-- 2-Husholdningsbudsjett-2010-RLH.html       ---- BREVENE ( ekstern ) ---- dbn.html ( ekstern ) ---- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) ---- trygden-NAV.html ( ekstern ) ----

RLH: Dette skriv i en versjon pr. 21.12. 2010 ( intern ) ble oversendt 22.12. 2010 til NAV Vindafjord ( intern ) samt til Statens Innkrevingssentral ( intern ). Herværende er mere oppdatert og videreføres - hvilket er eneste forskjell.


RLH: Min bankkonto =  0533 3885 605 (Postbanken / DNB) og evt. 3535 20 62 357 (Sparebank1)  
PS: Det er fra hjem 13,1 km tr nærmeste nær-butikken (Vikebygd landhandel). Og 38,9 km tr Skjold. Og 99,6 km tr Haugesund.
Og fra hjem til Vikebygd landhandel t 6,55 km. Og fra Vikebygd landhandel til Isvik Skjold t 13 km. Og fra Isvik Skjold til Haugesund sentrum t 30,7 km.
Og fra hjem til Isvik Skjold t 19,45 km. Og fra hjem til Haugesund t 49,7 km.
Og fra hjem: 25,6 km t Ølensvåg, og 31 km t Ølen, og 40,2 km t Sandeid.
NB: Det er ingen busser eller annet frem og tilbake til butikk.

Husholdningsbudsjett - RLH, oppdatert pr. 04.10. 2017,
(men ikke helt oppdatert særlig mht. dagligvarer, bensin, og bistand ytt av NAV Vindafjord for den siste tid i 2010) /
 
     
-- Falske eller uberettigede regninger som ankommer fører jeg ikke opp her, annet enn unntagsvis. Henviser angående slikt til saks-kompleksets
Penge-krav-Index.html ( intern )

Fra og med 22.02. 2010 /


--- --- --- Dagligvarer:
xxx -- Dagligvarer 23.02. 2010 Kiwi Isvik kr. 1049,- betalt.
xxx -- 20100303, betalt dagligvarer Vikebygd landhandel AS kr. 717,-
xxx -- Dagligvarer 08.03. 2010 Coop Prix Lykkeveien Stavanger kr. 106,- betalt
xxx -- Dagligvarer 09.03. 2010 Narvesen Hotell Atlantic kr. 69,- betalt
xxx -- Dagligvarer 10.03. 2010 Coop Prix Lykkeveien Stavanger kr. 170,- betalt
xxx -- Dagligvarer 10.03. 2010 Løkkeboden kr. 88,-
xxx -- Dagligvarer 10.03. 2010 YX Løkkeveien kr. 123,-
xxx -- Dagligvarer 11.03. 2010 Noor Grønnsaker kr. 80,-
xxx -- Dagligvarer 11.03. 2010 Kiwi Isvik kr. 673,-

xxx -- Dagligvarer Coop Marked Sandeid 16.03. 2010 kr. 237,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Kiwi Ølensvåg 16.03. 2010 kr. 448,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Kiwi Ølensvåg 19.03. 2010 kr. 1.311,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Kiwi Ølensvåg 19.03. 2010 kr. 83,- bretalt.
xxx -- Dagligvarer Europris Ølensvåg 19.03. 2010 kr. 285,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Vikebygd Landhandel 22.03. 2010 kr. 547,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Kiwi Isvik 26.03. 2010 kr. 1.376,- betalt.

xxx -- Dagligvarer Vikebygd Landhandel 30.03. 2010 kr. 548,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Vikebygd Landhandel 06.04. 2010 kr. 618,- betalt.
xxx --
Dagligvarer Vikebygd Landhandel 10.04. 2010 kr. 548,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Kiwi Isvik 10.04. 2010 kr. 858,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Kiwi Ølensvåg 15.04. 2010 kr. 632,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Vikebygd Landhandel 16.04. 2010 kr. 679,- betalt.
xxx -- Dagligvarer Vikebygd Landhandel 22.04. 2010 kr. 782,- betalt.
z-- Dagligvarer 27.04. 2010 Coop Mega Sola kr. 185,- betalt.
z-- Dagligvarer 28.04. 2010 ICA Nær Langgaten Sandnes kr. 287,- betalt.
z-- Dagligvarer 28.04. 2010 Mix Import  Sandnes kr. 95,- betalt.
z-- Dagligvarer 28.04. 2010
Asia-busikk Sandnes kr. 180,- betalt.
z-- Dagligvarer 28.04. 2010 ICA Nær Vågen Sandnes kr. 227,- betalt.
z-- Dagligvarer 30.04. 2010 Rema 1000 kr. 300,- betalt.
z-- Dagligvarer 30.04. 2010 Mix Import  Sandnes kr. 229,- betalt.
z-- Dagligvarer 30.04. 2010 Vietnor Rainbow kr. 162,- betalt.

