-- 20110201-til-Sivilombudsmannen-fra-RLH.html           --- BREVENE ( ekstern ) ---

<--- Sivilombudsmannen-Index-rlh.html ( intern )

RLH: Dette brevet avsendes 01.02. 2011 omkring klokken 12.50 pr. e-post. Kopi pr. telefax til NAV Vindafjord 02.02. 2011, straks efter at en e-post med følgende innhold ankom meg: "Hei, / Viser til din e-post datert 010211. / Innholdet i din e-post er av en slik karakter at NAV Kontaktsenter ikke kan formidle den videre til NAV Vindafjord. / Du kan sende den med ordrnær post til NAV Vindafjord dersom du ønsker det: / NAV / Vindafjord / Postboks 3 / 5589 Sandeid / Dersom du har behov for ytterligere opplysninger kan du ta kontakt med NAV Kontaktsenter på tlf. 815 81 000. / Du finner også informasjon på www.nav.no / Med vennlig hilsen / NAV Kontaktsenter".Til:
Sivilombudsmannen,
E-post: postmottak@sivilombudsmannen.no
Postboks 3, Sentrum,
0191 Oslo, Norge. Tlf. 22 82 85 00. Telefaks 22 82 85 11.

Og kopi pr. e-post til: NAV Vindafjord.

Fra:
Rune L. Hansen, E-post: hunwww@online.no  
Tindeland,
5568 Vikebygd, Norge. Tlf. 53 76 76 87.


Dato: tirsdag 01. februar 2011, Tindeland.                            


   Mere angående et saks-kompleks hvor NAV er involvert


   Jeg henviser til mitt brev i går til Sivilombudsmannen ( ekstern )
.
   Finner det nødvendig og berettiget med en oppdatering i forhold til dette.

   Her - følgende som jeg nu har notert skjedde i dag formiddag:

   Telefon fra NAV Vindafjord ved Knut Møller klokken 9.30. Han sa han hadde fått beskjed fra i går om å ta telefonisk kontakt med meg og han spurte om hva det gjelder. Jeg sa hva det gjelder og at det fremgår av mine skriftlige henvendelser. Hvis vi skal kunne hjelpe deg med noe så må du komme hit til vårt kontor, sa han. Hvordan skal jeg kunne det hvis du tar fra meg min bil og og forsøker å ta fra meg alt annet, sa jeg. Du kan komme med buss, det går busser, sa han. Det går omtrentlig ikke busser og det vet du og, sa jeg. Og om jeg kommer meg dit med buss eller på noe vis så er det kanskje for at du skal ta fra meg mere enn det koster meg å kunne komme dit? spurte jeg. Han svarte blandt annet med å snakke om at "vi har våre satser å gå ut ifra" og om at han har andre som har og gies mindre enn meg.
   Han sa og at han kjenner til menneskerettighetene og hva jeg i så måte har henvist til. Likevel svarte han ingenting på når jeg for eksempel henviste til at gjennom lang tid har NAV nu presset min økonomi og livssituasjon ved at jeg gies mindre og mindre økonomisk mulighet for å kunne leve og stadig og videre isoleres mere og mere og verre og verre. Og at hva som som sånn sett har skjedd og skjer og også hans holdning med tydelighet avslører hva hensikten og konsekvensen er.
   Hva du gjør overfor meg og andre avslører kanskje eller tyder på at du er en pervers masse-morder, eller hva? spurte jeg. Hvis du skal snakke slik til meg så legger jeg på telefonen, sa han. Hvilken hjelp har så NAV og du nu tenkt å gi meg? spurte jeg. Da må du forsøke å komme hit til vårt kontor med buss, sa han. Kanskje dere kjøper tur-sko eller støvler til meg først? spurte jeg ironisk resignert. Hva mener du? sa han. Kanskje jeg kommer meg lettere dithen da, med tur-sko og kan gå lang tur eller løpe, sa jeg. (Det er 40,2 km herfra til NAV Vindafjord i Sandeid.)
   Hvordan har dere tenkt å hjelpe meg? spurte jeg igjen. Ved å ta fra meg telefon, bil, ved, strøm, hjemsted? Noe av dette? Hva? Alt? For til-intetgjørelse, eller hva? Han gav ikke noe svar på noe av dette. Hva du og NAV holder på med å hva som skjer avslører seg selv ved sin dokumentasjon og sin tydelighet. Du ønsker økonomisk rådgivning og hjelp og da må du komme hit, sa han. Dere har i minst et års tid hatt og har fortsatt full oversikt gitt fra min side over min økonomi ( ekstern ), over alt av inntekt og utgift til hver eneste krone, så hva mangler sånn sett? Og dere vet hva dere hele veien har gjort med min økonomi. Du og dere forholder dere ikke adekvat til dette og dokumenterer ut fra en ikke reell og ikke mulig virkelighet. Og det er både lett og tydelig å se og avslører seg selv. Hva er konsekvensen og hensikten? Å skade, å drepe, å til-intetgjøre? Eller hva? Jeg fikk ikke noe svar. Og du skryter kanskje av at du behandler andre mennesker som meg og også verre? Er det skadefro mordere som gjør slikt, eller hva og hvorfor og hva er hensikten?
   Han la på telefonen. Samtalen bare sånn omtrentlig gjengitt her fra min side. Jeg tviler på at han kommer til å besinne seg eller beskikke seg med det første. Han vet hva som forventes av ham fra annet hold. Han befinner seg tydelig nok i en sinnsforvirret omklamret verden. Med den makt og myndighet han har og er gitt farlig for mange andre.
   En av de "nyttige idioter" som de kriminelle nøkkel-personene skyver foran seg. Han tjener de og gjør karriære og blir selv en av nøkkel-personene.
   Tragisk. Og farlig. Livs-farlig.
   Og hva gjør jeg så nu?
   Ikke mye jeg kan gjøre.
   Tilsiktet fra de kriminelle sin side. Og de støtter hverandre. Og mere ond-sinnede og krigerske og redde for å bli avslørt eller for å virke dumme blir de ofte hvis en klager eller protesterer eller sier noe de ikke liker å høre.

---


   Dette som en orientering også til Sivilombudsmannen, med henvisning til mitt brev fra i går.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   tirsdag 01. februar 2011.


---