-- 20110316-fra-Statens-Innkrevingssentral.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet fra SI ankom meg med posten onsdag 23.03. 2011.     

 
(( Strekkode ))            
Fra: 
Statens Innkrevingssentral,
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana
Journalnummer:      
1110347851           
Til:
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 VIKEBYGD

       Vår referanse:  061255*****      Dato:  16.03.2011


AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTSETTELSE

Statens Innkrevingssentral (SI) viser til henvendelse av 03.03.2011 ( ekstern ) vedrørende følgende krav:

--- Kravnummer:  2068 10 1000 1032 - Kravtype:  Saksomkostninger i benefiserte saker - Krav dato:  24.03.09 - Opprinnelig kravbeløp: kr. 1000,00  - Gebyr og omk.:  kr. 0,00  - Restbeløp:  kr. 1000,00
--- Kravnummer:  2068 10 10100002 - Kravtype:  Saksomkostninger i benefiserte saker - Krav dato:  25.01.10 - Opprinnelig kravbeløp: kr. 4893,75  - Gebyr og omk.:  kr. 0,00  - Restbeløp:  kr. 4893,75
--- Kravnummer:  2068 10 10100012 - Kravtype:  Saksomkostninger i benefiserte saker - Krav dato:  21.06.10 - Opprinnelig kravbeløp: kr. 4375,00  - Gebyr og omk.:  kr. 0,00  - Restbeløp:  kr. 4375,00

--- --- --- Sum kr. 10268,75


SI innvilger ikke ny betalingsutsettelse
Du ble i brev av 06.01.2011 ( ekstern ) innvilget betalingsutsettelse til 04.03.2011. Samtidig ble du gjort oppmerksom på at det ikke ville bli gitt ytterligere utsettelser. Med bakgrunn i dette gir vi ikke ny betalingsutsettelse for kravet.

SI ber deg vurdere om du kan betale kravet i avdrag
For å vurdere om du har rett til avdragsordning ber vi deg sende søknad med følgende dokumentasjon:

     *  Dine inntekter, også for ektefelle/samboer.
            - Dette kan være kopi av lønns- eller trygdeslipp

     *  Dine utgifter, også for ektefelle/samboer.
            - Dette kan være kopi av betalte regninger som forsikring, kommunale avgifter, bekreftelse på husleie og lignende

     *  Sende utskrift av ligningen for siste år, samt opplysninger om formue.

Alle innsendte dokumenter vil bli skannet og makulert. Originaler vil ikke bli returnert.

Du må sende dette til oss senest 30.03.2011.

Se baksiden av dette brevet for ytterligere informasjon.


Med hilsen
Statens Innkrevingssentral

I. Østrem  (( + underskrift ))
saksbehandler
tlf. 75 14 93 00

---
(( Baksiden: ))


Statens Innkrevingssentral,  Organisasjonsnummer 971 648 198
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana
-- Kontonummer 4714.10.00167.
www.statens-innkrevingssentral.no
E-post: firmapost@sismo.no
Tlf. 75 14 90 00. Fax 75 15 55 02


Hvordan betaler du?
rlh: uferdig

Hva gjør du hvis du ikke kan betale?
rlh: uferdig


Hva skjer hvis du ikke betaler?
rlh: uferdig

SI sender anmodning om soning på bøter vi ikke har klart å kreve inn.

Tvangsinnkreving
Utleggstrekk i lønn eller trygd
rlh: uferdig


Utleggspant og tvangssalg av eiendeler

SI kan også ta pant i din kono, fast eiendom eller andre eiendeler". Det kan (sier de videre) "føre til tvangsdekning eller tvangssalg for å få oppgjort kravet. Det vil da påløpe rettsgegyr.
Du har plikt til å gi SI de opplysninger som er nødvendig for tvangsinnkrevingen.

Klage
rlh: uferdig

En klage har som hovedregel ikke oppsettende virkning. Det betyr at innkrevingen fortsetter selv om klagen er til behandling.

Har du gjeldsproblemer?
rlh: uferdig


Taushetsplikt
rlh: uferdig


Fullmakt
rlh: uferdig


---