z-- Dagligvarer 02.05. 2010 Coop Sandeid kr. 86,- betalt.
z-- Dagligvarer 07.05. 2010 Vikebygd landhandel kr. 620,- betalt.
zz-- Dagligvarer 10.05. 2010 Kiwi Isvik kr. 684,- betalt BankAxept *623573. Tilbake-betales!
z-- Dagligvarer 15.05. 2010 Vikebygd landhandel kr. 619,- betalt.
z-- Dagligvarer 19.05. 2010 Vikebygd landhandel kr. 410,- betalt.
z-- Dagligvarer 22.05. 2010 Vikebygd landhandel kr. 647,- betalt.
z-- Dagligvarer 28.05. 2010 Kiwi Isvik kr. 1.228,- betalt.
z-- Dagligvarer 01.06. 2010 Kiwi Ølensvåg kr. 424,- betalt.
z-- Dagligvarer 03.06. 2010 Vikebygd landhandel kr. 705,- betalt.
z-- Dagligvarer 08.06. 2010 Coop Sandeid kr. 427,- betalt.
z-- Dagligvarer 11.06. 2010 Vikebygd landhandel kr. 501,- betalt.
z-- Dagligvarer 16.06. 2010 Vikebygd landhandel kr. 820,- betalt.
z-- Dagligvarer 23.06. 2010 Vikebygd landhandel kr. 805,- betalt.
z-- Dagligvarer 26.06. 2010 Kiwi Isvik kr. 765,- betalt. 
z-- Dagligvarer 29.06. 2010 Kiwi Isvik kr. 227,- betalt.
z-- Dagligvarer 02.07. 2010 Vikebygd landhandel kr. 560,- betalt.
z-- Dagligvarer 06.07. 2010 Vikebygd landhandel kr. 604,- betalt med penger lånt fra Frøydis og Stauda sin konto. Tilbakebetales!
z-- Dagligvarer 19.07. 2010 Vikebygd landhandel kr. 557,17 betalt.
z-- Dagligvarer 15.07. 2010 Kiwi Isvik kr. 1278,74 betalt.
z-- Dagligvarer 24.07. 2010 Kiwi Isvik kr. 1543,96 betalt.
z-- Dagligvarer 09.07. 2010 Kiwi Isvik kr. 1469,54 betalt.
z-- Dagligvarer 0x(13?).07. 2010 Kiwi Isvik kr. 732? betalt.
z-- Dagligvarer 28.07. 2010 Kiwi Isvik kr. 987,- betalt.
z-- Dagligvarer 02.08. 2010 Kiwi Ølensvåg kr. 314,- betalt.
z-- Dagligvarer 04.08. 2010 Vikebygd landhandel kr. 764,- betalt.
z-- Dagligvarer 07.08. 2010 Vikebygd landhandel kr. 308,- betalt.
z-- Dagligvarer 10.08. 2010 Vikebygd landhandel kr. 613,- betalt.
z-- Dagligvarer 14.08. 2010 Kiwi Isvik kr. 954,- betalt.
z-- Dagligvarer 14.08. 2010 Vikebygd landhandel kr. 846,- betalt.
z-- Dagligvarer 20.08. 2010 Kiwi Isvik kr. 542,- betalt.
z-- Dagligvarer 23.08. 2010 Coop Amanda kr. 442,- betalt.
z-- Fretex Haugesund 04.10. 2010 kr. 6,- betalt.
z-- Dagligvarer 04.10. 2010 Kiwi Isvik kr. 113,98 betalt.
z-- Dagligvarer 08.10. 2010 Kiwi Ølensvåg kr. 328,22 betalt.
z-- Dagligvarer 21.10. 2010 Kiwi Isvik kr. 1309,33- betalt.
z-- Dagligvarer 22.10. 2010 Kiwi Isvik kr. 1047,04- betalt.
z-- Dagligvarer 18.12. 2010 Kiwi Isvik kr. 1103,63- betalt.
z-- Dagligvarer 18.12. 2010 Vikebygd landhandel kr. 788,- betalt.
z-- Dagligvarer 23.12. 2010 Vikebygd landhandel kr. 821,20,- betalt.
z-- Dagligvarer 23.12. 2010 Kiwi Isvik kr. 782,93,- betalt.
z-- Dagligvarer 23.12. 2010 Kiwi Isvik kr. 57,02,- betalt.
----- 2011:
z-- Dagligvarer 04.01. 2011 Kiwi Isvik kr. 1.943,- betalt.
z-- Dagligvarer 06.01. 2011 Kiwi Isvik kr. 500,- betalt. Ikke kvittering.
z--
Dagligvarer 17.01. 2011 Kiwi Isvik kr. 300,- betalt av Trygve Einar Gjerde og samme dag tilbake-betalt ham pr tg kr. 300.
z-- Dagligvarer 21.01. 2011 Kiwi Isvik kr. 148,74 betalt.
z-- Dagligvarer 21.01. 2011 Rema 1000 Raglamyr Haugesund kr. 384,29 betalt av Trygve Einar Gjerde og efterpå tilbake-betalt ham pr tg.
z-- Dagligvarer 21.01. 2011 Rema 1000 Raglamyr Haugesund kr. 855,50 betalt av Trygve Einar Gjerde og efterpå tilbake-betalt ham pr tg.
z-- Dagligvarer 21.01. 2011 Europris Raglamyr Haugesund kr. 23,98
betalt av Trygve Einar Gjerde og efterpå tilbake-betalt ham pr tg.
z-- Bil-batteri kjøpt for meg 21.01. 2011 Biltema Haugesund kr. 749 av Trygve Einar Gjerde og efterpå tilbake-betalt ham pr tg.
z-- Kjøring 21.01. 2011 tur retur Mosterhamn (Karmøy) Tindeland (Vindafjord). Dvs. 2 x 73,8 km. Ikke betalt.
z-- Dagligvarer 01.02. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 954,10 betalt.
z-- Dagligvarer 12.02. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.023,97 betalt. Derav kr. 899,97 pr. bank-kort.
z-- Dagligvarer 16.02. 2011 Kiwi Isvik kr. 646,- betalt av Trygve Einar Gjerde og efterpå tilbake-betalt ham pr tg.
z-- 5 pk. A-4-papir (2500) 16.02. 2011 betalt av Trygve Einar Gjerde kr. 179,- (ikke kvittering?) og efterpå tilbake-betalt ham pr. tg.
z-- Kjøring 16.02. 2011 tur retur 5540-Mosterhamn (Bømlo) Tindeland (Vindafjord). Dvs. 2 x 73,8 km og 85,- kr. bompenger hver vei. Ikke betalt.
z-- Dagligvarer 18.02. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 738,53 betalt.
z-- Dagligvarer 23.02. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 779,60 betalt.
z-- Dagligvarer 26.02. 2011 Kiwi Isvik kr. 1.381,84 betalt (av gave-pengene fra farmor).
z-- Dagligvarer 03.03. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.070,10 betalt (av gave-pengene fra farmor).
z-- Dagligvarer 10.03. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.084,10 betalt (av gave-pengene fra farmor).
z-- Dagligvarer 17.03. 2011 Kiwi Isvik kr. 1.726,37 betalt (av gave-pengene fra farmor).
z-- Dagligvarer 17.03. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 466,14 betalt (av gave-pengene fra farmor).
z-- Dagligvarer 24.03. 2011 Kiwi Isvik kr. 1.300,87 betalt (av gave-pengene fra farmor).
z-- Kiwi Isvik 24.03. 2011, uttak kontant kr. 2.500,-
(av gave-pengene fra farmor).
z-- Dagligvarer 24.03. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 825,50 betalt (av gave-pengene fra farmor).
z-- Innlevert flasker / pant, 24.03. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 110,- utbetalt.
z-- Dagligvarer 02.04. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 757,50 betalt (av gave-pengene fra farmor).
z-- Dagligvarer 08.04. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.077,35 betalt (dvs. lånt fra Frøydis & Staudas konto).
z-- Dagligvarer 15.04. 2011 Kiwi Isvik kr. 1.826,39 betalt (dvs. lånt fra Frøydis & Staudas konto).
z-- Dagligvarer 15.04. 2011 Kiwi Isvik kr. 160,40 betalt (dvs. lånt fra Frøydis & Staudas konto).
z-- Dagligvarer 15.04. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 893,43 betalt.
z-- Dagligvarer 20.04. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 839,20 betalt.
z-- Dagligvarer 29.04. 2011 Kiwi Isvik kr. 2037,83 betalt.
z-- Dagligvarer 29.04. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 441,01 betalt.
z-- Dagligvarer 29.04. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 205,- betalt kontant.
z-- Dagligvarer 07.05. 2011 Kiwi Isvik kr. 1.208,34 betalt.
z-- Dagligvarer 14.05. 2011 Kiwi Isvik kr. 1.386,23 betalt.
z-- Dagligvarer 14.05. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 723,60,- betalt.
z-- Dagligvarer 24.05. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.129,60 betalt kontant.
z-- Dagligvarer 01.06. 2011 Kiwi Isvik kr. 1.514,78 betalt.
z-- Dagligvarer 01.06. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 800,90 betalt.
z-- Esso Skjold Servicecenter 01.06. 2011, dvd, kr. 297,- betalt.
z-- Dagligvarer 10.06. 2011 Kiwi Isvik kr. 1.592,18 betalt.
z-- Dagligvarer 10.06. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 555,90 betalt.
z-- Dagligvarer (pc-skriver + papir) 20.06. 2011 Lefdal Elektromarked AS Haugesund kr. 996,00 betalt kontant via Trygve Einar Gjerde.
z-- Dagligvarer 21.06. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 850,60 betalt.
z-- Dagligvarer 21.06. 2011 Kiwi Isvik kr. 120,90 betalt.
z-- Dagligvarer 21.06. 2011 Kiwi Isvik kr. 1010,11 betalt.
z-- Dagligvarer 24.06. 2011 Kiwi Isvik kr. 682,87 betalt.
z-- Dagligvarer 30.06. 2011 Kiwi Isvik kr. 463,13 betalt.
z-- Dagligvarer 02.07. 2011 Coop Amanda Haugesund (kjørt av TEG) kr. 365,50 betalt.
z-- Dagligvarer 06.07. 2011 Kiwi Isvik kr. 1.702,94 betalt.
z--
Dagligvarer 06.07. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 534,50 betalt.
z-- Dagligvarer 13.07. 2011 Kiwi Isvik kr. 408,19 betalt.
z-- Dagligvarer 18.07. 2011 Coop Amanda Haugesund (kjøpt via ESH) kr. 604,- betalt.
z-- Dagligvarer 22.07. 2011 Kiwi Isvik kr. 1430,64 betalt.
z-- Dagligvarer 22.07. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 613,70 betalt.
z-- Dagligvarer 29.07. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 487,00 betalt.
z-- Dagligvarer 05.08. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1332,62 betalt.
z-- Dagligvarer 12.08. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1234,74 betalt.
z-- Dagligvarer 18.08. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 931,96 betalt.
z-- Dagligvarer tilkjørt 26.08. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1327,32 + utkjøring kr. 35,- = kr. 1362,32 betalt pr. tg 31.08. 2011.
z-- Dagligvarer 03.09. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1855,30 betalt.
z-- Dagligvarer tilkjørt 09.09. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1629,98 betalt pr. tg 13.09. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 16.09. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1398,70 betalt pr. tg 18.09. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 23.09. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1229,20 betalt pr. tg 27.09. 2011.
z-- Dagligvarer 29.09. 2011 Kiwi, Isvik, (kjørt av O.) kr. 1447,83 betalt.
z-- Dagligvarer tilkjørt 30.09. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1057,80 betalt pr. tg 07.10. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 07.10. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1058,40 betalt pr. tg 07.10. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 14.10. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1065,10 betalt pr. tg 22.10. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 21.10. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1432,16 betalt pr. tg 22.10. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 28.10. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1327,70 betalt pr. tg 04.11. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 04.11. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1584,68 betalt pr. tg 04.11. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 11.11. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1557,82 betalt pr. tg 20.11. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 18.11. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1780,34 betalt pr. tg 20.11. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 25.11. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1964,26, betalt pr. tg 05.12. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 02.12. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1466,67, betalt pr. tg 05.12. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 09.12. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1803,02, betalt pr. tg 09.12. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 16.12. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1980,35, betalt pr. tg 21.12. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 23.12. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1839,51, betalt pr. tg 27.12. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 30.12. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1470,80, betalt pr. tg 30.12. 2011.
z-- Dagligvarer tilkjørt 05.01. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1810,70, betalt pr. tg 09.01. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 13.01. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1637,33, betalt pr. tg 17.01. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 20.01. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1755,45, betalt pr. tg 23.01. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 27.01. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1676,82, betalt pr. tg 29.01. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 03.02. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1649,21, betalt pr. tg 20.02. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 10.02. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1977,28, betalt pr. tg 20.02. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 17.02. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1806,72, betalt pr. tg 20.02. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 24.02. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2014,23, betalt pr. tg 24.03. 2012. 
z-- Dagligvarer tilkjørt 02.03. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1439,74, betalt pr. tg 14.03. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 09.03. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1468,48, betalt pr. tg 14.03. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 14.03. 2012 av TEG, Kiwi Isvik, kr. 695,36, betalt kr. 700,- til TEG pr. tg 14.03. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 16.03. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1715,90, betalt pr. tg 17.03. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 23.03. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 851,60 + 781,64 = kr. 1633,- betalt pr. tg 28.03. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 30.03. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1672,56, betalt pr. tg 31.03. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt av OA 30.03. 2012 Kiwi Isvik kr. 513,83, betalt kontant 30.03. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 04.04. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1568,20, betalt pr. tg 05.04. 2012.
z-- Dagligvarer 10.04. 2012 Kiwi Ølensvåg kr. 1440,34, betalt med bank-kort - tg 13.06. 2012.
z-- Dagligvarer 10.04. 2012 Shell Ølen kr. 246,00, betalt via TEG.
z-- Dagligvarer 10.04. 2012 Europris Ølensvåg kr. 452,92, betalt med bank-kort - tg 13.06. 2012 kr. 443,88.
z-- (( Fakturagebyr 05.05.2012 SB1 MasterCard Gold kr. 35,- + purre-gebyr kr. 62,- + renter kr. 18,19 + faktura-gebyr 06.06.2012 kr. 35,- )) (( total kr. 2.034,41 ))
z-- Dagligvarer 10.04. 2012 Europris Ølensvåg kr. 443,88, betalt med bank-kort.
z-- Dagligvarer tilkjørt 13.04. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1667,23, betalt pr. tg 14.04. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 20.04. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1497,25, betalt pr. tg 21.04. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 27.04. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1821,71, betalt pr. tg 08.05. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 04.05. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1600,30, betalt pr. tg 08.05. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 11.05. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1915,26, betalt pr. tg 11.05. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 18.05. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1594,94, betalt pr. tg 23.05. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 25.05. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1447,00, betalt pr. tg 25.05. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 01.06. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2024,11, betalt pr. tg 05.06. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 08.06. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1823,60, betalt pr. tg 13.06. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 15.06. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1801,90, betalt pr. tg 16.06. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 22.06. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1919,30, betalt pr. tg 23.06. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 29.06. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2112,78, betalt pr. tg 29.06. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 06.07. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1718,29, betalt pr. tg 07.07. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 13.07. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2018,70, betalt pr. tg 13.07. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 20.07. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2033,50, betalt pr. tg 24.07. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 27.07. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.792,53, betalt pr. tg 04.08. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 03.08. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.584,16, betalt pr. tg 04.08. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 10.08. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.929,97, betalt pr. tg 18.08. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 17.08. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.178,95, betalt pr. tg 18.08. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 24.08. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.879,44, betalt pr. tg 04.09. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 30.08. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.771,14, betalt pr. tg 04.09. 2012.
z-- Diverse varer innkjøpt i Haugesund (med farmor) i Haugesund 03. og 04.09. 2012,
kr. 2.514.- + 1.104.- + 3.424,- + 815,- + 603,- + 19,- + 109,- + 298,- + 850,- + 12,- + 268,- + 61,- + 295,- + 276,- + 196,- + 691,- = Ialt ca. kr. 11.535,-
z-- Dagligvarer tilkjørt 07.09. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.538,00, betalt pr. tg 20.09. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 14.09. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.724,70, betalt pr. tg 20.09. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 20.09. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.918,17, betalt pr. tg 22.09. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 28.09. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.630,05, betalt pr. tg 28.09. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 04.10. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.060,46, betalt pr. tg 06.10. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 12.10. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.255,23, betalt pr. tg 13.10. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 19.10. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.835,68, betalt pr. tg 19.10. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 26.10. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.892,38, betalt pr. tg 26.10. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 02.11. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.617,61, betalt pr. tg 03.11. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 09.11. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.245,57, betalt pr. tg 09.11. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 15.11. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.262,71, betalt pr. tg 17.11. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 23.11. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.279,08, betalt pr. tg 23.11. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 30.11. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.452,00, betalt pr. tg 30.11. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 07.12. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.071,86, betalt pr. tg 08.12. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 14.12. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.159,04, betalt pr. tg 14.12. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 21.12. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.555,99, betalt pr. tg 21.12. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 28.12. 2012 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.906,72, feil betalt pr. tg 31.12. 2012 med kr. 2.555,99, dvs. kr. 649,27 for mye!
z-- Dagligvarer tilkjørt 04.01. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.999,12, betalt pr. tg 10.01. 2013, minus kr. 649,27 "til gode" fra 28.12. 2012.
z-- Dagligvarer tilkjørt 11.01. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.117,64, betalt pr. tg 11.01. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 18.01. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.209,40, betalt pr. tg 18.01. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 25.01. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.891,07, betalt pr. tg 26.01. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 01.02. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.432,99, betalt pr. tg 02.02. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 08.02. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.708,78, betalt pr. tg 15.02. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 15.02. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.269,40, betalt pr. tg 15.02. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 22.02. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.714,80, betalt pr. tg 22.02. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 01.03. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.805,60, betalt pr. tg 02.03. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 08.03. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.870,63, betalt pr. tg 11.03. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 15.03. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.949,05, betalt pr. tg 15.03. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 22.03. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.664,39, betalt pr. tg 22.03. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 30.03. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.463,68, betalt pr. tg 02.04. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 05.04. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.909,65, betalt pr. tg 05.04. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 12.04. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.255,27, betalt pr. tg 12.04. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 19.04. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.043,56, betalt pr. tg 19.04. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 26.04. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.749,88, betalt pr. tg 26.04. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 03.05. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.327,55, betalt pr. tg 03.05. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 10.05. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.457,06, betalt pr. tg 10.05. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 16.05. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.910,50, betalt pr. tg 10.05. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 24.05. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.014,29, betalt pr. tg 30.05. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 31.05. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.222,00, betalt pr. tg 04.06. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 07.06. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.330,82, betalt pr. tg 10.06. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 14.06. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.006,91, betalt pr. tg 14.06. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 21.06. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.062,97, betalt pr. tg 26.06. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 28.06. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.334,10, betalt pr. tg 28.06. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 05.07. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.396,36, betalt pr. tg 05.07. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 12.07. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.146,02, betalt pr. tg 25.07. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 19.07. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.306,18, betalt pr. tg 25.07. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 26.07. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.647,75, betalt pr. tg 09.08. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 02.08. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.215,92, betalt pr. tg 09.08. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 09.08. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.362,85, betalt pr. tg 09.08. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 16.08. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.273,78, betalt pr. tg 06.09. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 23.08. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 3.161,44, betalt pr. tg 06.09. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 30.08. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.821,24, betalt pr. tg 06.09. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 06.09. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.444,71, betalt pr. tg 06.09. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 13.09. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.799,96, betalt pr. tg 21.09. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 20.09. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.356,46, betalt pr. tg 21.09. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 27.09. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.186,15, betalt pr. tg 08.10. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 04.10. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.375,83, betalt pr. tg 08.10. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 11.10. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.253,11, betalt pr. tg 11.10. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 18.10. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.748,63, betalt pr. tg 20.10. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 25.10. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.303,53, betalt pr. tg 25.10. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 01.11. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.150,12, betalt pr. tg 09.11. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 08.11. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.795,99, betalt pr. tg 09.11. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 15.11. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.065,99, betalt pr. tg 23.11. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 22.11. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.267,69, betalt pr. tg 23.11. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 29.11. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 3.040,33, betalt pr. tg 29.11. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 06.12. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.508,67, betalt pr. tg 07.12. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 13.12. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.744,83, betalt pr. tg 14.12. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 20.12. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.929,40, betalt pr. tg 27.12. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 27.12. 2013 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.389,42, betalt pr. tg 27.12. 2013.
