-- 20110106-fra-Statens-Innkrevingssentral-Vedtak.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet fra SI ankom meg med posten 12.01. 2011. Jeg oversendte en kopi 15.01. 2011 pr. fax til NAV Vindafjord.    

 
(( Strekkode ))            
Fra: 
Statens Innkrevingssentral,
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana

Til:
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 VIKEBYGD

Journalnummer: 1110015046           Vår referanse:  061255*****      Dato:  06.01.2011


VEDTAK OM BETALINGSUTSETTELSE


Statens Innkrevingssentral (SI) viser til henvendelse av 22.12.2010 ( intern ) vedrørende betalingsutsettelse for følgende krav:

--- Kravnummer:  2068 10 1000 1032 - Kravtype:  Saksomkostninger i benefiserte saker - Krav dato:  24.03.09 - Opprinnelig kravbeløp: kr. 1000,00  - Gebyr og omk.:  kr. 0,00  - Restbeløp:  kr. 1000,00
--- Kravnummer:  2068 10 10100002 - Kravtype:  Saksomkostninger i benefiserte saker - Krav dato:  25.01.10 - Opprinnelig kravbeløp: kr. 4893,75  - Gebyr og omk.:  kr. 0,00  - Restbeløp:  kr. 4893,75
--- Kravnummer:  2068 10 10100012 - Kravtype:  Saksomkostninger i benefiserte saker - Krav dato:  21.06.10 - Opprinnelig kravbeløp: kr. 4375,00  - Gebyr og omk.:  kr. 0,00  - Restbeløp:  kr. 4375,00

--- --- --- Sum kr. 10268,75

På bakgrunn av de opplysninger som er fremkommet innvilges betalingsutsettelse.

Den nye forfallsdatoen vil bli 04.03.2011

Innbetalingsblankett blir sendt deg i god tid før forfall.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil bli gitt ytterligere betalingsutsettelser for kravet. Kravet må betales i sin helhet ved forfall, eller du må sende ny søknad med dokumentasjon av inntekter og utgifter. Alle inntekter og utgifter skal dokumenteres. Dokumentasjon kan være for eksempel kopi av lønns- eller trygdeslipp, kopi av betalte regninger som forsikring, kommunale avgifter, bekreftelse på husleie og lignende. Udokumenterte utgifter her husholdningsbudsjett vil ikke bli tatt hensyn til. Alle innsendte dokumenter vil bli skannet og makulert. Originaler vil ikke bli returnert.

SI ber deg også vurdere om du kan betale kravet i avdrag.

Dersom vi mottar nye opplysninger om din betalingsevne, forbeholder vi oss retten til å endre betalingsutsettelsen.


Med hilsen
Statens Innkrevingssentral

I. Østrem  (( + underskrift ))
saksbehandler
tlf. 75 14 93 00
---
(Side 2 av 2:)


Statens Innkrevingssentral,  Organisasjonsnummer 971 648 198
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana
-- Kontonummer 4714.10.00167.
www.statens-innkrevingssentral.no
E-post: firmapost@sismo.no
Tlf. 75 14 90 00. Fax 75 15 55 02


Hvordan betaler du?
rlh: uferdig

Hva gjør du hvis du ikke kan betale?
rlh: uferdig


Hva skjer hvis du ikke betaler?
rlh: uferdig

SI sender anmodning om soning på bøter vi ikke har klart å kreve inn.

Tvangsinnkreving
Utleggstrekk i lønn eller trygd
rlh: uferdig


Utleggspant og tvangssalg av eiendeler

SI kan også ta pant i din kono, fast eiendom eller andre eiendeler". Det kan (sier de videre) "føre til tvangsdekning eller tvangssalg for å få oppgjort kravet. Det vil da påløpe rettsgegyr.
Du har plikt til å gi SI de opplysninger som er nødvendig for tvangsinnkrevingen.

Klage
rlh: uferdig

En klage har som hovedregel ikke oppsettende virkning. Det betyr at innkrevingen fortsetter selv om klagen er til behandling.

Har du gjeldsproblemer?
rlh: uferdig


Taushetsplikt
rlh: uferdig


Fullmakt
rlh: uferdig


---