-- 20161031-til-SI-fra-RLH.html  
--- BREVENE ( ekstern --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Avsender dette brevet mandag 31. oktober 
2016, kun pr. e-post.

   Til Statens Innkrevingssentral,
   e-mail: firmapost@sismo.no

   fra Rune L. Hansen f-nr. 06125537993.
   e-mail: hunwww@online.no

   Mandag 31. oktober 2016.


   Oppdaterte opplysninger om min økonomi

   Jeg henviser til SI sin forhastede avgjørelse i brev til meg datert 17. oktober 2016 ( ekstern ), samt mitt brevsvar til SI datert 24. oktober 2016 ( ekstern ).
   Iøvrig også til et nytt brev til meg fra SI, datert 18. oktober 2016 ( ekstern ), samt til vår øvrige kommunikasjon.

   
Jeg lovte i mitt brev til SI straks å oversende SI oppdatert dokumentasjon om min økonomi, blandt annet fra NAV, straks den ankommer meg, for at SI kan rette opp visse meget grove feil i sin avgjørelse.

   Hermed oversender jeg som vedlegg her derfor nu til SI følgende dokumentasjon:

   a) - Fra NAV, dokumentasjon for år 2015 og 2016 som særlig viser hva NAV med tvang månedlig trekker i såkalt underholdningsbidrag fra trygden min.
         Som det fremgår var dette 10.430,- kr. månedlig i 2015 og det meste av 2016.
         Se vedlagte dokument: 20161021-Status-bidragssak-RLH.pdf

   b) - Fra Telenor, dokumentasjon for år 2016.
         Som det fremgår koster telefon og Internet meg månedlig i gjennomsnitt ca. 1.684,- kr. Dette er dyrere enn de fleste steder i Norge, fordi jeg bor i et område av Norge som er lite befolket og tilkoblings-mulighetene for telefon og Internettet er mangelfulle og dyre.
         Se vedlagte dokument: 20161026-Kontoutdrag-fra-Telenor-til-RLH.pdf.

   c) - Fra dagligvare-butikken som ukentlig tilkjører meg dagligvarer, dokumentasjon for år 2015 og det meste av år 2016.
         Hvor det fremgår at et minimum av dagligvarer ukentlig tilkjørt av og fra den nærmeste butikken (6 km fra hvor jeg bor) månedlig koster meg omkring 2.000,- kr.
         Se vedlagte dokumenter: 50 dokumenter i pdf-format for år 2015, pluss 28 dokumenter i pdf-format for år 2016. Pluss dokumentet Dagligvarer-2015-RLH.txt.
         På grunn av mengden må jeg kanskje oversende disse fra dagligvare-butikken i en nu til dette brev pr. e-post i en samtidig seperat oversendelse, eller i flere.
         Det siste fra dagligvare-butikken som her nu oversendes er datert 21. juli 2016. Grunnen til at ingen datert senere her nu oversendes, er at jeg fra omtrent den dato for første gang på flere år har fått låne en bil for å kunne handle også i andre butikker og på andre måter - og dermed har vanskeligere tilgang til samme slags dokumentasjon.

   Hva angår andre forhold med min økonomi og mine utgifter henviser jeg igjen blandt annet til mitt brev til SI datert 24. oktober 2016, hvor jeg i min henvendelse også har fremsatt noen spørsmål.

   Og hva angår SI sitt brev til meg datert 18. oktober 2016, så regner jeg med at dette mitt brev nu og også mine øvrige besvarer også det.

   Om det er uklarheter eller manglende eller uenig eller dårlig forstått informasjon i forhold til alt dette eller noe, så håper jeg på nærmere kommunikasjon vedrørende det.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Mandag 31. oktober 2016, Vikebygd.

---
---