z-- Dagligvarer tilkjørt 03.01. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.911,24, betalt pr. tg 07.01. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 10.01. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.141,28, betalt pr. nettbank (nb) 14.01. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 17.01. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.195,75, betalt pr. tg 25.01. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 24.01. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.543,67, betalt pr. tg 25.01. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 31.01. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.988,76, betalt pr. nb 01.02. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 07.02. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.177,08, betalt pr. nb 21.02. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 14.02. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.883,49, betalt pr. nb 21.02. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 21.02. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.198,12, betalt pr. nb 21.02. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 28.02. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.915,31, betalt pr. tg 20.03. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 07.03. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.053,54, betalt pr. tg 20.03. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 14.03. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.639,61, betalt pr. tg 20.03. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 22.03. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.364,49, betalt pr. nb 28.03. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 28.03. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.971,34, betalt pr. nb 28.03. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 04.04. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.990,68, betalt pr. tg 12.04. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 11.04. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.972,40, betalt pr. tg 12.04. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 16.04. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.375,53, betalt pr. nb 07.05. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 25.04. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.262,63, betalt pr. nb 07.05. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 02.05. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.104,25, betalt pr. nb 07.05. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 09.05. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.982,35, betalt pr. tg 19.05. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 16.05. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.766,08, betalt pr. tg 19.05. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 23.05. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.295,63, betalt pr. nb 17.06. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 30.05. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.778,68, betalt pr. nb 17.06. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 06.06. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.266,49, betalt pr. nb 17.06. 2014.
z-- Farmor fra Trondhjem på besøk fra 11.-18.06. 2014. Hun kjørte meg til Haugesund i sin leiebil og handlet 13. og 16.06. 2014 endel dagligvarer. 
z-- Dagligvarer tilkjørt 13.06. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.644,20, betalt pr. nb 17.06. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 20.06. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.714,60 ( ekstern ), betalt pr. nb 21.06. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 27.06. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.628,06 ( ekstern ), betalt pr. tg 10.07. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 04.07. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.014,78 ( ekstern ), betalt pr. tg 10.07. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 11.07. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.096,30 ( ekstern ), betalt pr. tg 19.07. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 18.07. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.089,50 ( ekstern ), betalt pr. tg 19.07. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 25.07. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.889,21 ( ekstern ), betalt pr. nb 29.07. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 01.08. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.096,36 ( ekstern ), betalt pr. nb 04.08. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 08.08. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.294,30 ( ekstern ), betalt pr. nb 08.08. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 15.08. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.319,62 ( ekstern ), betalt pr. tg 15.08. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 22.08. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.728,06 ( ekstern ), betalt pr. nb 26.08. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 29.08. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.816,34 ( ekstern ), betalt pr. nb 30.08. 2014.
-- Pakke tilsendt fra Urtekilden Rolv Hjelmstad fakturanr 11628 kr. 905,- Betalt pr. nb 30.08. 2014. -
z-- Dagligvarer tilkjørt 05.09. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.257,74 ( ekstern ), betalt pr. nb 19.09. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 12.09. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.367,99 ( ekstern ), betalt pr. nb 19.09. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 19.09. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.189,83 ( ekstern ), betalt pr. tg 19.09. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 26.09. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.440,76 ( ekstern ), betalt pr. tg 21.10. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 03.10. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.273,73 ( ekstern ), betalt pr. tg 21.10. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 10.10. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.325,62 ( ekstern ), betalt pr. tg 21.10. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 26.10. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.863,22 ( ekstern ), betalt pr. nb 28.10. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 31.10. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.595,38 ( ekstern ), betalt pr. nb 14.11. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 07.11. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.230,30 ( ekstern ), betalt pr. nb 14.11. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 14.11. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.527,47 ( ekstern ), betalt pr. nb 14.11. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 21.11. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.189,38 ( ekstern ), betalt pr. nb 05.12. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 28.11. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.348,30 ( ekstern ), betalt pr. nb 05.12. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 05.12. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.115,10 ( ekstern ), betalt pr. nb 05.12. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 12.12. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.153,29 ( ekstern ), betalt pr. tg 14.12. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 19.12. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.857,35 ( ekstern ), betalt pr. nb 24.12. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 27.12. 2014 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.765,08 ( ekstern ), betalt pr. nb 27.12. 2014.
z-- Dagligvarer tilkjørt 02.01. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.391,99 ( ekstern ), betalt pr. nb 23.01. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 09.01. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.252,26 ( ekstern ), betalt pr. nb 23.01. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 16.01. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.252,26 ( ekstern ), betalt pr. nb 23.01. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 23.01. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.653,95 ( ekstern ), betalt pr. nb 23.01. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 30.01. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.013,33 ( ekstern ), betalt pr. nb 02.02. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 06.02. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.288,18 ( ekstern ), betalt pr. tg 24.02. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 13.02. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.951,25 ( ekstern ), betalt pr. tg 24.02. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 20.02. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.891,25 ( ekstern ), betalt pr. tg 24.02. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 27.02. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.272,58 ( ekstern ), betalt pr. tg 19.03. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 06.03. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.371,92 ( ekstern ), betalt pr. tg 19.03. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 13.03. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.509,27 ( ekstern ), betalt pr. tg 19.03. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 20.03. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.065,50 ( ekstern ), betalt pr. nb 07.04. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 27.03. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.679,59 ( ekstern ), betalt pr. nb 07.04. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 01.04. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.885,05 ( ekstern ), betalt pr. nb 18.04. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 10.04. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.251,54 ( ekstern ), betalt pr. nb 18.04. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 17.04. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.072,81 ( ekstern ), betalt pr. nb 18.04. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 24.04. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.773,97 ( ekstern ), betalt pr. nb 04.05. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 02.05. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.436,64 ( ekstern ), betalt pr. nb 04.05. 2015.
z -- 30.04. 2015 kr. 700,- betalt pr nb 04.05. 2015 for dagligvarer.
z-- Dagligvarer tilkjørt 08.05. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.544,35 ( ekstern ), betalt pr. nb 14.05. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 15.05. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.135,92 ( ekstern ), betalt pr. nb 15.05. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 22.05. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.317,06 ( ekstern ), betalt pr. nb 05.06. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 29.05. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.516,50 ( ekstern ), betalt pr. nb 05.06. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 05.06. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.358,10 ( ekstern ), betalt pr. nb 05.06. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 12.06. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.719,16 ( ekstern ), betalt pr. nb 19.06. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 19.06. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.453,83 ( ekstern ), betalt pr. nb 19.06. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 26.06. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.906,12 ( ekstern ), betalt pr. nb 30.06. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 17.07. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.389,31 ( ekstern ), betalt pr. mb 17.07. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 24.07. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.138,93 ( ekstern ), betalt pr. nb 25.07. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 31.07. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.205,02 ( ekstern ), betalt pr. nb 31.07. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 07.08. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.958,74 ( ekstern ), betalt pr. nb 20.08. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 14.08. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.374,38 ( ekstern ), betalt pr. nb 20.08. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 21.08. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.214,43 ( ekstern ), betalt pr. nb 31.08. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 28.08. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.390,85 ( ekstern ), betalt pr. nb 31.08. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 04.09. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.527,10 ( ekstern ), betalt pr. nb 17.09. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 11.09. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.318,12 ( ekstern ), betalt pr. nb 17.09. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 18.09. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.822,35 ( ekstern ), betalt pr. nb 22.09. 2015.
z-- Dagligvarer etc. 18.09. 2015 via Trygve Einar Gjerde kr. 800,- betalt pr. nb 22.09. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 25.09. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.776,07 ( ekstern ), betalt pr. nb 19.10. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 02.10. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.993,78 ( ekstern ), betalt pr. nb 19.10. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 09.10. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.582,00 ( ekstern ), betalt pr. nb 19.10. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 16.10. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.743,12 ( ekstern ), betalt pr. nb 19.10. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 23.10. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.043,80 ( ekstern ), betalt pr. nb 28.10. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 30.10. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.894,12 ( ekstern ), betalt pr. nb 07.11. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 06.11. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.490,86 ( ekstern ), betalt pr. nb 07.11. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 13.11. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.105,81 ( ekstern ), betalt pr. nb 20.11. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 20.11. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.944,18 ( ekstern ), betalt pr. nb 21.11. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 27.11. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.893,04 ( ekstern ), betalt pr. nb 04.12. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 04.12. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.361,95 ( ekstern ), betalt pr. nb 04.12. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 18.12. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.057,74 ( ekstern ), betalt pr. nb 12. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 23.12. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.206,94 ( ekstern ), betalt pr. nb 12. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 30.12. 2015 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.752,86 ( ekstern ), betalt pr. nb 12. 2015.
z-- Dagligvarer tilkjørt 08.01. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.805,54 ( ekstern ), betalt pr. nb 30.01. 2016.
z-- Dagligvarer via TYG, Kiwi Isvik fredag 29.01. 2016 kr. 730,93 ( ekstern ) pluss kjøring, betalt ialt kr. 1.500,- pr. nb 30.01. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 29.01. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.408,00 ( ekstern ), betalt pr. nb 30.01. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 05.02. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.641,61 ( ekstern ), betalt pr. nb 12.02. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 12.02. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.058,68 ( ekstern ), betalt pr. nb 18.02. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 19.02. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.023,93 ( ekstern ), betalt pr. nb 21.02. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 26.02. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.885,32 ( ekstern ), betalt pr. nb 28.02. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 04.03. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.102,75 ( ekstern ), betalt pr. nb 08.03. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 11.03. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.130,16 ( ekstern ), betalt pr. nb 25.03. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 18.03. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.665,72 ( ekstern ), betalt pr. nb 25.03. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 23.03. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.627,42 ( ekstern ), betalt pr. nb 25.03. 2016.
--  Naturalis 21. mar 2016 Nok 1073,00 - Betalt pr. Internettet.
--  Kostholdsbutikken 23. mar 2016 kr  758,00 - Betalt pr. Internettet.
z-- Dagligvarer tilkjørt 01.04. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.085,04 ( ekstern ), betalt pr. nb 20.04. 2016.
z --  Kostholdsbutikken 08. april 2016 kr  1.240,00 - Betalt pr. Internettet.
z-- Dagligvarer tilkjørt 08.04. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.734,45 ( ekstern ), betalt pr. nb 20.04. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 15.04. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.952,00 ( ekstern ), betalt pr. nb.20.04. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 22.04. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.077,10 ( ekstern ), betalt pr. nb 03.05. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 29.04. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.514,13 ( ekstern ), betalt pr. nb 10.05. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 06.05. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.669,54 ( ekstern ), betalt pr. nb 10.05. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 13.05. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.132,49 ( ekstern ), betalt pr. nb 21.05. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 20.05. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.318,76 ( ekstern ), betalt pr. nb 21.05. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 27.05. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.541,69 ( ekstern ), betalt pr. nb 13.06. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 03.06. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.245,02 ( ekstern ), betalt pr. nb 13.06. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 10.06. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.744,83 ( ekstern ), betalt pr. nb 13.06. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 17.06. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.420,65 ( ekstern ), betalt pr. nb 17.06. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 24.06. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 3.136,66 ( ekstern ), betalt pr. nb 25.06. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 01.07. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.722,63 ( ekstern ), betalt pr. nb 01.07. 2016.
z-- Dagligvarer tilkjørt 08.07. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.178,19 ( ekstern ), betalt pr. nb 08.07. 2016.
z-- Dagligvarer 15.07. 2016 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 358,90 ( ekstern ), betalt pr. nb 16.07. 2016.
z-- Dagligvarer 21.07. 2016 Dagligvarer innkjøpt Vikebygd landhandel (Joker) kr. 2.076,30 og Kiwi Isvik kr. 1.124,71, tilsammen kr. 3-2001,- ( ekstern ), betalt bk 21.07. 2016. -
z-- Dagligvarer 27.07. 2016, diverse handlet -
--  29. juli 2016 Varekjøp Vikebygd Landhandel, Vikebygd Dato 29.07 kl. 10.46 kr. 1.455,40 betalt med bankkort. -
z-- Derefter handlet i diverse butikker, pluss lånt bil. -
--

