-- 20110914-fra-Skatteetaten-Vindafjord-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( intern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet datert 14.09. 2011 med trusler og krav om  kr. 4.139,- innen 5 dager ankom meg med posten 15.09. 2011. Jeg henviser til forutgående deres datert 17.08. 2011 brev ( ekstern ) og deres nr. 2 datert samme 17.08. 2011 brev ( ekstern ) og mitt datert 30.08. 2011 svar-brev ( ekstern ). Og iøvrig følgende index: Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( intern )
RLH, Dette brevet, tilsammen side 1 og 2 - INN-SCANNET, FØLGENDE:

-- 20110914-fra-Skatteetaten-Vindafjord-til-RLH-s1a2.jpg ( ekstern )
-- 20110914-fra-Skatteetaten-Vindafjord-til-RLH-s2a2.jpg ( ekstern )---