-- 20110428-fra-Spesialenheten-for-politisaker-til-RLH.html   --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet ankom med posten fredag 29.04. 2011. Jeg skriver et svar-brev jeg avsender pr. fax og e-post natt til mandag 02.05. 2011 ( ekstern ).


Fra:
Spesialenheten for politisaker,
Etterforskingsavdeling Vest-Norge,
Postboks 1018, Sentrum,
5808 BERGEN

Til:
Rune Leander Hansen,
Tindeland,
5568 VIKEBYGD

Deres referanse:     Vår referanse:  10248243   110/11-123     Dato:  28.04.2011     Dok. nr.:  82

INVITASJON TIL AVHØR HOS SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER

Spesialenheten har mottatt din anmeldelse av tjenestemenn i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt for grov uforstand i tjenesten og trakassering.

Det er ønskelig å ta opp en utdypende forklaring fra deg for å få et klarere bilde av hvilke forhold du mener er straffbare.

Vi har satt av tid til avhør den  torsdag 19. mai 2011 kl. 14:30 på vårt kontor i Slottsgaten 3, Bergen.

Spesialenheten arbeider tverrfaglig, og samarbeider i enkeltsaker med personer utenfor organisasjonen som er ansatt på verv - herunder advokat og psykolog.

Avhøret vil bli ledet av etterforskingsleder Tore-Johan Erstad, med bistand fra Tone Bergan (psykolog på verv), og det vil rutinemessig bli tatt lydopptak.

Spesialenheten kan om ønskelig dekke utgifter til reise dersom dokumentasjon fremlegges. Vennligst ta kontakt på telefon 62 55 61 00 dersom du ikke kan møte til fastsatt tid.


Med hilsen

Tine Landro Sjøflot  (( + underskrift & stempel ))
spesialetterforsker---

(( Adresse: ))

Spesialenheten for politisaker,
Etterforskingsavdeling Vest-Norge, besøk: Slottsgaten 3
Postboks 1018, Sentrum,
5808 BERGEN

Tel: 62556100  Faks: 62556151
E-post: post@spesialenheten.no  


---