-- 20110823-fra-Spesialenheten-for-politisaker-til-RLH.html     --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift, RLH:
Dette brevet fra Spesialenheten for politisaker ankom meg med posten fredag 26.08. 2011 i en konvolutt sammen med  kopi av et Påtegningsark datert 15.08. 2011 med et vedtak fra Riksadvokatembetet ( ekstern ). Konvolutten post-stemplet 24.08. 2011.


(( logo, våpenskjold: løve med øks ))

SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 VIKEBYGD


Deres referanse:          Vår referanse: 
10248243  110/11-123        Dato:  23.08.2011        Dok.nr.:  26


Underretning om avgjørelse i klagesak

Vedlagt følger kopi av riksadvokatens vedtak av 15. august 2011 til underretning ( ekstern ).

Riksadvokatens avgjørelse kan ikke påklages, jf straffeprosessloven § 59a første ledd siste punktum.
Adgangen til å reise privat straffesak er regulert i straffeprosessloven kap. 28.


Spesialenheten for politisaker

Eva Rustad Sletten  (( + underskrift ))
konsulentSpesialenheten for politisaker
   Sjefen for Spesialenheten, besøk: Grønnegata 82
   Post: Postboks 93, 2301 HAMAR
   Tel: 62556100 Faks: 62556102
   E-post: post@spesialenheten.no

ERU001


---