-- 20150525-til-Finn-no-fra-RLH.html  
--- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Stortinget-RLH-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet og denne politi-anmeldelsen avsendes mandag 25. mai 2015 kun pr. e-post. 
Inngår også i min politi-anmeldelse, nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc. 
Til:
Finn.no,
e-post: kundesenter@finn.no

Fra:
Rune L. Hansen,
Vikeveien 1808,
NO-5568 Vikebygd, Norge,
e-post: hunwww@online.no

   Mandag 25. mai 2015

   Angående fosterhjem-annonser hos Finn.no

   Jeg har fått kjennskap til at norsk offentlig forvaltning annonserer for og efter fosterhjem hos Finn.no. Angående dette vil jeg gjøre oppmerksom på at det er ulovlig og straffbart. Og ber jeg om at det umiddelbart stoppes. Samt på passende måte beklages. Samtidig som jeg gjør oppmerksom på at slik virksomhet av meg er politi-anmeldt og inngår i min flerfoldige politi-anmeldelse. Link til denne øverst her i brevet. 

   Både bortførelse av barn og handel med barn er ulovlige og straffbare menneskeretts-forbrytelser. Noe som er fullstendig neglisjert av den politiske og offentlige barnerov-industrien i Norge. Og som av meg altså er politi-anmeldt.

   Barnekonvensjonens Art 35 er enkel å forstå:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Det fremgår av min politi-anmeldelse at de pågående forbrytelser mot dette rammes av mange av Straffelovens paragrafer og straffe-rammer. Deriblandt blandt annet Straffeloven 2005 kapittel 16 sine paragrafer om folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, samt medvirkning, etc.
   Jeg henviser Finn.no og ansatte der og andre f.eks. særlig til følgende part av min politi-anmeldelse:
   
-- 20150320-ang-norske-myndigheter-fra-RLH.html  

   Hvordan politi-anmeldelsen og dens saksbehandling fremadskrider vil videre fortløpende på samme måte bli offentliggjort fra min side. Dermed har enhver og også Finn.no mulighet for å se hvordan den videre fremadskrider.


   Med beste hilsen og ønsker fra

   Rune L. Hansen,
   mandag 25. mai 2015


---
---