-- 20110208-Bekreftelse-anmeldt-forhold-fra-politiet.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet ankom meg pr. post 16.02. 2011. Bare blokk-bokstaver i originalen. Jeg besvarte brevet samme dag ( ekstern ).Fra:
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
Postboks 278,
5501 Haugesund.
Dato: 08/02-2011            
         1136/11-32            

Til:
18323
Rune Leander Hansen,
5568 Vikebygd
F:  06/12-1955


Bekreftelse på anmeldt forhold


Forholdets art:                Personlig frihet, diverse
Gjerningsdato/ - sted:     08/12-10/
Anmeldelsesnr.:              11454874
Saken registrert ved:       Vindafjord og Etne lensmannskontor
Påtaleansvarlig:               Riegels, Asmund
Etterforsker:                    Skjold, Bernt Arne


Dette er en bekreftelse på at forholdet er anmeldt til politiet. Det er ikke nødvendig å kontakte politiet dersom de ikke har nye opplysninger i saken. Politiet vil søke å etterforske saken, slik at den er best mulig opplyst når avgjørelse tas. Kontakter de et forsikringsselskap i anledning saken, må dette skrivet tas med. Det er ikke nødvendig med annen bekreftelse fra politiet.

Har de erstatningskrav de ønsker påtalemyndigheten skal fremme i forbindelse med en eventuell straffesak, må politiet snarest kontaktes, med mindre kravet ble innlevert samtidig med anmeldelsen. De har en frist på tre uker fra i dag til skriftlig å dokumentere kravets størrelse. De kan ikke regne med at kravet tas med i straffesaken hvis fristen ikke overholdes. Ønsker de fristen forlenget, må politiet kontaktes.

Dersom de har innlevert anmeldelsen på vegne av en annen person, gjelder det ovenstående også ham/henne.

Når saken er ferdig behandlet, vil de få skriftlig underretning om påtalemyndighetens avgjørelse.


Med hilsen
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
---