-- 20150531-ang-menneskehandel-til-Finn-no-fra-RLH.html  
--- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Stortinget-RLH-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- 

RLH: Pr. e-post.


   Fra: Rune L. Hansen
   Til: Finn.no
   Dato: 2015, 31. mai 18:12
   Emne: Re: [FINN.no Kundeservice] ang: 20150525-til-Finn-no-fra-RLH.html
   

   Hei igjen.

   Videre angående menneske-handel

   Ja, selvfølgelig vekker en slik annonse sterke følelser.
   Men det er ikke et vanskelig tema, lov-bestemmelsen - Barnekonvensjonens Art 35 er enkel og utvetydig. Både bortførelse av barn (fra sin far eller mor) og "salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte" er ulovlig.
   Medvirkning i forbrytelser mot den er straffbart, med høye straffe-rammer, i henhold til mange av Straffelovens paragrafer. Deriblandt også flere av de i og om Straffeloven 2005 kapittel 16.
   At en slik forbrytelse skjer i eller under politisk offentlig regi er, som også fremgår av Straffeloven (blandt annet samme Straffeloven 2005 sitt kapittel 16) ingen lovliggjøring av den. Tvert om.
   Det eneste som kan lovliggjøre en slik forbrytelse er efter prinsippene for nødverge (og proposjonalitet og rettssikkerhet).
   Deres svar datert 26.05. 2015 er dermed utilfredsstillende og inneholder og begrunnes med usannhet.
   Dette er en meget alvorlig sak, hvilket også fremgår av mitt forrige brev, datert 25.05. 2015 ( ekstern ).
   Det minste dere må gjøre i forhold til dette, er å henvise til en lovlig lov-hjemmel for en slik forbrytelse.

   Om dere ikke snarest efterkommer dette, er det å anse som en fra min side begjæring om straffe-forfølgelse av Finn.no og medvirkende ansatte der. Inklusivt vil i så tilfelle også komme diverse krav om erstatning.
   Jeg gjør samtidig oppmerksom på, som fremgår av blandt annet Straffeloven 2005 kapittel 16, at dette er forbrytelser som ikke foreldes.
   Og videre, at det fra min side også vil komme til å bli aksjonerte både nasjonalt og inter-nasjonalt om Finn.no ikke snarlig efterkommer disse mine anmodninger og krav.

   Med beste hilsen fra
   Rune L. Hansen,
   søndag 31. mai 2015
 
---
Den 26.05.2015 12:57, skrev FINN.no Kundeservice:
> ##- Skriv svaret ditt over denne streken -##
>
> Saken din (635461) er oppdatert. Hvis du lurer på noe, kan du svare på denne e-posten.
>
>
>
> Geir Pette     
>
> Geir Petter (FINN.no Kundeservice)
>
> 26. mai, 12.51
>
> Hei, vi skjønner at denne annonsen vekker sterke følelser. Dette er et veldig vanskelig tema. Vi har sjekket selve annonsen med vår sikkerhetsavdeling, og annonsen bryter verken reglene for annonsering på FINN eller norsk lov.
>
> Men dersom politiet eller andre myndigheter mener noe annet vil vi selvfølgelig rette oss etter det, så du får holde oss oppdatert dersom du hører noe fra noen av de du har sendt saken til.
>
> Besøk vår kundeweb her:
> http://hjelpesenter.finn.no/hc/no
>
> Med vennlig hilsen
>
> Geir Petter
> Leder forbrukertrygghet
> FINN.no Kundesenter Tlf: 22 86 44 10
> http://www.finn.no
>
> Denne e-posten er en tjeneste fra FINN.no Kundeservice.
> Message-Id:1W6JWVAY_55645189de9f1_58743f9d078cd320408337_sprut  

---
---