-- 20121222-Skattekort-og-grunnlag-til-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) -- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet med falske opplysninger ankom meg med posten lørdag 22.12. 2012. Jeg henviser for rette opplysninger til mitt husholdnings-budsjett ( ekstern ) og til min brev-veksling med Skatteetaten ( ekstern ). Forskjellen og svindelen er stor!


   Brevet, inn-scannet, pdf-format:
   20121222-Skattekort-og-grunnlag-til-RLH.pdf ( ekstern ) ----