-- 20110809-penge-krav-fra-SI-til-RLH.html ( intern ) - --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift, RLH:  Dette brevet ankom meg med posten onsdag 17.08. 2011. 


 
(( Strekkode ))            
Fra: 
Statens Innkrevingssentral,
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana

Til:
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 VIKEBYGD

   Vår referanse:  061255*****      Dato:  09.08.2011


SISTE VARSEL FØR TVANGSINNKREVING

Kravtype:           Saksomkostninger i benefiserte saker         Opprinnelig kravbeløp:     kr. 3 000,00
Ilagt av:              Justis- og Politidepartementet                    Renter og gebyr:               kr. 18,25
Kravnummer:     206810111000113                                   Udekket beløp:                  kr. 3018,25 
Krav av dato:     30.04.2011                                              Forfallsdato:                     29.08.2011

Kravet gjelder følgende faktura fra Justis- og Politidepartementet:

Saksnummer:
2011/686

Statens Innkrevingssentral (SI) har ikke mottatt dekning for ovennevnte krav.

Dersom du ikke betaler innen forfallsdato, vil kravet bli tvangsinnkrevd. Dette betyr at det kan tas utleggstrekk i lønn eller trygd. Det kan også tas utleggspant i fast eiendom, bankkonti eller andre formuesgoder. I henhold til rettsgebyrloven vil det påløpe rettsgebyr ved tvangsinnkreving, med mindre utlegget kan tas av SI som særnamsmann.
Det vil også påløpe rettsgebyr ved tvangsrealisering av utleggspant.

Betaling fra land utenfor Norge skal gjøres til bankkontonummer 4714 10 00167, Sparebank 1 Nord-Norge, PB 6800,
NO-9298 TROMSØ. BIC/SWIFT-kode SNOWNO22. IBAN-bankkodenummer NO16 4714 1000 167. Vennligst benytt
KID-nummer som referanse ved innbetaling.

Se baksiden av dette brev for ytterligere informasjon. Du kan kontakte oss på tlf. nr. + 47 75 14 93 00.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(( INNBETALINGS-GIRO ))
 
---
(( Baksiden, dvs. side 2 av 2: ))


Statens Innkrevingssentral,  Organisasjonsnummer 971 648 198
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana
-- Kontonummer 4714.10.00167.
www.statens-innkrevingssentral.no
E-post: firmapost@sismo.no
Tlf. 75 14 90 00. Fax 75 15 55 02


Hvordan betaler du?
rlh: uferdig

Hva gjør du hvis du ikke kan betale?
rlh: uferdig


Hva skjer hvis du ikke betaler?
rlh: uferdig

SI sender anmodning om soning på bøter vi ikke har klart å kreve inn.

Tvangsinnkreving
Utleggstrekk i lønn eller trygd
rlh: uferdig


Utleggspant og tvangssalg av eiendeler

SI kan også ta pant i din kono, fast eiendom eller andre eiendeler". Det kan (sier de videre) "føre til tvangsdekning eller tvangssalg for å få oppgjort kravet. Det vil da påløpe rettsgegyr.
Du har plikt til å gi SI de opplysninger som er nødvendig for tvangsinnkrevingen.

Klage
rlh: uferdig

En klage har som hovedregel ikke oppsettende virkning. Det betyr at innkrevingen fortsetter selv om klagen er til behandling.

Har du gjeldsproblemer?
rlh: uferdig


Taushetsplikt
rlh: uferdig


Fullmakt
rlh: uferdig


---

---