-- 20110202-fra-Sivilombudsmannen-til-RLH.html    --- BREVENE ( intern ) ---- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---  dbn.html ( ekstern )  ---

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet ankom meg med posten eftermiddagen 03.02. 2011.    

 <--- Sivilombudsmannen-Index-rlh.html ( intern )

Fra:
Sivilombudsmannen / S'OM,
Postboks 3 Sentrum,
0101 Oslo

Til:
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 VIKEBYGD


Vår referanse:  2010/1321     Deres referanse:       Vår saksbehandler:  Harald Søndenå Jacobsen       Dato:  02.02.2011


DIN SENESTE HENVENDELSE

Det vises til tidligere korrespondanse, sist ditt brev 31. januar 2011 ( ekstern ).

Ovennevnte henvendelse vil nå bli gjennomgått her, og du vil motta ny tilbakemelding innen fire uker.


For ombudsmannen

                             Harald Søndenå Jacobsen  (( + underskrift ))          
                                          rådgiver                                                   
Adresse:

Sivilombudsmannen / S'OM,
Postboks 3 Sentrum,
0101 Oslo.
Besøksadresse: Akersgata 8, inngang Tollbugata.
Telefon 22 82 85 00
Grønt nummer  800 80 039
Telefaks 22 82 85 11
postmottak@sivilombudsmannen.no  
www.sivilombudsmannen.no  

---