--

---
   -- Annonse 215,- kr. 14.04. - 14.05. 2010 Finn.no salg bilen Chevrolet.
   -- Annonse 25,- kr. 14.04. - 14.05. 2010 Finn.no salg hesten. Idun betale.
   --

   Gjennomsnitt Dagligvarer for meg for månedene mars til og med august 2010 har vært kr. 5.862 måneden.
   Dette har vært lite og for lite og på sparebluss i forhold til alt vanlig. Mere realistisk og vanlig kunne kanskje ha vært oppnådd med 10.000 kr. måneden til Dagligvarer, pluss mulighet for å handle i flere butikker enn den ene.

--- --- --- Trygd (uførepensjon):
z ----- Trygden fra NAV for mars 2010 utbetalt med kr. 9.908,-  
z ----- Trygden fra NAV for april 2010 utbetalt med kr. 6.707,-
z ----- Trygden fra NAV for mai 2010 utbetalt 14.05. 2010 med kr. 6.707,- (Forskuddstrekk skatt kr. 5.259).
z ----- Trygden fra NAV for juni 2010 utbetalt 18.06. 2010 med kr. 6.547,- (Forskuddstrekk skatt kr. 5.259).
z ----- Trygden fra NAV for juli 2010 utbetalt 20.07. 2010 med kr. 8.679,- (inkludert efterbetaling 01.05.-30.06, gr.pensjon opp). (Forskuddstrekk skatt kr. 5.631).
z ----- Trygden fra NAV for august 2010 utbetalt ca. 20.08. 2010 med kr. 7.227,-(Forskuddstrekk skatt kr. 5.631).
z ----- Trygden fra NAV for september 2010 utbetalt 20.09. 2010 med kr. 7.227,- (Forskuddstrekk skatt kr. 5.631).
z ----- Trygden fra NAV for oktober 2010 utbetalt 20.10. 2010 med kr. 11.142,- (Forskuddstrekk skatt kr. 5.631).
z ----- Trygden fra NAV for november 2010 utbetalt ca. 20.10. 2010 med kr. 14.797,-? (Forskuddstrekk skatt kr. 5.631).
z ----- Trygden fra NAV for desember 2010 utbetalt 10.12. 2010 med kr. 20.428,- (dvs. uten skatte-trekk kr. 5.631).
z -----
Trygden fra NAV for januar 2011 utbetalt 20.01. 2011 med kr. 13.700,- (Forskuddstrekk skatt kr. 6.728,-).
z ----- Trygden fra NAV for februar 2011 utbetalt 18.02. 2011 med kr. 13.700,- (Forskuddstrekk skatt kr. 6.728,-).
z ----- Trygden fra NAV for mars 2011 utbetalt ca. 20.03. 2011 med kr. 13.700,- (Forskuddstrekk skatt kr. 6.728,-).
z ----- Trygden fra NAV for april 2011 utbetalt ca. 15.04. 2011 med kr. 13.700,- (Forskuddstrekk skatt kr. 6.728,-).  
z ----- Trygden fra NAV for mai 2011 utbetalt ca. 13.05. 2011 med kr. 13.700,- (Forskuddstrekk skatt kr. 6.728,-).
z ----- Trygden fra NAV for juni 2011 utbetalt ca. 20.06. 2011 med kr. 12.550,- (Kreditortrekk kr. 1.000,- Forskuddstrekk skatt kr. 6.728,-).
z ----- Trygden fra NAV for juli 2011 utbetalt ca. 20.07. 2011 med kr. 15.242,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.560,- Kreditortrekk (SI) kr. 1.000,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.227,- + 898,- = 8.125,- ).
z ----- Trygden fra NAV for august 2011 utbetalt ca. 20.08. 2011 med kr. 13.414,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.560,- Kreditortrekk (SI) kr. 1.000,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.227,- + 898,- = 8.125,- ).
z ----- Trygden fra NAV for september 2011 utbetalt ca. 20.09. 2011 med kr. 13.414,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.560,- Kreditortrekk (SI) kr. 1.000,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.227,- + 898,- = 8.125,- ).
z ----- Trygden fra NAV for oktober 2011 utbetalt ca. 20.10. 2011 med kr. 13.414,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.560,- Kreditortrekk (SI) kr. 1.000,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.227,- + 898,- = 8.125,- ).
z ----- Trygden fra NAV for november 2011 utbetalt ca. 20.11. 2011 med kr. 13.414,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.560,- Kreditortrekk (SI) kr. 1.000,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.227,- + 898,- = 8.125,- ).
z ----- Trygden fra NAV for desember 2011 utbetalt (overført til konto) 08.11. 2011 med kr. 20.641,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.560,- Kreditortrekk (SI) kr. 1.000,- Forskuddstrekk skatt kr. 0,- desember alltid uten skatt + 898,- = 898,- ).
z ----- Trygden fra NAV for januar 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 20.01. 2012 med kr. 13.387,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.560,- Kreditortrekk (SI) kr. 1.000,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.254,- + 898,- = 8.125,- ).
z ----- Trygden fra NAV for februar 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 20.02. 2012 med kr. 13.387,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.560,- Kreditortrekk (SI) kr. 1.000,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.254,- + 898,- = 8.125,- ).
z ----- Trygden fra NAV for mars 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 20.03. 2012 med kr. 13.387,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.560,- Kreditortrekk (SI) kr. 1.000,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.254,- + 898,- = 8.125,- ).
z ----- Trygden fra NAV for april 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 20.04. 2012 med kr. 13.387,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.560,- Kreditortrekk (SI) kr. 1.000,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.254,- + 898,- = 8.125,- ).
z ----- Trygden fra NAV for mai 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 20.05. 2012 med kr. 14.354,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.560,- Kreditortrekk (SI?) kr. 33,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.254,- + 898,- = 8.125,- ).
z ----- Trygden fra NAV for juni 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 20.06. 2012 med kr. 14.337,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.254,- + 898,- = 8.125,- ).
z ----- Trygden fra NAV for juli 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 20.07. 2012 med kr. 16.541,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.647,- + 730,-).
z ----- Trygden fra NAV for august 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 20.08. 2012 med kr. 15.053,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.647,-).
z ----- Trygden fra NAV for september 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 20.09. 2012 med kr. 15.053,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.647,-).
z ----- Trygden fra NAV for oktober 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 18.10. 2012 med kr. 15.053,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.647,-). 
z ----- Trygden fra NAV for november 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 20.11. 2012 med kr. 15.053,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.647,-). 
z ----- Trygden fra NAV for desember 2012 utbetalt (overført til konto) ca. 12.12. 2012 med kr. 22.700,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 0,-). 
z ----- Trygden fra NAV for januar 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 18.01. 2013 med kr. 14.556,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.644,- "Feilutbetalingstrekk" kr. 500,-).
z ----- Trygden fra NAV for februar 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 20.02. 2013 med kr. 13.696,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 9.470,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.644,- "Feilutbetalingstrekk" kr. 500,-).
z ----- Trygden fra NAV for mars 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 20.03. 2013 med kr. 11.425,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.644,- "Feilutbetalingstrekk" kr. 500,- "Påleggstrekk skatt" kr. 3.131,-).
z ----- Trygden fra NAV for april 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 19.04. 2013 med kr. 11.425,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.644,- "Feilutbetalingstrekk" kr. 500,- "Påleggstrekk skatt" kr. 3.131,-).
z ----- Trygden fra NAV for mai 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 15.05. 2013 med kr. 11.778,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.644,- "Feilutbetalingstrekk" kr. 500,- "Påleggstrekk skatt" kr. 2.778,-).
z ----- Trygden fra NAV for juni 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 20.06. 2013 med kr. 14.556,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.644,- "Feilutbetalingstrekk" kr. 500,-).
z ----- Trygden fra NAV for juli 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 20.07. 2013 med kr. 17.214,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 8.610,- + kr. 784,-. "Feilutbetalingstrekk" kr. 200,-).
z ----- Trygden fra NAV for august 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 20.08. 2013 med kr. 15.818,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 8.072.-).
z ----- Trygden fra NAV for september 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 20.09. 2013 med kr. 15.818,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 8.072.-).
z ----- Trygden fra NAV for oktober 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 20.10. 2013 med kr. 15.818,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 8.072.-).
z ----- Trygden fra NAV for november 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 20.11. 2013 med kr. 14.218,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 8.072.- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for desember 2013 utbetalt (overført til konto) ca. 12.12. 2013 med kr. 22.290,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for januar 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 20.01. 2014 med kr. 14.395,00- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.610,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.895.- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for februar 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 20.02. 2014 med kr. 13.495,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 9.510,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.895.- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for mars 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 20.03. 2014 med kr. 14.295,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.710,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.895.- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for april 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 12.04. 2014 med kr. 14.295,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.710,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.895.- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for mai 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 15.05. 2014 med kr. 14.295,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.710,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.895.- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for juni 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 20.06. 2014 med kr. 14.295,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.710,- Forskuddstrekk skatt kr. 7.895.- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for juli 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 18.07. 2014 med kr. 16.721,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 8.710,- Forskuddstrekk skatt kr. 8.280.- & kr. 762,- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for august 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 20.08. 2014 med kr. 13.361,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 8.280.- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for september 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 20.09. 2014 med kr. 13.381,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 8.280.- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for oktober 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 20.10. 2014 med kr. 13.381,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 8.280.- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for november 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 20.11. 2014 med kr. 13.381,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 8.280.- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for desember 2014 utbetalt (overført til konto) ca. 12.12. 2014 med kr. 21.661,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 0,- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for januar 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 20.01. 2015 med kr. 13.244,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.702,- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for februar 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 20.02. 2015 med kr. 13.244,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.702,- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for mars 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 19.03. 2015 med kr. 13.244,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.702,- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for april 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 18.04. 2015 med kr. 13.244,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.702,- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for mai 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 14.05. 2015 med kr. 13.244,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.702,- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for juni 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 19.06. 2015 med kr. 26.118,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 248,- "Kreditortrekk" kr. 1.600,-).
z ----- Trygden fra NAV for juli 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 17.07. 2015 med kr. 4.430,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.986,- "Kreditortrekk" kr. 10.840,-).
z ----- Trygden fra NAV for august 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 20.08. 2015 med kr. 12.820,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.986,- "Kreditortrekk" kr. 2.450,-).
z ----- Trygden fra NAV for september 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 17.09. 2015 med kr. 15.150,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.986,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for oktober 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 19.10. 2015 med kr. 15.150,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.986,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for november 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 19.11. 2015 med kr. 15.150,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.986,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for desember 2015 utbetalt (overført til konto) ca. 11.11. 2015 med kr. 21.143,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 5.993,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for januar 2016 utbetalt (overført til konto) ca. 20.01. 2016 med kr. 15.122,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.481,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for februar 2016 utbetalt (overført til konto) ca. 19.02. 2016 med kr. 15.122,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.481,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for mars 2016 utbetales (overført til konto) ca. 18.03. 2016 med kr. 15.122,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.481,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for april 2016 utbetales (overført til konto) ca. 19.04. 2016 med kr. 15.122,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.481,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for mai 2016 utbetales (overført til konto) ca. 15.05. 2016 med kr. 15.122,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.481,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for juni 2016 utbetales (overført til konto) ca. 18.06. 2016 med kr. 28.311,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 0,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for juli 2016 utbetales (overført til konto) ca. 19.07. 2016 med kr. 15.755,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.481,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Underlig Overføring fra NAV Innland 1877657 Navi 26. juli 2016 kr. 1.070,00 ( intern - ektern ) -
z ----- Trygden fra NAV for august 2016 utbetales (overført til konto) ca. 19.07. 2016 med kr. 16.825,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.481,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for september 2016 utbetales (overført til konto) ca. 19.09. 2016 med kr. 16.825,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.481,- "Kreditortrekk" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for oktober 2016 utbetales (overført til konto) ca. 19.10. 2016 med kr. 16.825,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.481,- "Kreditortrekk - SI" kr. 120,-).
z ----- Trygden fra NAV for november 2016 utbetales (overført til konto) ca. 19.11. 2016 med kr. 8.208,- (Trekk (NAV) "underholdsbidrag" kr. 10.430,- Forskuddstrekk skatt kr. 11.481,- "Kreditortrekk - SI" kr. 8.617,-).
z -----
----- Pensjon Eller Trygd  1822217 Nav Pensjon Harstad 19. januar 2017 kr. 16.263,00
----- Pensjon Eller Trygd  1771654 Nav Pensjon Harstad   16. feb       kr.  12.586,00
-----
----
 

--- --- --- Gaver til Rune L. Hansen:
z ----- Fra Trygve Einar Gjerde 15.06. 2010 kr. 3.000,- inn på min konto.
z ----- Fra Trygve Einar Gjerde 21.06. 2010 bensin 10 liter + 2 brød + 4 melk + jordbær + fløte + div.
z ----- 01.11. 2010: "Trygve Einar, fra Kristenfolkets nasjonale støtteforening etc., kom her på godt besøk i dag. Han hadde med en halv favne ved, en sykkel til ungene, samt en gave på to tusen kroner, etc."
--- Gave fra farmor (= min mor) 06.12. 2010 kr. 5.000,- Ankom ca. 09.12. 2010.
z ----- Fra Trygve Einar Gjerde 21.01. 2011 helt ny bensin-drevet motorsag.
z ----- Fra Trygve Einar Gjerde 17.01. 2011 en halv favne ved.
z ----- Fra farmor (dvs. min mor) ca. 25.02. 2011 kr. 5.000,- inn på min Frøydis & Stauda-konto.
z -----
Fra farmor (dvs. min mor) ca. 24.03. 2011 kr. 5.000,- inn på min Frøydis & Stauda-konto.
z ----- Fra farmor (dvs. min mor) ca. 14.05. 2011 kr. 6.000,- inn på min Frøydis & Stauda-konto.
z ----- Fra farmor (dvs. min mor) 13.07. 2011 kr. 1.190,- vaffeljern + blender, Lefdal Elektromarked A/S Haugesund kr. 1.190,-
z ----- Fra farmor (dvs. min mor) 19.09. 2011 kr. 1.000,-.
z ----- Fra farmor (dvs. min mor) 20.11. 2011 kr. 5.000,-.
z------
Fra farmor (dvs. min mor) nytt kjøleskap 03.09. 2012 kr. 3.599,-.
z------ Fra farmor (dvs. min mor) pluss div. ca. 03.09. 2012.
z -----

Annet / tilbakebetales:
-- 09. jan 2016 Overføring Innland  770 fra Else Synnøve Hansen 11. jan 2016 kr  900,00 -
--

Hundene:
nb --- Mikka (født ca. 2003) 1. kull - fikk 7 hvalper her hjemme 24.11. 2010:
zzzzz ----- 25.04. 2011, solgt 3 hunde-hvalper a kr. 500,- = kr. 1.500,-
zzzzz ----- 30.04. 2011, solgt enda 2 hunde-hvalper a kr. 500,- = kr. 1.000,- Ingen flere igjen å selge nu. Bare Bruno og Bamse igjen inntil videre å beholde.

nb --- Mikka 2. kull - 9 nye hunde-hvalper født her hjemme 31.08. 2011:
zzzzz -- 8 hunde-hvalper 03.11. 2011 solgt a kr. 500,- Alle unntatt Aslin. Tilsammen 4.000,- kr.

nb --- Mikka 3. kull - 6 nye hunde-hvalper født her hjemme 21.02. 2013: Solid, Vakre, Rosa, Ulla, Bruna og Svarta.

nb --- Mikka 4. kull - 8 nye hunde-hvalper født her hjemme 13.10. 2013:
zzzzz --- 8 (- ss 1=7) hunde-hvalper
pr. 23.01. 2014 fra Mikka 4. kull solgt a kr. 500,- pr. stk.
Dessuten Vakre, Ulla, Svarta, (Bruna) og Bamse.
nb, 23.01. 2014: Bare Mikka, Bruno, Solid og Rosa igjen her hjemme.
zzzzz --- 03.03. 2014 - kontanter 8.500, kr. innsatt til min postbank-konto via postbudet.
--
nb --- Mikka 5. kull - ca. 6 nye hunde-hvalper født her hjemme (i hundehuset) 14.06. 2014. En av de døde.
nb --- Bruno 1. kull - ca. 6 nye hunde-hvalper født her hjemme 16.06. 2014.
nb-201406 --- 6 av de nyfødte hvalpene er nokså svarte, 3 er nokså brune og 2 er nokså lyse.
-- 2 stk hvalp (2 x 700 = 1.400,- kr) innbetalt min bank-konto ca. 07.08. 2014. - + 8 stk hvalp a 700,- kr. solgt 15. & 15.08. 2014. -
-- Alle 11 hvalpene solgt og utlevert pr. 23.08. 2014. Innbetalt 16.09. 2014 av meg til min bank-konto (Pb) 9 x 700,- kr =) 6.300,- kr. (Pluss 700,- for div. = 7.000,-).
nb --- Bruno 2. kull ( ekstern ) - 4 nye hunde-hvalper født her hjemme 30.01. 2015. To lyse og to svarte. Den ene lyse (han) lysere enn den andre (hun) og den ene svarte svartere (hun) enn den andre (han). 3 av hvalpene solgt og utlevert (a kr. 1.000,-) pr. 07.04. 2015. Den 4. solgt kr. 3.000,- og avlevert 30.04. 2015. -
nb --- Bruno 3. kull ( ekstern ) - 2 nye hunde-hvalper født her hjemme natt til 20.09. 2015. Den ene lys den andre svart. -
---  Bruno 4. kull ( ekstern ) - 5 nye hunde-hvalper født her hjemme 31.12. 2016. -
---  Bruno 5. kull ( ekstern ) - 2 nye hunde-hvalper født her hjemme 24.09. 2017. -
---  Bruno 6. kull ( ekstern ) - 6 nye hunde-hvalper født her hjemme 20.06. 2018. Alle solgt.
---  Bruno fødte 4 hvalper natten 20. april 2021, under det samme selv-valgte thuja-treet. To av hvalpene var død-fødte, de to andre (som ble født først) var umiddelbart meget friske og aktive. Jeg flyttet de begge til hundehuset om kvelden og Bruno kom straks aksepterende efter.
--
-----


--- --- --- Post-forsendelser til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg:
-- 20110215: Oversendt pr. fax som haste-sak:
     -- 001-- Det første brevet, på norsk (original): 
Til-EMD-fra-RLH-022011.html ( intern )
     + -- 001E-- Det første brevet, på engelsk: Til-EMD-fra-RLH-022011E.html ( intern )
    = Porto / frimerker: kr. 190,-
-- 20110221: Oversendt til ECHR pr. fax og e-post Application / Klageskjema,
     -- 201102-Application.html  ( intern )
     = Porto / frimerker: kr. ?

-- 20110225-to-ECHR-from-RLH.html ( intern ) - Norsk versjon: ekstern - intern
     = Porto / frimerker / konvolutter: kr. 126,- (Skjold Post i butikk).
-- 20110628, via Trygve Einar Gjerde, Libris Sams Senter 5430 Bremnes kopi-papir + blekk kr. 980,-
-- 20110702: "Trygve Einar kom omkring 8-tiden i dag tidlig og vi kjørte og fikk avsendt pakke-forsendelsen med dokumenter til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i Frankrike, med posten. Den store forsendelsen i saken. Det var en noe omstendelig prosess på grunn av uvante postkontor, vi var innom tre, men fikk det ordnet efter hvert. Omtrent 35 liter dokumenter, tilsammen omtrent 18 kg. Porto 363,- kr. x 2 pakker = 726,- kr. Trygve Einar kjørte meg hjem igjen efterpå og jeg var hjemme igjen før klokken 13, tror jeg."
--
-- 20110830-to-ECHR-from-RLH.html ( intern ) - porto ECHR kr. 95,- + porto politiet kr. 14,- = porto tilsammen kr. 109,- betalt.
--
-- 20111021-to-ECHR-from-RLH-Norway.html ( intern ) - porto ECHR, kr. 42,- betalt. 
-- -- 20111207-to-ECHR-from-RLH-Norway.html ( intern ) - porto ECHR, kr. 42,- betalt.
--
-- 20120524-to-ECHR-from-RLH-Norway.html ( intern ) - porto ECHR, kr. 157,- betalt.
--
-- 20121112-to-ECHR-from-RLH-Norway.html ( intern )porto ECHR, kr. 300,- betalt.
-- -- 20121114-to-ECHR-from-RLH-Norway.html ( intern )porto ECHR, kr. 19,- betalt. (kr. 42,- minus kr. 23,- i retur = kr. 19,-)
--

