-- 20131202-fra-Justiskomiteen-Stortinget-til-RLH.html    
 
--- BREVENE ( ekstern --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Stortinget-RLH-index.html ( ekstern ) --- Mattilsynet-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Dette svar-brevet og vedlegg ankom meg pr. e-post 02.12. 2013,
fra Tore Fossum, Komitésekretariatet- Stortinget, Justiskomiteen. Som et svar på mitt brev datert 14.11. 2013 ( ekstern ).   Fra: Fossum Tore <tore.fossum@stortinget.no>  02.12.2013 13:31
   Emne: svarbrev
   Til:  'hunwww@online.no' <hunwww@online.no>


   Hei

   Vedlagt er svarbrev fra justiskomiteen.

   Mvh

   Tore Fossum

   Komitésekretariatet- Stortinget
   Tel: 23 31 37 47
   tfo@stortinget.no

   1 vedlegg: Hansen svar JUK.pdf
( ekstern ) 29.6 KB

---
---