-- 20120429-fra-Skatteetaten-til-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) -- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet ankom meg med posten 03.05. 2012, 
som svar på mitt brev datert 10.04. 2012 ( ekstern ). De unnlater, som de andre i det samme kriminelle nettverket, fullstendig å forholde seg til innholdet i mitt brev og i politi-anmeldelsen. De bryr seg i det heletatt hverken om mennesker eller lov og rett, hvis ikke det handler om seg selv. Og hvorfor skulle de vel det? Andres smerte og nød gjør ingenting vondt og gir bare fortjeneste. Fordi i og under Politi- og Justis-departementet med ulovlig, straffbar unnlatelse (Straffelovens § 4) gjør seg delaktig i at det skjer.
   Typisk er at noen av de tror å kunne unnskylde seg og å forsvare seg selv med at de følger sine egne lover og regler, særlig hvis disse er gitt eller godkjent av Arbeiderparti-regjeringen og stortinget eller departementer. Altså slik å fraskrive seg selv skyld og ansvar. I fortjenestens navn. Jeg har imidlertid gjort de oppmerksom på, flere ganger, at slikt noe er ulovlig og straffbart. Klart og utvetydig ulovlig både i henhold til Menneskerettsloven, Straffeloven og Norges Grunnlov.
   Så hva er det de egentlig holder på med? Overfor med-mennesker og samfunn?   Brevet inn-scannet, jpg-format:

   --
20120429-fra-Skatteetaten-til-RLH.jpg ( intern ) -

Skatteetaten
Saksbehandler Ranveig Iversen
Deres dato
Vår dato
10.04.2012
29.04.2012
Telefon 56 53 14 91
Deres referanse
Vår referanse 2011/605886
HANSEN RUNE LEANDER
U.off. offl. § 13, lignl. § 3-13 nr. 1, sktbl. §3-2
5568 VIKEBYGD
Klage inntektsåret 2010
Vi viser til avvisningsvedtak sendt deg 29.09.2011. Vi kan ikke se at det foreligger nye opplysninger i din nye klage.
Av den grunn må vi diverre anse saken som avsluttet fra vår side. Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelser i saken. Med hilsen
underdirektør Seksjon skatt person Skatt vest
Postadresse Besøksadresse Postboks 8103 Se www.skatteetaten.no
4068 Stavanger Org. nr: : 991733108
For elektronisk henvendelse se www.skatteetaten.no
Sentralbord
800 80 000
Telefaks
51 91 73 01


---