-- 20120404-til-FY-fra-RLH.html     --- BREVENE ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---  

RLH: Avsendes pr. fax og e-post formiddag onsdag 04.04. 2012.Til:
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland,
fax 51 90 52 99 & e-post: stavanger@fylkesnemnda.no
&
Fylkesmannen i Rogaland,
fax: 51 56 88 11 & e-post: postmottak@fmro.no
&
Haugesund kommune administrasjon,
fax: 52 74 32 52 & e-post: postmottak@haugesund.kommune.no
&
Haugaland og Sunnhordland politi-distrikt - politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32,
fax 52868075 & e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no


   Dato: Onsdag 04.04. 2012, Vindafjord.


   Angående pågående sak og politi-anmeldelse

   Haugesund kommune og Fylkesnemnden i Rogaland er blandt de skyldige og delaktige i grove forbrytelser overfor meg og min familie. Forholdene er fra min side politi-anmeldt.
   Jeg skriver nu for å informere om dette og for ordens skyld og fordi jeg er forpliktet til det. Og for å forsikre meg om at de ansatte i Haugesund kommune og involverte offentlige instanser ikke har eller får mangelfull opplysning om sak de forholder seg til eller behandler eller er involvert i.

   Den kommunale barnevern-tjenesten i Haugesund og Fylkesnemnden i Rogaland har vært og er en grov-kriminell virksomhet som opererer med uhemmet løgn og hvitvasking av løgn i form av falsk dokumentasjon som sitt fremste våpen. Og som manipulerer med dette, ledd for ledd, for kidnapping, fangehold, tortur, mishandling og utplyndring overfor barn og foreldre.
Og lar den ene løgn og trakassering bygges videre i den neste.
   Og som samtidig manipulerer med under-ordnede lover, regler, synsinger, vedtak, etc. og trusler og premiering, for å drive sin kriminelle virksomhet.
   Organisert og dirigert fra regjering og ned gjennom den offentlige forvaltningen.

   Dette er som sagt fra min side politi-anmeldt og er til saks-behandling hos visse offentlige myndigheter.

   Å forholde seg unnlatende i forhold til disse forbrytelser er ulovlig og straffbart. Også for Haugesund kommune.
   Jeg henviser til Straffelovens § 4, som går slik:
   "Overalt, hvor denne Lov benytter Ordet Handling, er, medmindre det modsatte udtrykkelig er sagt eller fremgaar af Sammenhængen, derunder ogsaa indbefattet Undladelse af at handle."

   Jeg henviser til mitt siste brev til politi-anmeldelsen. Brevet er datert 02.04. 2012 og er tilgjengelig på Internettet på følgende link:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2012/20120402-til-Politi-anmeldelsen-fra-RLH.html

   Samtidig som jeg også må henvise til siste brev-forsendelse, ankom meg i pdf-format pr. e-post, fra min advokat Tone Linn Thingvold 30.03. 2012. Kopi av dette, med videre referanser, befinner seg tilgjengelig på Internettet på følgende link:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2012/20120330-fra-adv-TLT-til-RLH.html
   
   
Advokat Tone Linn Thingvold besvarte med det iallfall foreløbig et skriftlig spørsmål samme 30.03. 2012 fra meg om hun har saks-dokumenter eller opplysninger jeg enda ikke har sett angående et saks-forhold i politi-anmeldelsen.
   Mitt brev til henne angående dette befinner seg tilgjengelig på Internettet på følgende adresse:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2012/20120330-til-advokat-TLThingvold-fra-RLH.html


   Brev-forsendelsen fra advokat Tone Linn Thingvold - 
20120330-fra-adv-TLT-til-RLH.pdf ( ekstern ) - inneholdt kopi av 4 brever. Følgende 4 brever:
   
1a4 -- 20120118-fax-fra-Haugesund-k-til-FY.html ( ekstern) - Det meste av innholdet mangler? 
   2a4 -- 20120118-begjæring-fra-Haugesund-k-til-FY.html ( ekstern ) - Underskrevet Tove Hågenvik og Anne Sternhoff, Haugesund kommune. 
   3a4 -- 20120118-sak-11-358-fra-Haugesund-k-til-FY.html ( ekstern ) - Underskrevet advokat Kari Nesse, Haugesund kommune. 
   4a4 -- 20120322-tilsvar-fra-Trude-til-FY.html ( ekstern ) - Underskrevet advokat Odd Arild Helland, Haugesund. 

   Alt dette her sagt og henvist til fra min side for å gi et kort riss av og henvisning til hvordan saken pr. i dag forholder seg.
   Og om at den er angjeldende meget omfattende og grove forbrytelser, som det haster med å få stoppet.

   Jeg ber med dette om at saken og politi-anmeldelsen straks blir tatt til efterretning.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,  (( + underskrift )) 

   Onsdag 04.04. 2012, Vikebygd, Vindafjord kommune. Kopi pr. e-post til:
-- Advokat Tone Linn Thingvold, Stavanger, e-post: tone@torstrup.no
-- Advokat Stian Kristensen, Stavanger, e-post: sk@adius.no  


--- 
---