--- --- ---
z --  20100211- Inn kr. 1.200,- fra NAV Vindafjord - Vedtak ( ekstern ). -
z ----- 20100309 - Inn kr. 1.650,- fra Vedtak NAV Vindafjord (derav kr. 500,- til reise) ( ekstern )  
-- Inn 22.04. 2010 til min konto kr. 2.200,- fra NAV Vindafjord.
-- Fra NAV Vindafjord inn til min konto kr. 5.000,- for telefon-regningen - se vedtak ( ekstern ).
z ----- Krisehjelp NAV Vindafjord ca. 03.05. 2010 inn til min konto kr. 1.100,-
z ----- Fra NAV Vindafjord 01.06. 2010 kr. 1.200,- inn på min konto.
z ----- Fra NAV Vindafjord (en uke "livsopphold") 08.06. 2010 kr. 600,- inn på min konto.
z ----- Fra NAV Vindafjord 15.06. 2010 kr. 600,- inn på min konto.
z ----- Fra NAV Vindafjord? 01.07. 2010 kr. 734,- inn på min konto.
z ----- Fra NAV Vindafjord? 12.07. 2010 kr. 734,- inn på min konto.
z ----- Fra NAV Vindafjord? eller TEG? 14.07. 2010 kr. 784,- inn på min konto.
z ----- Fra NAV Vindafjord? 20.07. 2010 kr. 1465,- inn på min konto.
z ----- Fra NAV Vindafjord 13.01. 2011 kr. 500,- inn på min konto.
z -----

RLH: Min bankkonto =  3535 20 62 357 (Sparebank1)
------ Saldo min bank-konto 25.03. 2010: kr. 4.307,-  
------ Saldo min bank-konto kvelden 06.04. 2010: kr. 872,-
------ Saldo min bank-konto kvelden 14.04. 2010: kr. 323,-  
--- Saldo bank-konto kvelden 22.04. 2010 = 1.485,- kr. - og da ikke forsikring eller strøm etc. betalt.
-- -- Saldo min konto 26.04. 2010 kr. 7.560,-
-- -- Saldo min konto kvelden 26.04. 2010 kr. 936,-
-- -- Saldo min konto dagen 03.05. 2010 kr. 1.175,-  
-- -- Saldo min konto kvelden 03.05. 2010 kr. 75,-  
-- -- Saldo min konto dagen 08.06. 2010 kr. 490,-  
-- -- Saldo min konto dagen 26.06. 2010 ca. kr. 1.400,-
-- -- Saldo min konto dagen 28.06. 2010 ca. kr. 640,-  
-- -- Saldo min konto dagen 30.06. 2010 kr. 17,-  
-- -- Saldo min konto kvelden 02.07. 2010 ca. kr. 60,-?-  
-- -- Saldo min konto kvelden 25.11. 2010 ca. kr. 99,-  
-- -- Saldo min konto dagen 16.12. 2010 kr. 17.267,-  
-- --
Saldo min konto dagen 21.12. 2010 kr. 1.972,-  
-- -- Saldo min konto først på dagen 04.01. 2011 kr. 1.217,-
--------- 2011:
-- -- Saldo min konto sist på dagen 04.01. 2011 kr. 17,-
-- --
Saldo min konto dagen 15.01. 2011 kr. 517,-
-- -- Saldo min konto dagen 21.01. 2011 kr. 415,47,-  
-- -- Saldo min konto dagen 07.02. 2011 kr. 215,47,-  
-- --
Saldo min konto dagen 01.03. 2011 kr. 413,10,-
-- -- Saldo min konto 05.03. 2011 kr. 413,10,-
-- -- Saldo min konto 21.03. 2011 kr. 823,76-  
-- -- Saldo min konto 05.04. 2011 kr. 57,76-  
-- -- Saldo min konto 25.04. 2011 kr. 7.861,34 -  
-- -- Saldo min konto 26.04. 2011 kr. 2.921,-  
-- -- Saldo min konto 28.04. 2011 kr. 2.559,-  
-- -- Saldo min konto 01.05. 2011 kr. 20,93,-  
-- -- Saldo min konto 25.05. 2011 kr. 11.543,93,-  
-- -- Saldo min konto 26.05. 2011 kr. 7.014,-  
-- -- Saldo min konto 09.06. 2011 kr. 37,-  
-- -- Saldo min konto 19.06. 2011 kr. 11.116,- 
-- -- Saldo min konto 20.06. 2011 kr. 6.616,- 
-- -- Saldo min konto kvelden 25.06. 2011 kr. 2.138,-
-- -- Saldo min konto 05.07. 2011 kr. 2.078,- 
-- -- Saldo min konto middag 20.07. 2011 kr. 10.564,-
-- -- Saldo min konto middag 10.08. 2011 kr. 3.778,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 31.08. 2011 kr. 10.324,-
-- -- Saldo min konto kvelden 12.09. 2011 kr. 8.408,53-
-- -- Saldo min konto dagen 13.09. 2011 kr. 2.159,-
-- -- Saldo min konto dagen 17.09. 2011 kr. 2.159,93-
-- -- Saldo min konto dagen 18.09. 2011 kr. 358,-
-- -- Saldo min konto kvelden 06.10. 2011 kr. 3.649,17-
-- -- Saldo min konto kvelden 07.10. 2011 kr. 1.533,- 
-- -- Saldo min konto kvelden 04.11. 2011 kr. 490,-
-- -- Saldo min konto 04.12. 2011 kl. 03 kr. 7.406,55
-- -- Saldo min konto 05.12. 2011 kl. 09 kr. 3.975,- 
-- -- Saldo min konto kvelden 09.12. 2011 kl. 09 kr. 19.713,-
-- -- Saldo min konto 10.12. 2011 kl. 16.15 kr. 18.742,- 
-- -- Saldo min konto 21.12. 2011 kl. 11 kr. 14.180,- 
-- -- Saldo min konto 27.12. 2011 kl. 12.30 kr. 11.527,-
-- -- Saldo min konto 30.12. 2011 kr. 10.047,-
-- -- Saldo min konto formiddag 05.01. 2012 kr. 10.038,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 05.01. 2012 kr. 9.555,-
-- -- Saldo min konto formiddag 09.01. 2012 kr. 9.555,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 09.01. 2012 kr. 7.745,-
-- -- Saldo min konto kvelden 16.01. 2012 kr. 7.745,-
-- -- Saldo min konto morgen 17.01. 2012 kr. 4.818,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 23.01. 2012 kr. 13.824,-
-- -- Saldo min konto formiddag 29.01. 2012 kr. 11.185,- 
-- -- Saldo min konto formiddag 20.02. 2012 kr. 16.192,- 
-- -- Saldo min konto morgen 14.03. 2012 kr. 10.735,- 
-- -- Saldo min konto kvelden 14.03. 2012 kr. 10.035,-
-- -- Saldo min konto morgen 17.03. 2012 kr. 7.819,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 24.03. 2012 kr. 16.896,-
-- -- Saldo min konto formiddag 28.03. 2012 kr. 14.795,-
-- -- Saldo min konto kvelden 31.03. 2012 kr. 13.062,-
-- -- Saldo min konto formiddag 05.04. 2012 kr. 11.216,-
-- -- Saldo min konto kvelden 11.04. 2012 kr. 9.563,31-
-- -- Saldo min konto morgenen 12.04. 2012 kr. 8.624,-  
-- -- Saldo min konto morgenen 14.04. 2012 kr. 6.957,- 
-- -- Saldo min konto kvelden 18.04. 2012 kr. 6.243,-
-- -- Saldo min konto dagen 21.04. 2012 kr. 16.651,-
-- -- Saldo min konto dagen 08.05. 2012 kr. 12.292,-
-- -- Saldo min konto dagen 11.05. 2012 kr. 10.376,-
-- -- Saldo min konto morgenen 23.05. 2012 kr. 21.202,-  
-- -- Saldo min konto dagen 25.05. 2012 kr. 18.386,-
-- -- Saldo min konto dagen 05.06. 2012 kr. 16.524,- 
-- -- Saldo min konto efterdagen 05.06. 2012 kr. 13.417,-  
-- -- Saldo min konto efterdagen 13.06. 2012 kr. 7.859,-
-- -- Saldo min konto efterdagen 16.06. 2012 kr. 6.056,-
-- -- Saldo min konto morgenen 23.06. 2012 kr. 16.595,-
-- -- Saldo min konto efterdagen 29.06. 2012 kr. 13.820,-
-- -- Saldo min konto morgenen 07.07. 2012 kr. 10.752,-
-- -- Saldo min konto kvelden 13.07. 2012 kr. 8.280,-
-- -- Saldo min konto dagen 24.07. 2012 kr. 20.463,-
-- -- Saldo min konto dagen 04.08. 2012 kr. 17.026,-
-- -- Saldo min konto dagen 18.08. 2012 kr. 27.969,-
-- -- Saldo min konto dagen 20.08. 2012 kr. 25.973,-
-- -- Saldo min konto efterdagen 20.09. 2012 kr. 18.275,- 
-- -- Saldo min konto morgen 22.09. 2012 kr. 16.357,-
-- -- Saldo min konto kvelden 26.09. 2012 kr. 14.923,-
-- -- Saldo min konto kvelden 28.09. 2012 kr. 13.292,-
-- -- Saldo min konto formiddag 06.10. 2012 kr. 11.172,-
-- -- Saldo min konto morgen 13.10. 2012 kr. 8.917,-
-- -- Saldo min konto kvelden 18.10. 2012 kr.  15.620,-
-- -- Saldo min konto formiddag 19.10. 2012 kr.  13.785,-
-- -- Saldo min konto morgen 23.10. 2012 kr. 11.560,-  
-- -- Saldo min konto eftermiddag 26.10. 2012 kr. 9.005,-  
-- -- Saldo min konto morgen 03.11. 2012 kr. 7.328,-  
-- -- Saldo min konto kvelden 09.11. 2012 kr. 5.082,-  
-- -- Saldo min konto kvelden 14.11. 2012 kr. 3.582,-
-- -- Saldo min konto formiddag 17.11. 2012 kr. 2.320,-
-- -- Saldo min konto kvelden 21.11. 2012 kr. 15.012,-
-- -- Saldo min konto middag 23.11. 2012 kr. 12.570,- 
-- -- Saldo min konto eftermiddag 30.11. 2012 kr. 10.456,-
-- -- Saldo min konto morgen 08.12. 2012 kr. 8.352,-
-- -- Saldo min konto kvelden 10.12. 2012 kr. 5.280,-
-- -- Saldo min konto morgen 12.12. 2012 kr. 24.979,- + MasterCard.
-- -- Saldo min konto eftermiddag 14.12. 2012 kr. 22.821,-
-- -- Saldo min konto middag 21.12. 2012 kr. 18.765,-
-- -- Saldo min konto formiddag 31.12. 2012 kr. 14.864,-
-- -- Saldo min konto dagen 10.01. 2013 kr. 13.558,-
-- -- Saldo min konto dagen 11.01. 2013 kr. 11.440,- 
-- -- Saldo min konto morgen 17.01. 2013 kr. 24.656,-
-- -- Saldo min konto dagen 18.01. 2013 kr. 22.447,-
-- -- Saldo min konto kvelden 19.01. 2013 kr. 21.456,-
-- -- Saldo min konto dagen 27.01. 2013 kr. 17.255,-
-- -- Saldo min konto dagen 02.02. 2013 kr. 15.762,-
-- -- Saldo min konto morgen 04.02. 2013 kr. 15.737,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 22.02. 2013 kr. 19.798,- 
-- -- Saldo min konto kvelden 02.03. 2013 kr. 17.115,- 
-- -- Saldo min konto formiddag 11.03. 2013 kr. 15.244,- 
-- -- Saldo min konto eftermiddag 12.03. 2013 kr. 10.961,-
-- -- rlh, 15.03. 2013: -- --> kr. 1.400,-?? (12.361,- minus 10.961,-)?? - Fra NAV Vindafjord; henv.:
20130315-Til-Politiet-og-NAV-fra-RLH.html ( ekstern )
-- -- Saldo min konto eftermiddag 15.03. 2013 kr. 12.361,- 
-- -- Saldo min konto kvelden 15.03. 2013 kr. 10.412,-
-- -- Saldo min konto kvelden 20.03. 2013 kr. 17.255,-
-- -- Saldo min konto kvelden 22.03. 2013 kr. 15.591,-
-- -- Saldo min konto formiddag 02.04. 2013 kr. 12.251,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 05.04. 2013 kr. 8.341,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 15.04. 2013 kr. 5.365,-
-- -- Saldo min konto tidlig 19.04. 2013 kr. 15.957,-
-- -- Saldo min konto formiddag 19.04. 2013 kr. 13.913,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 26.04. 2013 kr. 9.847,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 29.04. 2013 kr. 9.527,-
-- -- Saldo min konto formiddag 03.05. 2013 kr. 7.140,-
-- -- Saldo min konto kvelden 10.05. 2013 kr. 4.682,-
-- -- Saldo min konto morgen 13.05. 2013 kr. 3.382,-
-- -- Saldo min konto formiddag 23.05. 2013 kr. 11.581,- 
-- -- Saldo min konto kvelden 23.05. 2013 kr. 10.664,- 
-- -- Saldo min konto natt til 30.05. 2013 kr. 8.001,- 
-- -- Saldo min konto formiddag 04.06. 2013 kr. 5.719,-
-- -- Saldo min konto formiddag 10.06. 2013 kr. 2.033,-
-- -- Saldo min konto formiddag 14.06. 2013 kr. 26,-
-- -- Saldo min konto formiddag 20.06. 2013 kr. 9.851,-  
-- -- Saldo min konto morgen 21.06. 2013 kr. 9.163,- 
-- -- Saldo min konto eftermiddag 26.06. 2013 kr. 6.284,- 
-- -- Saldo min konto middag 28.06. 2013 kr. 3.949,- 
-- -- Saldo min konto middag 05.07. 2013 kr. 1.493,-
-- -- Saldo min konto morgen 08.07. 2013 kr. 152,- 
-- -- Saldo min konto morgen 25.07. 2013 kr. 9.997,-
-- -- Saldo min konto middag 09.08. 2013 kr. 2.710,-
-- -- Saldo min konto morgen 06.09. 2013 kr. 8.328,-
-- -- Saldo min konto morgen 07.09. 2013 kr. 5.884,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 21.09. 2013 kr. 11.112,-
-- -- Saldo min konto middag 08.10. 2013 kr. 5.661,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 11.10. 2013 kr. 2.053,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 20.10. 2013 kr. 15.505,-
-- -- Saldo min konto middag 20.10. 2013 kr. 10.873,-
-- -- Saldo min konto kvelden 09.11. 2013 kr. 7.108,-
-- -- Saldo min konto formiddag 23.11. 2013 kr. 14.631,-
-- -- Saldo min konto eftermiddag 29.11. 2013 kr. 10.942,-
-- -- Saldo min konto dagen 07.12. 2013 kr. 8.374,-
-- -- Saldo min konto formiddagen 14.12. 2013 kr. 23.589,-
-- -- Saldo min konto eftermiddagen 27.12. 2013 kr. 15.963,-
-- -- Saldo min konto kvelden 07.01. 2014 kr. 7.984,-
-- -- Saldo min konto morgen 12.01. 2014 kr. 984,-
-- -- Saldo min konto (Spb1) morgen 25.01. 2014 kr. 2.427,-
-- & Saldo min konto (Pb) morgen 25.01. 2014 kr. 8.857,- (minus 3.375,- kr. F&S) = 5.482,- kr. -
-- -- Saldo min konto (Spb1) kvelden 04.02. 2014 kr. 2.367,-
-- & Saldo min konto (Pb) kvelden 04.02. 2014 kr. 2.621,- (minus 3.375,- kr. F&S) = minus 754,- kr. -
-- -- Saldo min konto (Spb1) dagen 20.02. 2014 kr. 3.362,-
-- & Saldo min konto (Pb) dagen 20.02. 2014 kr. 10.437,- (minus 3.375,- kr. F&S) = 7.062,- kr. -
-- -- Saldo min konto (Spb1) morgen 22.02. 2014 kr. 3.362,-
-- & Saldo min konto (Pb) morgen 22.02. 2014 kr. 1.745,- (minus 3.375,- kr. F&S) = minus 1.630,- kr. -
-- -- Saldo min konto (Spb1) dagen 20.03. 2014 kr. 2.393,-
-- -- Saldo min konto (Spb1) kvelden 12.04. 2014 kr. 3.127,-
-- -- Saldo min konto (Spb1) dagen 30.04. 2014 kr. 1.743,-
-- & Saldo min konto (Pb) dagen 30.04. 2014 ca. kr. 2.044,- (minus 3.375,- kr. F&S) = minus 1.331,- kr. -
-- -- Saldo min konto (Spb1) morgen 19.05. 2014 kr. 2.729,-
-- -- Saldo min konto (Spb1) dagen 17.06. 2014 kr. 862,-
-- & Saldo min konto (Pb) dagen 17.06. 2014 ca. kr. 529,- (minus 3.375,- kr. F&S) = minus 2.846,- kr. -
-- -- Saldo min konto (Spb1) morgen 20.06. 2014 kr. 3.312,-
-- & Saldo min konto (Pb) kvelden 20.06. 2014 ca. kr. 6.579,- (minus 3.375,- kr. F&S) = 3.204,- kr. -
-- -- Saldo min konto (Spb1) morgen 10.07. 2014 kr. 1.625,-
-- & Saldo min konto (Pb) morgen 10.07. 2014 ca. kr. 1.432,- (minus 3.375,- kr. F&S) = minus 1.943,- kr. -
-- -- Saldo min konto (Spb1) eftermiddag 19.07. 2014 kr. 5.161,-
-- & Saldo min konto (Pb) kvelden 19.07. 2014 ca. kr. 9.463,- (minus 3.375,- kr. F&S) = 6.088,- kr. -
-- -- Saldo min konto (Spb1) eftermiddag 29.07. 2014 kr. 1.338,-
-- & Saldo min konto (Pb) kvelden 29.07. 2014 ca. kr. 6.806,- (minus 3.375,- kr. F&S) = 3.431,- kr. - minus 3 x reservert transaksjon (621,28 - 997,00 -252,41) = 1.561,- -
-- & Saldo min konto (Pb) eftermiddag 08.08. 2014 ca. kr. 4.219,- (minus 3.375,- kr. F&S) = 844,- kr. - minus x reservert transaksjon. -
-- -- Saldo min konto (Spb1) morgen 20.08. 2014 kr. 3.340,-
-- & Saldo min konto (Pb) morgen 20.08. 2014 ca. kr. 537,- + 9.000,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Spb1) morgen 26.08. 2014 kr. 518,-
-- & Saldo min konto (Pb) morgen 26.08. 2014 ca. kr. 5.135,- minus 3.375,- kr. F&S = 1.760,- kr. -
-- & Saldo min konto (Pb) eftermiddag 30.08. 2014 ca. kr. 2.345,- minus 3.375,- kr. F&S = minus 1.030,- kr. -
-- -- Saldo min konto (Spb1) morgen 03.10. 2014 kr. 267,-
-- & Saldo min konto (Pb) morgen 03.10. 2014 ca. kr. 2.269,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Spb1) kvelden 21.10. 2014 kr. 1.318,-
-- & Saldo min konto (Pb) kvelden 21.10. 2014 ca. kr. 4.871,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 28.10. 2014 ca. kr. 1.373,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 14.11. 2014 ca. kr. 2.785,- minus 3.375,- kr. F&S
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddag 05.12. 2014 ca. kr. 327,- minus 3.375,- kr. F&S - minus MC 6.223,- kr.
-- -- Saldo min konto (Spb1) kvelden 14.12. 2014 kr. 2.443,-
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 14.12. 2014 ca. kr. 10.358,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 24.12. 2014 ca. kr. 7.501,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 14.12. 2014 ca. kr. 8.593,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 18.12. 2014 ca. kr. 305,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Spb1) dagen 22.01. 2015 ca. kr. 973,-
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 23.01. 2015 ca. kr. 4.171,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 02.02. 2015 ca. kr. 1.469,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Spb1) dagen 24.02. 2015 ca. kr. 6.431,- 
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 24.02. 2015 ca. kr. 173,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Spb1) dagen 14.03. 2015 ca. kr. 1.300,- 
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 14.03. 2015 ca. kr. 455,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Spb1) eftermiddagen 19.03. 2015 ca. kr. 2.310,- 
-- -- Saldo min konto (Spb1) eftermiddagen 31.03. 2015 ca. kr. 872,-
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 07.04. 2015 ca. kr. 709,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddagen 18.04. 2015 ca. kr. 6914,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddagen 04.05. 2015 ca. kr. 534,- minus 3.375,- kr. F&S - & minus 2.142,- Master Card. -
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 14.05. 2015 ca. kr. 11.634,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 15.05. 2015 ca. kr. 9.498,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 05.06. 2015 ca. kr. 708,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 30.06. 2015 ca. kr. 12.276,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddagen 07.07. 2015 ca. kr. 9.834,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 14.07. 2015 ca. kr. 7.967,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 17.07. 2015 ca. kr. 10.126,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) morgen 25.07. 2015 ca. kr. 5.901,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 30.07. 2015 ca. kr. 4.867,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 31.07. 2015 ca. kr. 1.284,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 20.08. 2015 ca. kr. 6.348,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) formiddagen 31.08. 2015 ca. kr. 112,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddagen 22.09-30.09. 2015 ca. kr. 4.792,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddagen 19.10. 2015 ca. kr. 10.481,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddagen 28.10. 2015 ca. kr. 5.310,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddagen 07.11. 2015 ca. kr. 924,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) natt til 21.11. 2015 ca. kr. 11.039,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC eftermiddag 04.12. 2015 kr. 3.100,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddag 04.12. 2015 ca. kr. 2.548,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddag 30.12. 2015 ca. kr. 15.548,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC kvelden 30.01. 2016 kr. 2.842,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 30.01. 2016 ca. kr. 22.121,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC kvelden 12.02. 2016 kr. 2.326,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 12.02. 2016 ca. kr. 316,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC kvelden 19.02. 2016 kr. 3.736,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 19.02. 2016 ca. kr. 10.175,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) natt til 21.02. 2016 ca. kr. 8.107,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) dagen 28.02. 2016 ca. kr. 3.969,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC kvelden 03.03. 2016 kr. 753,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 03.03. 2016 ca. kr. 3.568,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) morgen 08.03. 2016 ca. kr. 1.465,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 25.03. 2016 ca. kr. 3.114,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 20.04. 2016 ca. kr. 3.320,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC kvelden 03.05. 2016 kr. 140,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 03.05. 2016 ca. kr. 136,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) formiddag 21.05. 2016 ca. kr. 4.365,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC eftermiddag 13.06. 2016 minus kr. 8.244,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddag 13.06. 2016 ca. kr. 3.237,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC eftermiddag 17.06. 2016 kr. 745,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddag 17.06. 2016 ca. kr. 19.788,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddag 25.06. 2016 ca. kr. 13.193,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC kvelden 01.07. 2016 kr. 3.757,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 01.07. 2016 ca. kr. 7.980,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 08.07. 2016 ca. kr. 5.802,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC kvelden 08.07. 2016 kr. 1.876,- -
-- -- Saldo MC formiddagen 16.07. 2016 kr. 642,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) formiddagen 16.07. 2016 ca. kr. 5.104,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC formiddagen 19.07. 2016 kr. 1.147,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) formiddagen 19.07. 2016 ca. kr. 15.107,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC natt til 02.08. 2016 kr. 30,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) natt til 02.08. 2016 ca. kr. 4.590,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- --
Saldo min konto (Pb) formiddag 19.08. 2016 ca. kr. 6.220,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC formiddag 19.08. 2016 kr. 385,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) formiddag 19.09. 2016 ca. kr. 12.525,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC formiddag 19.08. 2016 kr. 768,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) kvelden 21.09. 2016 ca. kr. 6.171,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- -- Saldo MC eftermiddag 30.09. 2016 kr. minus 957,- -
-- -- Saldo min konto (Pb) eftermiddag 30.09. 2016 ca. kr. 1.110,- minus 3.375,- kr. F&S -
-- --
-- --

