-- 20150912-til-SI-fra-RLH.html
--- BREVENE ( ekstern --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Avsender dette brevet natt til lørdag 12. september 
2015, kun pr. e-post.
Inngår i Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc. 

   Til Statens Innkrevingssentral,
   fra Rune L. Hansen f-nr. 06125537993

   Lørdag 12. september 2015.

   Jeg henviser til SI sitt brev datert 21.08. 2015 ( ekstern ) til meg og til vår øvrige korrespondanse ( ekstern ).

   Brevet datert 21.08. 2015 fra SI til meg inneholder enda et krav om penger og trusler overfor meg. Enda et i en lang rekke med samme slags overfor meg fra SI sin side siden jeg og min familie ble kidnappet i april 2008. Alle fra domstolene og politi som om og om igjen via SI - og også via NAV ( ekstern ) og noen andre ( ekstern ) - stadig forlanger at jeg skal betale de mere penger for at jeg og min familie ble kidnappet i april 2008. Penger som de samtidig vet at jeg ikke kan betale.

   Min trygd som jeg månedlig mottar utbetalt via NAV har i mange år vært min eneste økonomiske inntekt. Og er det fortsatt, men ble dramatisk og ulovlig redusert og ble og blir, som nevnt, stadig kontinuerlig utsatt for angrep og utplyndring efter at jeg og min familie ble kidnappet.
   
   Alt dette har fortløpende bidratt til å ødelegge fortiden, nutiden, fremtiden og livet for meg og min familie. Og har samtidig vært - og er - terror og tortur. Og er også forbrytelser mot blandt annet ECHR protokoll 1 Art 1.

   Videre angående brevet
datert 21.08. 2015 fra SI til meg og nye penge-krav fra SI sin side henviser jeg her nu blandt annet til mitt brev til SI datert 23. juli 2015 ( ekstern ). Situasjonen og min økonomi er fortsatt siden kidnappingen den samme, hvilket siden da har gjort det umulig å leve et verdig eller fritt liv og meget vanskelig å overleve. Og jeg er derfor fortsatt fangeholdt, frihetsberøvet, degradert og stigmatisert som menneske og under terror, tortur og utplyndring.

   Inntil jeg skriftlig orienterer SI om at dette har endret seg gjelder alt dette samme fortsatt videre fremover i tid.

   For ordens skyld vedlegger jeg dessuten her kopi av NAV sin utbetaling av trygd til meg for august måned 2015. Den var på 12.820,- kr.

   Samtidig her nu oppfordrer jeg SI til snarest å forsøke å rette opp de forurettelser SI har vært medvirkende i overfor meg.   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Lørdag 12. september 2015, Vikebygd.

---
---