-- 20110103-til-Rogaland-Statsadvokatembeter-fra-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

RLH: Dette brevet avsendes pr. e-post 04.01. 2011.  


Til:
Rogaland Statsadvokatembeter, e-post: post.rogaland@statsadvokatene.no
Tormod Haugnes 

Fra:
Rune Leander Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd

               Dato: 03.01. 2010                 Min ref.:                 Deres ref:  11059001

   Fra Rune L. Hansen vedrørende sak 11059001

   Jeg takker for og viser til Deres brev datert 09.07. 2010 ( ekstern ).

   Saken det refereres til ble henlagt av Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt, hvilket ble påklaget 27.05. 2010 ( ekstern ). Klagen er enda besvart og saken er vel dermed ikke egentlig henlagt.

   Dere skriver i Deres brev at: "Når det gjelder barnefordelingsspørsmål, - eller spørsmål vedrørende omsorgsovertakelse, - ligger dette utenfor kompetanseområdet for politi og påtalemyndighet."

   Bare i en viss grad kan en vel si at Deres formulering i så måte er riktig.

   I et brev med politi-anmeldelse jeg i dag oversender Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt ( ekstern ), med en kopi til Dere også, er jeg inne på dette samt også Deres brev.
   Av dette mitt brev til Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt fremgår det kriminelle omfang av saken.

   Jeg ber herved om at Dere på forsvarlig og rett vis tar dette til efterretning.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen, 03.01. 2010, Vindafjord


---