-- 20151214-Klage-til-Kriminalomsorgen-fra-RLH.html  

<--- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Stortinget-RLH-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --Hundelov-saken-RLH.html (ekstern ) ---- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( ekstern ) --->

RLH: Dette brevet avsendes mandag 14. desember 2015, kun pr. e-post.
Inngår også i min politi-anmeldelse, nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc.   Til:
   Kriminalomsorgen region sørvest,
   Arendal fengsel,

   & Kriminalomsorgsdirektoratet,
   e-post: postmottak-8005@kriminalomsorg.no

   & Kriminalomsorgen & Dokumentsenteret,
   Sandeid fengsel, 5585 Sandeid, Norge, e-post: sandeid.fengsel@kriminalomsorg.no

   & Justis- og beredskapsdepartementet, e-post: postmottak@jd.dep.no

   Fra:
   Rune L. Hansen,
   Vikeveien 1808,
   5568 Vikebygd, Norge, e-post: hunwww@online.no

   Dato: Mandag 14. desember 2015.

   Klage på avslaget vedrørende innkallelse til fengsling

   Jeg henviser til brev til meg datert 03.12. 2015 fra Kriminalomsorgen Arendal fengsel med referanse 201514997-10 ( ekstern )

   At brevet med sitt avslag viser null respekt for våre menneskerettigheter og for menneskeliv overrasker ikke meg. Det er et problem som fullstendig gjennomsyrer den offentlige forvaltningen i dagens Norge. Å klage på det hjelper derfor heller ikke, men jeg gjør det her nu likevel for ordens skyld.

   Mitt svar her nu angår igjen også Justis- og beredskapsdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet og sendes derfor hermed også til disse.
  
   Jeg anmoder og ber igjen om at det hos alle disse reageres medmenneskelig og i respekt for reell gjeldende lov og rett i og for Norge på dette mitt brev. Reell gjeldende lov og rett i og for Norge og alle norske myndighets-instanser skal være våre menneskerettigheter.


   Her er en link til sakens komplette oppdaterte dokumenter:
   http://hunwww.net/ECHR-2/RLH-v-Norway-2-index.html
   
   Samtidig vedlegger jeg her en kopi av dokumentet:
   -- RULE-39-URGENT-rlh-20151214.html 

   Pluss en kopi av mine offentlige dagboksnotater for torsdag 10. desember 2015.


   Med hilsen fra
   Rune L. Hansen,
   Mandag 14. desember 2015, Vikebygd.


---
---