-- 20120424-fra-advokat-TLT-til-RLH.html   --- BREVENE ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---  

RLH: Avsendt til meg pr. e-post (pdf-format) fra advokat Tone Linn Thingvold tirsdag 24.04. 2012, ankom meg 25.04. 2012. Inneholder et Vedtak datert 23.04. 2012 fra Fylkesnemnda i Rogaland, side 1-7. Underskrevet Ingrid Johansen, Anvor Lothe og Trygve Torgersen. /
RLH, 25.04. 2012: Min til Fylkesnemnda tilsendte politi-anmeldelse, 
20120404-til-FY-fra-RLH.html ( ekstern ), er i det heletatt hverken nevnt eller omtalt i dette skrivet fra Fylkesnemnda. Som fremgår av politi-anmeldelsen er mitt saks-innlegg ganske så fullstendig annerledes enn hva Fylkesnemnda omtaler. Og bekrefter dette skrivet fra Fylkesnemnda enda mere innholdet i min politi-anmeldelse. Det handler for Fylkesnemnda blandt annet om å "hvitvaske" løgn, forvrengninger og grov kriminalitet. Som sine med-spillere nekter de helt fullstendig å forholde seg rett til lov og rett gjeldende i og for Norge.


   
   Innholdet (side 1-7), pdf-format:
   -- 20120424-fra-advokat-TLT-til-RLH.pdf ( ekstern ) ----

------