-- 20110509-til-Politiet-og-SEPO-fra-RLH.html   --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---

RLH: Avsendes pr. telefax og e-post 09.05. 2011. 


Til:

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
til Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001
pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no og fax 52868075
& til Spesialenheten for politisaker, referanse 10248243  110/11-123
Etterforskingsavdeling Vest-Norge,
pr. fax 62556151 og e-post post@spesialenheten.no

Fra:
Rune Leander Hansen, e-post: hunwww@online.no
Tindeland,
5568 VIKEBYGD                                                             Dato: Mandag 09. mai 2011, Vindafjord.

   Mere i og til politi-anmeldelsen

   Jeg henviser til Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001, Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt, og SEPO sak referanse 10248243  110/11-123.

   Jeg oversender hermed til politi-anmeldelsen en kopi av mitt brev i dag, 09.05. 2011 til Norges Høyesterett ( ekstern ). Samt en kopi av Kjennelse datert 30.04. 2011 fra Norges Høyesterett ( ekstern ).

   Det fremgår av innholdet i disse to brevene hva det handler om og hvorfor dette nu hermed inngår i min politi-anmeldelse.   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,  (( + underskrift ))

   Mandag 9. mai 2011, Vindafjord---