-- 20101222-Svar-brev-til-Statens-Innkrevingssentral-fra-RLH.html  --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

RLH:
Dette brev avsendt pr. e-post og telefax onsdag 22.12. 2010.  Ca. kl. 10.45 pr. e-post: firmapost@sisma.no  
 
Til:
Statens Innkrevingssentral,
Fax 75 15 55 02.

Fra:
Rune L. Hansen, født 06.12. 55,
Tindeland,
5568 Vikebygd

                                                                                      Dato: 22.12. 2010, Vindafjord.


   Henviser til deres svarbrev datert 10.12. 2010 ( intern ) med Journalnummer 1101593663 og deres referanse 061255*****.

   Dere henstiller i deres brev om at jeg dokumenterer min økonomiske situasjon for at dere skal kunne utsette de krav dere iøvrig stiller.
   Jeg oversender dere her nu derfor en oppstilling av mitt Husholdningsbudsjett for år 2010.
   Se vedlegg:
Husholdningsbudsjett-2010-RLH.html  ( intern ).

   For mere solid å kunne dokumentere min økonomiske situasjon særlig i forhold til deres meget snevre tidsfrist har jeg henstilt NAV om hjelp og bistand, hvilket jeg håper dere er imøtekommende i forhold til og overfor.
   Henviser til mitt brev i dag til NAV Vindafjord. Se vedlegg:
20101222-extra-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern ). 

   Ber hermed om at dere forholder dere på rett adekvat vis til dette, samt justerer tidsfristen derefter.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen  (( + underskrift ))
OVERNEVNTE 2 VEDLEGG:
 
-- vedlegg: Husholdningsbudsjett-2010-RLH.html  ( intern ).
-- vedlegg: 20101222-extra-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern )
 
---
---