Div:
-- 04. jan 2016  Visa-kostnad Årspris Kort Med Visa - 2016, 04. jan 2016 betalt (trukket) kr. 275,00 --
--

--- --- --- Gjeld - skyld:
--- --- Frøydis & Stauda konto med saldo 3.400 kroner:
-- Tilbakeført Frøydis og Stauda 22.02. 2010 tg kr. (3000,- + 375,-) 3.375,-
-- Lånt tg 26.04. 2010 kr. 2.000,- fra Frøydis og Stauda sin konto til inn min konto.
--- Lån 19.05. 2010 kr. 2.500,- fra Frøydis og Stauda sin konto. Tilbakebetalt tg kr. 3.000,- 25.06.2010. 
-- Tilbake-betalt Frøydis og Stauda tg 03.05. 2010 kr. 1.700,- Deres saldo skal være og er nu kr. 3.400,-
-- Kr. 1.100,- overført til Frøydis og Stauda tg. 03.05. 2010 for bet. til Kjetil Skartland (1.200,- ).
-- Tilbakebetalt 25.11. 2010 Frøydis og Stauda kr. 2.800,- tg. Deres saldo skal være kr. 3.400,- og er nu 2.900,- Jeg enda altså skyldig 500,- kr.
-- Deres saldo 21.12. 2010 er kr. 2.148,48. Jeg er dermed skyldig 3.400 minus 2.149 = kr. 1.251,-
-- Deres saldo 04.01. 2011 kr. 542,-
--
Deres saldo kvelden 06.01. 2011 kr. 42,-
-- Tilbakeført Frøydis og Stauda 20.01. 2011 tg kr. 3.400,-
-- Deres saldo dagen 07.02. 2011 kr. 990,-
-- Tilbakeført Frøydis og Stauda 18.02. 2011 tg kr. 3.400,-
-- 01.03. 2011: Deres saldo (3.400,-) + gaven ca. 25.02. 2011 fra farmor (kr. 5.000,-) minus fratrekk uttak = kr. 6.978, 56.
-- 05.03. 2011: Deres saldo (3.400,-) + gaven ca. 25.02. 2011 fra farmor (kr. 5.000,-) minus fratrekk uttak = kr. 5.908,46.
-- 09.03. 2011: Deres saldo (3.400,-) + gaven ca. 25.02. 2011 fra farmor til meg (kr. 5.000,-) minus fratrekk uttak = kr. 3.928,61.
-- Deres saldo 21.03. 2011 er kr. 137,-. Jeg er dermed skyldig 3.400 minus 137,- = kr. 3.263,-
-- Deres saldo 06.04. 2011 er kr. 503,02,-. Jeg er dermed skyldig 3.400 minus 503,02 = kr. 2.897,-
-- Deres saldo 25.04. 2011 er kr. 0,-. Jeg er dermed skyldig 3.400, -
-- Deres saldo 26.04. 2011 er kr. 3.400,-. Jeg er dermed skyldig 0, -
-- Deres saldo 26.05. 2011 er kr. 4.582,-. Jeg er dermed skyldig 0, -
-- Deres saldo kvelden 10.06. 2011 er kr. 2.434,-. Jeg er dermed skyldig kr. 966, -
-- Deres saldo 20.06. 2011 er kr. 4.466,-. Jeg er dermed skyldig 0, - 
-- Deres saldo 05.07. 2011 er kr. 5.566,-. Jeg er dermed skyldig 0, -
-- Deres saldo kvelden 20.07. 2011 er kr. 3.415,-. Jeg er dermed skyldig 0, -
-- Deres saldo middag 10.08. 2011 er kr. 3.414,-. Jeg er dermed skyldig 0, -
--
-- ---- Min "deres" (buffer) pg-konto 0533 38 85 605 "saldo" 12.01. 2014 innestående kr. 17.299,- Derfra minus gjeld Frøydis og Stauda 3.375,- kr. og bestilt pc-utstyr fra siba.no 26.12. 2013 for 6.086,- kr. og pc-utstyr bestilt netonnet.no 12.01. 2014 ca. 7000,- kr. Dvs. 17.299,- kr. minus 3.375,- kr. minus 6.086,- kr. minus 7.000,- kr. = gir 838,- kr. reell min saldo pr. 12.01. 2014. - Innestående saldo pr. kvelden 14.01. 2014 = ca. 11.158,- kr. -
-- Fra Siba.no, ordrenummer Z1714769, pc-utstyr 26.12. 2013 for 6.086,- kr,- (inkl. frakt), betalt pr. postoppkrav 01.2014. -
-- Fra NetOnNet.com, ordrenr: 12102887, pc-utstyr 12.01. 2014 for 6.995,- kr. (inkl. frakt), betalt pr. nettbank, levert pr. post 01.2014. -
-- Fra Cdon.com, ordernr: 42396277, pc-utstyr 18.01. 2014 for totalbeløp 1.963,- kr. (inkl. frakt), betalt pr. nettbank, levert pr. post 24.01.2014. -
-- Fra Cdon.com, ordernr: 42566568, filmer 01.02. 2014 for totalbeløp 1.696,- kr. (inkl. frakt), betalt pr. nettbank, leveres pr. post. -
-- Fra Telenor, Trådløs Bredbåndsruter 4G med Mobilt Bredbånd L (580000459659), mottatt pr. post 24.01. 2014, skal betales med 1,- kr. + frakt 49,- kr = Total, inkl frakt og mva 50,- kr. -
--

