhold med å få saks-komplekset fremlagt for Menneskerettsdomstolen i Strassburg. Det dreier seg om mange meget grove brudd på lov-bestemmelsene i EMK og iøvrig i Menneskerettsloven, som jeg og min familie kontinuerlig over lang tid og mere og mere kritisk og livstruende har vært utsatt for. Samt også i forhold til norske Straffelovens bestemmelser og Norges grunnlov.

   Jeg anmoder om og krever derfor fortsatt at dere tar dette til efterretning.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen  (( + underskrift ))


---