--- --- Master Card kreditt Sparebank1:
-- Regning Master Card Gold totalt pr. 15.03. 2010 skyldig kr. 9.295,- Evt. månedlig betale 2,5% av totalsum. Dvs. minimum kr. 476,- forfall ca. 20. hver måned. Betalt 23.03. 2010 tg kr. 476. 
-- Regning Master Card Gold totalt pr. 09.04. 2010 skyldig kr. 9.004,- Evt. månedlig betale 2,5% av totalsum. Dvs. minimum kr. 250,- forfall ca. 20. hver måned.
--
Uttak 10.04. 2010 kr. 2.000,- -- Regning Master Card Gold totalt pr. 15.04. 2010 skyldig kr. 11.295,- Evt. månedlig betale 2,5% av totalsum. Dvs. minimum kr. 500,-? forfall ca. 20. hver måned.
-- MasterCard Sparebank1 minimum kr. 250,- forfall 20.04. 2010. Betalt.
z-- MasterCard Sparebank1 skyldig kr. 12.052,- Betalt tg 19.05. 2010 avdrag kr. 302,-
z-- MasterCard Sparebank1 skyldig kr. 12.518,- Betalt tg 24.06. 2010 avdrag kr. 350,-
-Sparebank1 MasterCard Gold skyldig 12.414 pr. 05.07.2010. Avdrag kr. 350,- betalt tg 25.07. 2010. (Betalings-frist 20.07.2010.)
z-- MasterCard Sparebank1 skyldig kr. 12.312,- Betalt tg 25.08. 2010 avdrag kr. 500,-
-- Sparebank1 MasterCard Gold skyldig 18.999,66 pr. 05.11.2010. Avdrag minimum å betale kr. 474,99. Betalings-frist 20.11.2010. Betalt kr. 1.000,- tg 25.11. 2010.
-- Sparebank1 MasterCard Gold skyldig 18.325 pr. 03.12.2010. Avdrag minimum å betale kr. 458,13. Betalings-frist 20.12.2010. Jeg betalte nu heller kr. 13.000 dato 17.12. 2010 pr. tg.  
--
Sparebank1 MasterCard Gold skyldig 5.574,27 pr. 05.01.2011. Avdrag minimum å betale kr. 250,00. Betalings-frist 20.01.2011. Ikke betalt.
-- Regning Master Card Gold totalt pr. 05.01. 2011 skyldig kr. 5.574,27. Evt. månedlig betale 2,5% av totalsum. Dvs. minimum kr. 250,- forfall ca. 20. hver måned. Betalt 20.01. 2011 tg kr. 5.575,00. 
-- Sparebank1 MasterCard Gold 06.01.2011, skyldig 0,- kr.
-- Sparebank1 MasterCard Gold 12.12.2012, skyldig kr. 1.003,92- (hunwww), betalt pr. tg. 12.12. 2012 kr. 3.000,- Tilgode (saldo) kr. 1997,-
-- Sparebank1 MasterCard Gold 03.01.2013, ABBYY FineReader11CE, inklusivt shipping/frakt, kr. 1.154,- Tilgode (saldo) kr. 839,-
(( -- Posten, tollavgift kr. x betalt kontant. + Tollavgift DHL Express kr. 370,- (inklusivt utleggsgebyr kr. 130,-) betalt pr. tg 15.04. 2013. Pluss Sergel Norge AS 29.04. 2013 kr. 320,51,-)) -
-- Sparebank1 MasterCard Gold 15.04.2013 saldo kr. 839,32, - 2 stk. harddisk, Komplett.no, tilsammen kr. 2.032,- betalt (kr. 1.300,-) pr. tg 13.05. 2013. - ny saldo ca. kr. 108,- -
-- Fra Siba.no 26.12. 2013 bestilt pc-utstyr 6.086,- kr. pr. postoppkrav. Betalt kontant pr. postoppkrav 06.01. 2014. Pengene 07.01. 2014 overført fra min Spb1 konto til "min" pg-konto 0533 38 85 605. Og vil derfra nokså snart bli tatt ut. -
-- Fra netonnet.no 12.01. 2013 bestilt pc-utstyr ca. 6.995,- kr. pr. postoppkrav.
Pengene 12.01. 2014 overført fra min Spb1 konto til "min" pg-konto 0533 38 85 605. Og vil derfra bli tatt ut for å betale. -
-- Fra cdon.com, 18.01. 2014 ordernr. 42396277, bestilt og betalt for 1.963,- kr. -
-- Fra cdon.com, 01.02. 2014 ordernr. 42566568, bestilt og betalt for 1.696,- kr. - & 22.02. 2014 ordrenr. 42792304 (2 stk. hardisk + 2 filmer) kr. 2.433,- betalt.
-- Fra Ps.no, ordrenummer: 6660455 (ruter + sd-kort) fra 08.02.2014 kr. 2.415,- betalt.
-- Sparebank1 MasterCard Gold 16.06. 2014 saldo kr. minus 980,59. Betalt 17.06. 2014 kr. 1.000,- Ny saldo 17.06. 2014 = kr. 19,-
--
-- Lån 07.05. 2014 fra farmor kr. 5.000.- Ikke tilbakebetalt pr. 19.05. 2014.
-- Lån 12.09. 2016 fra farmor kr. 12.000.- Ikke tilbakebetalt pr. 19.09. 2016. - Kr. 1.000,- tilbakebetalt pr. nb. 21.09. 2016. -

--- --- --- Hus-lån. Betales autotrekk: -- Hus-lån, kr. 1.471,- kr. månedlig, forfall ca. 20. i hver måned - Auto-trekk.
z -- Hus-lån kr. 1.465,- mnd. trukket 22.03. 2010. Betalt.
z -- Hus-lån kr. 1.465,- mnd. trukket 20.04. 2010. Betalt.
z--- Hus-lån, kr. 1.465,- månedlig autotrekk. 20.05. 2010. Betales av NAV Vindafjord 20.05. 2010. -
z -- Hus-lån, kr. 1.465,- månedlig autotrekk. 20.06. 2010. Betalt av NAV.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 20.07. 2010. Betalt - auto-trekk.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 20.08. 2010. Betalt - auto-trekk.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 20.09. 2010. Betalt - auto-trekk.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 22.10. 2010. Betalt - auto-trekk.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 22.11. 2010. Betalt - auto-trekk.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 22.12. 2010. Betalt - auto-trekk.
z
-- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 20.01. 2011. Betalt - auto-trekk.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 20.02. 2011. Betalt - auto-trekk.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 20.03. 2011. Betalt - auto-trekk.
z -- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 20.04. 2011. Betalt - auto-trekk.
z -- osv.
z -- Hus-lån, kr. 1.478,- månedlig autotrekk. 20.07. 2011. Betalt - auto-trekk.
z -- osv. til ferdig nedbetalt 2014 eller 2015? -


x    -- 31.03. 2010: Betalt gebyr kr. 60.- konto Sparebank1.
x--- Gebyr Sparebank1 - 31.05. 2010 kr. 60,- trukket / betalt.
x--- Gebyr Sparebank1 - 30.06. 2010 kr. 60,- trukket / betalt.
x--- Gebyr Sparebank1 - 30.07. 2010 kr. 60,- ? enda ikke trukket / betalt.
x--- osv.


--- --- --- Bil - bruk og vedlikehold:
-- Betalt av NAV Vindafjord 22.03. 2010? eller senere?: -- Regning årsavgift bil Chrysler kr. 2.790,-
Betalingsfrist 22.03. 2010. (Denne fikk jeg 22.03. 2010 beskjed fra NAV Vindafjord om at de betaler, - men ingen av de andre regningene.)
z-- Tilleggsavgift (for sen betaling) Årsavgift bil Chrysler kr. 250,- betalt tg 19.05. 2010. -
-- Gjenåpnet mitt direkte-medlemskap i Falck (tidl. Falken) pr. telefon i dag 22.02. 2010, men jo for den nye bilen. Våger ikke være uten mere, i tilfelle om noe skulle skje. Koster omkring ca. 500,- kr. pr. halvår? Ikke betalt.
x -- Falck Redning AS kr. 641,- tg betalt 04.03. 2010.
-- Falck Redning AS / Bil, (periode 01.08.2010 - 31.01.2010), forfall-dato 25.07.2010 betalt tg 25.07. 2010 kr. 726,- rlh ok.
-- 
Falck Redning AS / Bil, kr. 826,- (periode 01.02.2011 - 31.07.2011), forfall-dato 25.01.2011. Betalt pr. tg 20.01. 2011.
-- Falck Redning AS / Bil, kr. 1.651,00,- (periode 01.08.2011 - 31.07.2012), betalingspåminnelse, forfall-dato 11.08.2011 og 10.09. 2011. Betalt pr. tg 13.09. 2011. 
--

--
-- Års-avgift bilen 2011, Chrysler 1999 kr. 2.840,- betalings-frist 21.03. 2011. Betalt pr. tg 21.03. 2011.
--

--- EU-kontroll før utgangen av januar 2011. Kr. ? Enda ikke gjort eller betalt. Fikk efterpå brev om at bilen av-skiltes hvis ikke det ordnes med EU-kontroll før utgangen av februar 2011.
-- Jeg ble derefter Varslet om avskilting om ikke EU-kontroll ordnes før utgangen av februar 2011.
-- Arild Austrheim og en til fra Vindafjord lensmannskontor kom her 31.07. 2011 og av-skiltet bilen med begrunnelse i manglende utført EU-kontroll.
--

-- Bot 30.04. 2010 Sandnes kjørt noen m uten sele, kr. 1.500,- (frist 21.05. 2010), betalt. Bot (uten sele noen meter) bilen Sandnes betalt tg 19.05. 2010 kr. 1.500,-
-- Europark parkeringsbot 08.03. 2010 Stavanger kr. 770,- (inkl. purregebyr kr. 60,-) forfall 26.04. 2010. Betalt.
-- Europark parkeringsbot 09.03. 2010 Stavanger kr. 770,- (inkl. purregebyr kr. 60,-) forfall 26.04. 2010. Betalt.

z -- Ferje-billett 27.04. 2010 til Sandnes kr. 161,- (+ Idun kr. 35,-) betalt.
z -- Ferje-billett 30.04. 2010 fra Sandnes kr. 161,- betalt.
z -- Bilen kjørt ca. 240 km tur retur Tindeland Sandnes 27.-30.04. 2010.

x -- Haugalandspakken AS bompenger kr. 120,- Betalt 04.03. 2010 tg.
-- Bompenger Haugalandspakken AS, kr. 120,- (betalingsfrist 23.04. 2010). Betalt.
-- Bom-penger Stavanger Sandnes 27.-30.04. 2010 kr. ?
-- Bompenger Haugalandspakken as kr. 120,- forfall 23.04. 2010. Betalt.
z-- Bompenger Haugalandpakken as betalt tg 19.05. 2010 kr. 24,-
z-- Bompenger Haugalandpakken as betalt tg 25.08. 2010 kr. 60,-
 z-- Bom-penger Nord-Jæren Bompengeselskap AS kr. 120,- bet.frist 23.06. 2010, ikke betalt. Betalt tg 24.06. 2010.
 z-- Bom-penger Haugalandspakken as kr. 96,- bet.frist 29.06. 2010, ikke betalt. Betalt tg 24.06. 2010.
-- Bom-penger Haugalandspakken as kr. 60,- bet.frist 27.08. 2010. Betalt tg 25.10. 2010.
-- Bom-penger Haugalandspakken as kr. 156,- bet.frist 27.09. 2010. Betalt tg 27.09. 2010.
-- Bom-penger Haugalandspakken as kr. 84,- bet.frist 22.11. 2010. Betalt tg 25.11. 2010.
-- Bom-penger Haugalandspakken as kr. 36,- bet.frist 20.12. 2010. Betalt tg 17.12. 2010.
-- Bom-penger Haugalandspakken as kr. 24,- bet.frist 22.02. 2011. Betalt tg 18.02. 2011.
-- Bom-penger Haugalandspakken as kr. 120,- bet.frist 19.01. 2011. Derefter Purring med ny betalingsfrist 08.03. 2011. Betalt tg 18.02. 2011.
--z-- Parkering Stavanger 27.04. 2010 kr. 18,- betalt.
z-- 28.07. 2010 Parkeringsavgift Haugesund Parkering kr. 30,- betalt.
-- 05.11. 2010 Parkeringsavgift Haugesund Parkering kr. 10,- betalt.

 -- TEG bil-hjelp kr. 546,- enda ikke betalt.
q   -- 20100303, betalt (TEG) ny dynamo-reim bilen fra bilverkstedet Varden Bil AS kr. 546,- Pr. 24.03. 2010 ikke betalt. Pluss evt. utgifter for TEG. Ikke betalt.
xxx -- 20100301, betalt dynamo-reim bilen oppkrav posten fra Anker kr. 530,- (Feil reim, ny må bestilles. Noe retur-betaling for den som var feil - snakke med bilverkstedet Anker om dette.)


-- Bilen, servo-olje, 03.05. 2010 kr. 120,- betalt.

xxx -- Bilen 54,86 liter blyfri 95 bensin (a 12,65 pr. liter) 23.02. 2010 Esso Skjold kr. 694,- betalt.
-- Bensin 18.03. 2010 kjøpt og betalt Esso Skjold kr. 420,- (Derav 300,- fra NAV Vindafjord betalt - se deres Vedtak datert 17.03. 2010 - ekstern )
x - (-- Bensin 26.03. 2010 - 64 liter blyfri 95 x 12,99) kjøpt og betalt Esso Skjold kr. 832,-
z -- Uttak 25.04. 2010 kreditt-kort Master Card Gold kr. 831,- bensin (64.48 liter blyfri 95).
zz-- Bensin 10.05. 2010 33,46 liter kr. 442,- betalt MasterCard *2451, tilbake-betales!
z-- Bensin 08.06. 2010 - 5 liter kr. 64,- betalt.
z-- Bensin 95 blyfri 31,16 liter 29.06. 2010 kr. 400,- betalt.
z-- Bensin 95 blyfri 59,41 liter 15.07. 2010 kr. 917,95 betalt bankkort.
z-- Bensin 02.09. 2010 Esso Raglamyr blyfri 95 (34,42 liter) kr. 518,92 betalt.
z-- Bensin (12,59 pr. lier) 95 blyfri 14.32 liter 04.10. 2010 kr. 180,29 betalt.
z-- Bensin 08.10. 2010 Shell Ølen 12,41 liter 95 blyfri kr. 150,04 betalt.
z-- Bensin 21.10. 2010 Esso Skjold blyfri 95 (59,20 liter) kr. 764,27 betalt.
z-- Bensin 19.11. 2010 Shell Aksdal 54,43 liter 95 blyfri kr. 701,06 betalt.
z-- Bensin 17.03. 2011 Shell Aksdal 33,09 liter 95 blyfri kr. 460,61 betalt.
z-- Bensin 01.06. 2011
Esso Skjold Servicecenter, servo-olje (kr. 163,-) + 95 blyfri 57,08 liter a 14,58, kr. 995,23 betalt.
-- 30.11. 2012: Jeg har ikke kjøpt bensin eller annet til bilen siden 01.06. 2011 og 17.03. 2011.
--

-- Nabo Kjetil for brøyting, i dag 22.02. 2010 betalt tg kr. 350,-
q   -- Kjetil brøytet 27.02. og 03.03. 2010, pr. 15.03. 2010, betalt.
q   -- Idun betale Kjetil for 2 silo-baller, den siste levert 06.04. 2010, tilsammen kr. 700,-
q   -- Idun lånte pappa kr. 600,- 08.-11.03. 2010 (kr. 300,- + kr. 200,- park.avg.+100,-kr). Altså 600,- kr. ikke betalt, skyldig til Idun.
q   -- Skyldig Kjetil Skartland pr. 03.05. 2010 kr. 1.200, betalt.
-- Betalte Kjetil Skartland, meg og Idun, pr. tg 07.05. 2010 kr. 1.200,- for 2 stk. sne-brøyting og 2 stk. siloballer. Ikke skyldig mere.
ok-- Silo-ball fra Kjetil Skartland 11.05. 2010 kr. 350,- Idun skal betale. Betalt Idun via rlh TG 25.07. 2010. -
-Kjetil siloball Idun kr. 350,- tg-rlh-25.07. 2010 betalt  


--- --- ---
q --  15.04. 2010: Tannlege-regningen i dag ble på 1.408,- kr. Betalt.
-- Tannlegen 15.04. 2010 kr. 1.408,- forfall 25.04. 2010, betalt.
 z-- Tannlege-regning faktura 315 pasient nr. 2503 dato 15.04. 2010 kr. 986,- Tannlege konto: 3201 33 64116. Betalt pr tg 25.06.2010.
 z-- Tannlege-regning faktura 368 pasient nr. 2503 dato 01.06. 2010 kr. 625,- Tannlege konto: 3201 33 64116. Betalingsfrist 11.06.2010. Betalt pr tg 25.06.2010.
-- Resept nr. 362677 egen-andel kr. 42,- betalt 05.05. 2010, anti-biotika, tannlegen.
-- Tannlegen 05.05. 2010, regning kr. 986, - betalings-frist 15.05. 2010, betalt.
-- Tannlegen 10.04. 2012 kr. 1.200,- betalt med bank-kort.
-- Tannlegen 07.07. 2015 kr. 1.415,- forfall 21.07. 2015, betalt pr nb 07.07. 2015.
--

--- --- --- E-kraft - strøm:
x -- Skånevik kraftlag, e-kraft kr. 731,- betalt 04.03. 2010 tg.
q   -- Strøm (e-kraft) Avregning, Skånevik Ølen Kraftlag, kr. 810,- (betalings-frist 30.04. 2010). Skal NAV Vindafjord (03.05. 2010) betale - se vedtak ( ekstern ). -
q   -- Strøm (e-kraft) Skånevik Ølen Kraftlag, kr. 856,- (betalings-frist 07.04. 2010). Ny frist med innkasso-trussel 12.05. 2010. Skal NAV Vindafjord (03.05. 2010) betale - se vedtak ( ekstern ). - Betalt av NAV Vindafjord.
q   -- Strøm (e-kraft) Avregning, Skånevik Ølen Kraftlag, kr. 810,- (betalings-frist 30.04. 2010). Skal NAV Vindafjord (03.05. 2010) betale - se vedtak ( ekstern ). - Betalt av NAV Vindafjord.
-- Strøm-regning Avregning forfall 01.06. 2010 kr. 565,- skal betales av NAV Vindafjord?
-- Strøm-regning Avregning forfall 05.07. 2010 kr. 648,- skal betales av NAV Vindafjord? 
-- Strøm-regning Avregning forfall 30.07. 2010 kr. 438,75 skal betales av NAV Vindafjord? Purring / Inkassovarsel - frist 01.09. 2010.
-- Strøm-regning Avregning forfall 31.08. 2010 kr. 466,19 skal betales av NAV Vindafjord?
-- Strøm-regning Skånevik Ølen Kraftlag / Purring/inkassovarsel Kredinor saksnr. 154527710 forfall 01.12. 2010 kr. 520,89 betalt tg 25.11.2010. 
-- Strøm-regning Avregning forfall 01.12. 2010 kr. 709,72 betalt tg 25.11.2010. 
-- Strøm-regning Avregning forfall 05.01. 2011 kr. 990,85. Forfall 05.01.2011, utsatt til 20.01.2011. Betalt pr. tg 20.01. 2011. 
-- ((Neste strøm-regning kommer i begynnelsen av februar 2011 og blir på omkring 4 tusen kr. fortalte de meg pr. tlf. (se dbn ca. 11.01.2011). ))
-- Strøm-regning Avregning (ankom med posten allerede 14.01.2011) forfall kr. 4.967,24. Forfall 31.01.2011. Ikke betalt. Derefter Purring / Inkassovarsel med ny betalings-frist 02.03. 2011. Betalt pr. tg 18.02. 2011.
-- Strøm-regning Avregning forfall 28.02. 2011 kr. 1.470,52. Betalt pr tg 21.03. 2011. 
-- Strøm-regning Avregning forfall 31.03. 2011 kr. 1.673,56. Betalt pr tg 21.03. 2011.
-- Strøm-regning Avregning forfall 28.04. 2011 kr. 1.539,97. Betalt pr tg 26.04. 2011.
-- Strøm-regning Avregning forfall 27.05. 2011 kr. 1.030,66. Betalt pr tg 26.05. 2011.
-- Strøm-regning Avregning forfall 30.06. 2011 kr. 1.000,20. Betalt pr tg 20.06. 2011.
-- Strøm-regning Avregning forfall 28.07. 2011 kr. 936,19. Betalt pr. tg 20.07. 2011.
-- Strøm-regning Avregning forfall 30.08. 2011 kr. 735,87. Betalt pr. tg 31.08. 2011.
-- Strøm-regning Avregning forfall 30.09. 2011 kr. 403,03. Betalt pr. tg 18.09. 2011. 
-- Strøm-regning Avregning forfall 31.10. 2011 kr. 1.248,17. Betalt pr. tg 22.10. 2011.
-- Strøm-regning Avregning forfall 30.11. 2011 kr. 904,20. Betalt pr. tg 20.11. 2011.
-- Strøm-regning Avregning forfall 30.12. 2011 kr. 1.100,73. Betalt pr. tg 21.12. 2011.
-- Strøm-regning Avregning forfall 31.01. 2012 kr. 992,03. Betalt pr. tg 23.01. 2012.
-- Strøm-regning Avregning forfall 29.02. 2012 kr. 1402,19. Betalt pr. tg 20.02. 2012.
-- Strøm-regning Avregning forfall 31.03. 2012 kr. 467,76. Betalt pr. tg 28.03. 2012.
-- Strøm-regning Avregning forfall 28.05. 2012 kr. 1007,07. Betalt pr. tg 25.05. 2012.
-- Strøm-regning Avregning forfall 27.06. 2012 kr. 229,56. Betalt pr. tg 19.06. 2012.
-- Strøm-regning Avregning forfall 25.07. 2012 kr. 254,04. Betalt pr. tg 13.07. 2012.
-- Strøm-regning Avregning forfall 31.08. 2012 kr. 498,46. Betalt pr. tg 20.08. 2012.
-- Strøm-regning Avregning forfall 02.10. 2012 kr. 609,69. Betalt pr. tg 26.09. 2012.
-- Strøm-regning Avregning forfall 26.10. 2012 kr. 562,60. Betalt pr. tg 23.10. 2012.
-- Strøm-regning Avregning forfall 28.11. 2012 kr. 861,31. Betalt pr. tg 21.11. 2012.
-- Strøm-regning Avregning forfall 31.12. 2012 kr. 525,36. Betalt pr. tg 31.11. 2012.
-- Strøm-regning Avregning forfall 30.01. 2013 kr. 990,22. Betalt pr. tg 19.01. 2013.
-- Strøm-regning Avregning forfall 05.03. 2013 kr. 1043,63. Betalt pr. tg 22.02. 2013.
-- Strøm-regning Avregning forfall 29.03. 2013 kr. 282,81. Betalt pr. tg 20.03. 2013.
-- Strøm-regning Avregning forfall 30.04. 2013 kr. 833,82. Betalt pr. tg 19.04. 2013.
-- Strøm-regning Avregning forfall 29.05. 2013 kr. 787,60. Betalt pr. tg 23.05. 2013.
-- Strøm-regning Avregning forfall 27.06. 2013 kr. 688,22. Betalt pr. tg 21.06. 2013.
-- Strøm-regning Avregning forfall 26.07. 2013 kr. 588,49. Betalt pr. tg 25.07. 2013.
-- Strøm-regning Avregning forfall 29.08. 2013 kr. 553,88. Betalt pr. tg 06.09. 2013.
-- Strøm-regning Avregning forfall 26.09. 2013 kr. 764,95. Betalt pr. tg 21.09. 2013.
-- Strøm-regning Avregning forfall 30.10. 2013 kr. 617,61. Betalt pr. tg 20.10. 2013.
-- Strøm-regning Avregning forfall 26.11. 2013 kr. 681,28. Betalt pr. tg 23.11. 2013. 
-- Strøm-regning Avregning forfall 27.12. 2013 kr. 730,70. Betalt pr. nb 16.01. 2014.
-- Strøm-regning Avregning forfall januar? 2014 kr. 726,39. Betalt pr. nb 17.02. 2014. (RLH, 17.02. 2014: Telefonerte og snakket med SØK i dag angående ikke mottatte regninger for desember, januar og februar. Opprettet derefter Avtalegiro (max 2.000,- kr.) med SØK i Nettbanken.)
-- Strøm-regning Avregning forfall 28.02. 2014 kr. 740,47. Betalt pr. nb 12.03. 2014. Videre pr. Autogiro pb.
--
Strøm-regning Avregning forfall xx.03. 2014 kr. xx? Betalt pr ag.
-- Strøm-regning Avregning forfall xx.04. 2014 kr. xx? Betalt pr ag.
-- Strøm-regning Avregning forfall xx.05. 2014 kr. xx? Betalt pr ag.
-- Strøm-regning Avregning forfall 30.06. 2014 kr. 614,70. Betales pr. autogiro pb.
--
Strøm-regning Avregning forfall xx.07. 2014 kr. xx? Betalt pr ag.
-- Strøm-regning Avregning forfall 26.08. 2014 kr. 706,64. Betalt ag.
-- Strøm-regning Avregning forfall 26.09. 2015 kr. 752,42. Betales pr. autogiro.
-- Strøm-regning Avregning forfall 30.10. 2014 kr. 697,66. Betales pr. autogiro.
-- Strøm-regning Avregning forfall 25.11. 2014 kr. 715,32. Betales pr. autogiro.
-- Strøm-regning Avregning forfall 24.12. 2014 kr. 660,81. Betales pr. autogiro.
-- Strøm-regning Avregning forfall 27.01. 2015 kr. 689,24. Betales pr. autogiro.
-- Strøm-regning Avregning forfall 23.02. 2015 kr. 745,00. Betales pr. autogiro.
-- Strøm-regning Avregning forfall 25.03. 2015 kr. 821,64. Betales pr. autogiro?
-- Strøm-regning betalt pr nb 01.04. 2015 ??
-- Strøm-regning Avregning forfall 29.04. 2015 kr. 821,64. Betalt pr nb 18.04. 2015.
-- Strøm-regning Avtalegiro 28.04. 2015 kr. 647,30,-
-- Strøm-regning Avtalegiro 26.05. 2015 kr. 630,16,-
-- Strøm-regning Avtalegiro 25.06. 2015 kr. 662,95,-
-- Strøm-regning tilbakebetaling 15.07. 2015 kr. 117,59,-
--
Strøm-regning Avtalegiro 28.07. 2015 betalt kr. 567,91,-
-- Strøm-regning Avtalegiro 25.08. 2015 betalt kr. 465,37,-
-- 28.09.15, SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG kr. 981,90 AvtaleGiro.
-- 28.10. 2015 Giro  846 Skånevik Ølen Kraftlag Avtalegiro Skånevik Ølen Kraftlag Sa 28. okt  752,07 -
-- 30.11. 2015 Giro  854 Skånevik Ølen Kraftlag Avtalegiro Skånevik Ølen Kraftlag Sa 30. no   769,24 -
-- 29. 12. 2015 Giro  860 Skånevik Ølen Kraftlag Avtalegiro Skånevik Ølen Kraftlag Sa 29. des 769,56 -
-- 26. jan 2016   Giro  866 Skånevik Ølen Kraftlag Avtalegiro Skånevik Ølen Kraftlag Sa     26. jan 2016 kr. 757,35 -
-- 25. feb  2016 Giro  873 Skånevik Ølen Kraftlag Avtalegiro Skånevik Ølen Kraftlag Sa  25. feb    754,26    
-- 28.03. 2016 AvtaleGiro  3520.63.32687 SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG kr 699,11  -
-- Melding om Kjøpsutbytte datert 22.04. 2016 fra kraftlaget kr. 125,33 - 21. apr 2016 Overføring Innland  1271710 fra Skånevik Ølen Kraftlag Sa Skånevik Ølen Kraftlag Sa 21. apr kr 125,33 -
-- 26. apr  2016 Giro  892 Skånevik Ølen Kraftlag Avtalegiro Skånevik Ølen Kraftlag Sa 26. apr  kr  829,79 -
-- 26. mai 2016 Giro  899 Skånevik Ølen Kraftlag Avtalegiro Skånevik Ølen Kraftlag Sa 26. mai kr. 792,22 -
-- 28. juni 2016 Giro  907 Skånevik Ølen Kraftlag Avtalegiro Skånevik Ølen Kraftlag Sa 28. juni 2016 kr. 940,34  - 
-- 26. juli 2016 Giro  919 Skånevik Ølen Kraftlag Avtalegiro Skånevik Ølen Kraftlag Sa kr. 636,80 -
-- 29. aug 2016 Giro  927 Skånevik Ølen Kraftlag Avtalegiro Skånevik Ølen Kraftlag Sa kr. 1.120,40 -
-- 29. sep 2016 Giro  933 Skånevik Ølen Kraftlag Avtalegiro Skånevik Ølen Kraftlag Sa 29. sep 2016 kr. 594,53 -
--
-- Giro  956 Skånevik Ølen Kraftlag Avtalegiro Skånevik Ølen Kraftlag Sa 25. januar 2017 kr. 901,69
--